Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč je zájem o vytápění topným olejem, když je v ČR minoritou?

Předností vytápění extralehkým topným olejem je zásoba paliva na rok i více ve velmi malém objemu, široká dostupnost vhodné techniky a vysoký komfort. Jeho budoucnost podporuje jak uvádění nových kondenzačních kotlů na trh, tak zvyšování podílu topného oleje, který byl získán s pomocí OZE. Ve videu hovoří Richard Richtermoc za společnost NRG Group.

Obavy a jejich řešení

Topný olej, konkrétně extralehký topný olej, pro někoho i topná nafta, má na rozdíl od zemního plynu v České republice minoritní zastoupení. Za tím stojí řada historických příčin, ale podívejme se na současnost a možnou budoucnost.

Jednu z obav potenciálních zájemců o olejové vytápění je strach ze zápachu v domě. Od tankovacích stanic pohonných hmot každý ví, že nafta, což je poměrně blízká příbuzná topného oleje, nevoní. A dříve mohl být zápach v olejem vytápěním domě občas cítit, zejména při plnění nádrží. Vývoj techniky se však netýká jen zvýšení účinnosti olejových kotlů, ale i oblasti skladování kapalných paliv. Jednoplášťové nádrže nahradily dvouplášťové se speciální SMP bariérou proti zápachu, celý oběh paliva v úložišti je uzavřený a vůbec nedochází ke styku paliva s okolím. Používají se speciální těsnění a potrubí, kterým se topný olej doplňuje do nádrží, respektive jeho plnicí hrdlo, se umísťuje do venkovního prostředí.

Jinou obavu tvoří strach z hořlavosti paliva. Na jedné straně poměrně malá nádrž, a na druhé straně velké množství energie ve formě hořlavé tekutiny v domě. Extralehký topný olej je sice hořlavina III. třídy, ale s bodem vzplanutí 55 °C až 100 °C. To značí, že by se olej v nádržích musel na tyto teploty nejdříve zahřát. Obvykle se v rodinném domě skladuje do 2 m3 oleje.

Komfort

S extralehkým topným olejem je spojen vysoký komfort vytápění. Ten je srovnatelný s plynovým vytápěním, chod kotle je řízen ekvitermní regulací, doplňování paliva se provádí zpravidla 1× za rok a veškerou manipulaci s plnicím potrubím obstará obsluha rozvozové cisterny, nevzniká nutnost likvidovat popel atp.

Pro odvod spalin, respektive komín, nařizuje legislativa povést dvakrát ročně jeho čištění, z toho jednou ročně se tato činnost spojuje s povinnou prohlídkou provedenou odborným kominíkem. U pevných paliv je četnost čistění stanovena na třikrát ročně.
Reference a stabilitu tvoří evropský trh

Vzhledem k minoritnímu výskytu vytápění extralehkým topným olejem může být obtížnější nalézt reference, pohovořit o zkušenostech jiných. Zásadním faktorem spokojenosti jsou miliony provozovatelů v zemích jako Švýcarsko, Německo, Rakousko. Dále fakt, že žádná z těchto zemí, které rozhodně nelze podezírat z nezájmu o životní prostředí, nezakázala tento způsob vytápění a počítá se s jeho poměrně silným zastoupením v horizontu minimálně dalších dvou desítek let. A změny jsou možné, jak se zvýší podíl OZE složek v topném oleji.

Stabilitu olejového vytápění vytváří olejová technika předních výrobců, například Buderus, Hoval, ACV, Viessmann aj. Pro český trh je připraveno uvedení nového nízkoteplotního kotle renomovaného výrobce z Německa. Součástí stability je životnost kotle dosahující i 20 let s tím, že se mění jen drobnější díly, nikoliv srdce kotle, jako například kompresor u tepelného čerpadla. Protože topným olejem topí velká část Evropy, tak i čeští provozovatelé mají dlouhodobou jistotou náhradních dílů.

Nádrže, komíny


Olejové vytápění potřebuje nádrže. I na současném trhu v ČR jsou k dispozici nádrže výrobců SCHÜTZ, WERIT, ROTH apod. Výhodou jsou dodávky v paketech, tedy sestavách nádrží společně s kotlem, regulací apod., jak to nabízí společnost NRG.

Žádné mimořádně zvýšené nároky na čištění komínu již byly zmíněny. Pokud se zvolí kotel nízkoteplotní, je možné využít komín v tzv. suchém provedení. Kondenzační kotle vyžadují mokré provedení komínu. Ale to není nic mimořádného, je to zcela běžné i s kondenzačními kotli na plyn.

Kde a na jak dlouho?

A kde extralehký topný olej využít? Zábrany prakticky neexistují. Jen pro pasivní rodinné domy není vzhledem k nejmenším možným výkonům olejových kotlů olejové vytápění vhodné a je-li dostupná přípojka zemního plynu, rovněž nelze olej doporučit. Ale například pro výměnu starého uhelného kotle při současném zvýšení komfortu je topný olej velmi vhodný.

Vládnoucí elity nás přesvědčují, že bychom v podstatě všichni a všude měli přejít na elektrickou energii vyráběnou výhradně z OZE. U zemního plynu se řeší přimíchávání syntetického nebo biometanu a také vodíku, ale k dosažení významnějšího podílu ještě vede dlouhá cesta. Extralehký topný olej se již nyní nabízí s 5% podílem OZE složky. Nyní probíhají testy s podílem 33 %. Vzhledem k decentrální distribuci, k plně rozvinuté logistické síti skladů a rozvozů, nevyžaduje zvýšení podílu OZE v topném oleji tak náročné systémové změny jako v případě zemního plynu. Proto má extralehký topný olej podle společnosti NRG dobrou a bezpečnou budoucnost i v Česku.


 
 
Reklama