Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytápění rodinných domů topným olejem II.

V úvodním díle našeho seriálu jsme prezentovali základní informace o jednotlivých částech olejového teplovodního vytápění a ohřevu teplé vody v rodinných domech. Dnešní část bude věnována z pohledu spotřebitele velmi důležité oblasti, a to vlastnímu provozu a nákladům na olejové vytápění.

Ekonomicky výhodná instalace moderní tepelné techniky s hořákem na topný olej a uskladnění paliva je pouze jedním z faktorů, které ovlivňují celkovou spokojenost spotřebitelů. Z mnoha rozhovorů, které vedeme s našimi zákazníky i zájemci o olejové vytápění obecně, vyplývá, že při běžném provozu tepelného zdroje kladou důraz především na následující skutečnosti:

 1. kvalita, bezpečnost, dostupnost a ceny paliva;
 2. komfort, spolehlivost a efektivita vytápění.

Topný olej - zdroje, výroba, kvalita


Topný olej

Topný olej extra lehký, zkráceně označovaný jako TOEL, je ušlechtilé kapalné palivo, které pochází z ropy.

Světová spotřeba této suroviny čítá v současnosti kolem 3,9 miliardy tun ročně. Rezervy (tzn. objem, který jsme schopni za přijatelných nákladů vytěžit pomocí současných technických prostředků) se odhadují na 229 miliard tun. K tomu přidejme dalších 332 miliard tun zdrojů, které prokazatelně existují, ale nejsou v současnosti technicky nebo hospodárně dosažitelné a další neprokázaná, ale geologicky možná a v budoucnu potenciálně vytěžitelná množství. To vše dohromady pokrývá energetické nároky ještě mnoha generací.

Zdrojů, ze kterých se ropa k dalšímu zpracování dodává do naší republiky, je několik desítek. Přímo z nalezišť nebo z přímořských ropných terminálů je dopravována prostřednictvím 2 ropovodů, a to Družby a IKL. Z důvodů bezpečnosti jsou udržovány zásoby ropy a jejích produktů, které v případě výpadku v zásobování postačí na minimálně 90 dnů spotřeby celé České republiky.

Topný olej se v tuzemsku vyrábí ve všech třech rafineriích, a to v Litvínově, Kralupech nad Vltavou a Pardubicích. Během jednotlivých fází výroby je zde ropa přepracována a upravena tak, aby výsledný produkt - topný olej - vyhověl nejpřísnějším požadavkům na kvalitu i nárokům spotřebitelů.

Z vybraných vlastností topného oleje, které z něj činí efektivní palivo, lze uvést především vysokou výhřevnost (42,5 GJ/t) a zachování stabilní kvality i při dlouhodobém uskladnění (až 6 let).

Při spalování topného oleje nevzniká žádný popel ani jemné prachové částice, a odcházející spaliny obsahují velmi málo škodlivin, jako jsou oxidy síry nebo dusíku. Proto je topný olej palivem, které nezatěžuje životní prostředí.

Dodávka až do rodinných domů

Díky systému návazných distribučních skladů je topný olej běžně k dispozici na území celé ČR. Dodávka z těchto míst až do zásobníků spotřebitelů probíhá za pomoci speciálních cisternových automobilů a je velmi efektivní. Během jediné cesty se totiž přepraví až 38 m3 paliva, což je celoroční spotřeba přibližně 19 rodinných domů.


Moderní autocisterna na přepravu topného oleje

Samotný proces plnění paliva do nádrží spotřebitele zcela zajišťuje řidič cisterny a naplnění nádrží o objemu 2 m3 trvá nejvýše půl hodiny.


Řidič autocisterny při plnění do nádrží


K zákazníkům se dostaneme za každého počasí

Všechny moderní cisternové automobily, které rozváží topný olej, jsou vybaveny pravidelně ověřovanými elektronickými počítadly s tiskárnou. Po skončení plnění si proto každý spotřebitel může přesně ověřit množství paliva, které do svých nádrží doplnil.


Pohled na počítadlo stočeného množství

Ceny a náklady na vytápění

Cena topného oleje v ČR již několik let zcela odpovídá pouze situaci na trhu. Její výše je v průběhu času proměnlivá a vypočítává se na základě cen ropných produktů, za něž se obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Ta platí za nejdůležitější obchodní místo s ropnými produkty v kontinentální Evropě. Dle běžné obchodní praxe se ceny v ČR zpravidla vyhlašují na období jednoho týdne. Této skutečnosti mohou spotřebitelé využít ve svůj prospěch a potřebné množství paliva nakoupit v době, kdy je pro ně cena zajímavá.

Dalšími faktory, které konečnou cenu při nákupu topného oleje u společnosti THERMOIL výrazně ovlivňují, jsou:

 1. vzdálenost rodinného domu od distribučního skladu;
 2. objem jednotlivé dodávky;
 3. možnost spojení dodávky s ostatními spotřebiteli v blízkém okolí v jednom termínu;
 4. bonusy a slevy, které svým zákazníkům poskytujeme;
 5. daně.

