Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Podívejte se na modernizaci plynové kotelny

V současnosti dožívají kotelny instalované v devadesátých letech minulého století a na jeho přelomu v rámci hromadné plynofikace vytápění. Tím se otevírá příležitost jak ke zvýšení energetické efektivity kotelny a bezpečnosti provozu, tak k uvolnění části prostoru stávající kotelny pro jiné účely.

V minulosti bylo časté, že potřebný výkon kotelny byl poskládán z kaskády 8 i více kotlů menších výkonů, neboť toto řešení bylo zásadně investičně levnější. Nevýhodou byl zvýšený požadavek na prostor, který si vyžádala kaskáda kotlů a všechna potřebná zařízení včetně řešení odtahů spalin a pak finančně i časově náročný servis spojený s mnoha kotli.

Příklad plynové kotelny modernizované prostřednictvím instalace dvou kondenzačních kotlů Buderus ve spojení se třemi nepřímo natápěnými zásobníky přípravy teplé vody ukazuje skupina NRG. Využití kondenzačních kotlů a progresivního způsobu řízení přinese úspory ve spotřebě zemního plynu rozhodně přesahující 20 %, s možností se podle konkrétních podmínek přiblížit až k hranici 30 %. Kotelna byla navržena s ohledem na vlastnosti stávající otopné soustavy, takže na napojené soustavě se nic neměnilo. Změněn musel být odvod spalin, protože kondenzační kotle vyžadují jiné parametry. Nově byl instalován fasádní ocelový komínový systém, do něhož jsou svedeny spaliny od obou nových kotlů.

Obr. Podobně řešených kotelen v objektu přistavenému k bytovým domům je na území ČR poměrně dost. Modernizací kotelny se uvolní prostor, který lze výhodně využít pro jiné, někdy i výdělečné aktivity. Mohutný starý komín je již bez funkce.
Obr. Podobně řešených kotelen v objektu přistavenému k bytovým domům je na území ČR poměrně dost. Modernizací kotelny se uvolní prostor, který lze výhodně využít pro jiné, někdy i výdělečné aktivity. Mohutný starý komín je již bez funkce.
Obr. „Rádi pomůžeme i s financováním modernizace kotelny,“ říká Richard Richtermoc, jednatel firmy
Obr. „Rádi pomůžeme i s financováním modernizace kotelny,“ říká Richard Richtermoc, jednatel firmy

Někteří majitelé kotelen nemají dost finančních prostředků, aby mohli celou investici zaplatit, přestože by pro ně byla nákladově výhodná. V takovém případě zajistí NRG i výhodné profinancování, což je pro zájemce efektivnější a jednodušší, než vyřizovat bankovní úvěr.

S každým plynovým zařízením, s přípravou teplé vody, je spojena odpovědnost za bezpečný a hygienický provoz. I tomto směru společnost NRG Group vychází vstříc tím, že veškerou odpovědnost na sebe v rámci smlouvy převezme.

KOTELNA PŘED REKONSTRUKCÍ
KOTELNA PO REKONSTRUKCI


Pro tuto kotelnu dodala značka Buderus kaskádu dvou kondenzačních kotlů Logamax plus GB162, dále 3x nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody Logalux ST a v neposlední řadě řídicí systém Logamatic řady 4000.
 
 
Reklama