Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odpájanie od CZT sa zrejme zjednoduší

Nová legislatíva má zúžiť priestor pre dodávateľov tepla pri vydávaní stanovísk v súvislosti s odpájaním od CZT. Zmeny v zákone č. 657/2004 o tepelnej energetike, vstupujú do legislatívneho procesu.

Modernizace plynové kotelny, foto Ing. Josef Hodbodˇ, redakce
Modernizace plynové kotelny, foto Ing. Josef Hodbodˇ, redakce

Nová legislatíva má zúžiť priestor pre dodávateľov tepla pri vydávaní ich záväzných stanovísk

  • V prípade, ak bude navrhovaná novela schválená, dodávatelia tepla sa budú môcť vo svojich stanoviskách vyjadrovať len k otázke, či nová zamýšľaná teplárenská sústava zasahuje do doterajšej tepelnej sústavy alebo jej ochranného pásma.
  • Cieľom novej legislatívy je zároveň zabrániť „reťazeniu“ cien tepla, pričom obchodné marže „zastropuje“ ÚRSO.

Téma novej legislatívy nadväzuje na problematiku CZT versus domové kotolne

Od roku 2014 lobisticky prijatou novelou zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike (novela č. 100/2014 Z.z.), ktorou sa upravujú podmienky podnikania v tepelnej energetike, došlo jej účinkom k diskriminácii a nerovnakému zákonnému postaveniu prevádzkovateľov, dodávateľov tepla zo SCZT a súčasných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, uvádí energieportal.cz
Účinkom prijatej legislatívy sa vlastníci bytov ako spotrebitelia dostali do postavenia, keď ako vlastníci bytov, zariadení a rozvodov spotreby tepla v bytovom dome, ktoré majú v súkromnom vlastníctve, je im zákonom znemožnené využívať a spravovať svoj súkromný majetok s prihliadnutím na svoje ekonomické podmienky. Zdôvodňovanie tohto diskriminačného postavenia je obraňované pojmom – verejný záujem, ktorý však v tepelnej energetike nie je definovaný a každý si ho môže vysvetľovať po svojom.

Měření z nové kotelny bytového domu ukázalo: průměrná cena za provoz plynové kotelny o výkonu 150 kW, při průměrně 795 GJ vyrobené energie na ohřev teplé vody a na vytápění, byla 276 tis. Kč/rok, oproti CZT 470 tis. Kč/rok:
Přečtěte si také Návratnost investice do plynové kotelny Přečíst článek
Prevádzkovatelia domových kotolní a prevádzkovatelia SCZT sú zriadení podľa odlišných zákonných noriem a podmienok.
  • Domové kotolne sú prevádzkované ako technické zariadenia bytových domov v zmysle ustanovení bytového zákona (182/1993). Vlastníci bytov, alebo spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) zabezpečujú prevádzku domových kotolní bez zisku a len za náklady , ktoré sa celkovo sumarizujú a vypočítavajú na výrobu jednej kWh tepla alebo jedného MWh.
    Náklady na výrobu jednej kWh tepla v domových kotolniach sú deklarované o 40 – 60 % nižšie ako v SCZT, uvádí článek Názor. Domové kotolne vyrábajú teplo lacnejšie a efektívnejšie
  • Sústavy CZT sú prevádzkované subjektmi, ktoré vznikli v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, pri výrobe tepla podnikajú, tvoria zisk a teplo predávajú za regulované ceny a to v zmysle vyhlášky o cenotvorbe.
Nová kotelna v bytovém domě - malý prostor a úspora 30 % paliva:
Přečtěte si také Podívejte se na modernizaci plynové kotelny Přečíst článek
 
 
Reklama