Následující graf ukazuje vývoj konečných cen topného oleje a elektrické energie při uvažované spotřebě na vytápění rodinného domu a ohřev teplé vody ve výši 22000 kWh/rok. V tabulce jsou pak vypočteny a porovnány roční náklady na vytápění a ohřev teplé vody při použití topného oleje a elektrické energie v sazbě D45.

Rok Topný olej Elektřina D45 Rozdíl TOEL-ELE Rozdíl TOEL-ELE
2002 27 431,71 Kč 24 200,00 Kč 3 231,71 Kč 13%
2003 27 728,89 Kč 23 100,00 Kč 4 628,89 Kč 20%
2004 32 575,16 Kč 24 420,00 Kč 8 155,16 Kč 33%
2005 36 849,93 Kč 26 180,00 Kč 10 669,93 Kč 41%
2006 39 524,53 Kč 35 640,00 Kč 3 884,53 Kč 11%
2007 40 896,11 Kč 39 380,00 Kč 1 516,11 Kč 4%
2008 45 301,73 Kč 46 640,00 Kč -1 338,27 Kč -3%
2009 36 426,48 Kč 53 900,00 Kč -17 473,52 Kč -32%
2010 41 718,41 Kč 51 040,00 Kč -9 321,59 Kč -18%

Z prezentovaných údajů je zřejmé, že cena topného oleje během času kolísá a za posledních 10 let se pohybovala v rozmezí 1,25 Kč/kWh - 2,06 Kč/kWh. Oproti tomu cena elektrické energie v období let 2003 - 2009 pouze rostla. V letech 2008 - 2009 mohl spotřebitel používající topný olej ušetřit oproti elektřině v průměru přibližně 25% nákladů. Podle posledního vývoje na trhu s elektřinou si navíc spotřebitelé jistě dobře uvědomují, že její ceny počátkem roku 2011 začnou znovu razantně růst. Cenový rozdíl ve prospěch topného oleje tak bude ještě větší.

Komfort, spolehlivost a efektivita vytápění

Provoz olejového vytápění je zcela automatický a komfortní a nevyžaduje žádnou obsluhu, jako je přikládání, vynášení popela nebo čištění kotle od nánosů usazenin. Drtivá většina v současné době instalovaných či zprovozněných kotlů je standardně vybavena ekvitermní regulací. Počáteční nastavení všech důležitých parametrů, jež významně ovlivňují budoucí provoz, zajistí odborný servisní technik. Spotřebitel si sám lehce nastaví pouze požadované teploty a časy, kdy se má v domě topit. Regulace pak automaticky zajistí, aby byl dům na komfortní teplotu vytopen v požadované době s co nejnižší spotřebou paliva.

Aby celé topné zařízení pracovalo spolehlivě, provádí se jeho pravidelná servisní údržba. Během ní technik

 • zkontroluje stav jednotlivých částí kotle, nádrží na topný olej a odvodu spalin (komína);
 • vyčistí spalovací prostor kotle;
 • vymění nejvíce namáhané části zařízení, jako trysku hořáku a olejový filtr;
 • provede nové nastavení hořáku včetně měření důležitých parametrů a účinnosti spalování.

Údržba se provádí v závislosti na množství spáleného paliva. V běžných rodinných domech, kde je roční spotřeba na vytápění a ohřev teplé vody vyšší než 2 m3 topného oleje (2000 litrů), je vhodné ji zajistit 1x ročně. V objektech s nižší spotřebou (nízkoenergetické domy, domy s dalším tepelným zdrojem, rekreační chaty a chalupy) pak postačí, provede-li se údržba až po spálení výše uvedeného množství paliva.


Servisní technik při provádění pravidelné údržby
 
Spalovací komora kotle po celoročním provozu

Pár vět závěrem

Úkolem spolehlivých a efektivně fungujících tepelných zdrojů je zajištění vytápění rodinných domů spotřebitelů včetně ohřevu teplé vody tak, aby náklady s tím spojené výrazně nezatížily jejich rodinné rozpočty.

V případě vytápění topným olejem se na celkové spokojenosti spotřebitelů podílejí především tyto faktory:

 1. instalace a použití moderních kondenzačních kotlů;
 2. řízení provozu kotle a další připojené tepelné techniky pomocí ekvitermní regulace;
 3. rozumné a ekonomicky odůvodněné využití solárně-termického ohřevu teplé vody a podpory vytápění nebo hybridního systému s tepelným čerpadlem;
 4. použití kvalitního topného oleje od důvěryhodného dodavatele;
 5. vhodná volba termínu nákupu topného oleje (využití období nízkých cen, spojení dodávky i s ostatními spotřebiteli v blízkém okolí);
 6. pravidelná údržba kotle, úložiště paliva i další připojené tepelné techniky.

Dodržením uvedených zásad spotřebitelé získávají komfortní a spolehlivý zdroj vytápění jejich domovů, který jim bez rozsáhlých investic do oprav nebo rekonstrukcí bude dobře sloužit dlouhou dobu. Dalším přínosem je i kvalita a výhodná cena paliva, tedy topného oleje extra lehkého.


NRG Group a.s.
logo NRG Group a.s.

Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.