Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytápění rodinných domů topným olejem I.

Lidé, kteří plánují pořízení vlastního domu nebo jeho rekonstrukci, se často rozhodují o vhodném způsobu vytápění a přípravě teplé vody. Vědí, že tato volba může výrazně ovlivnit kvalitu jejich budoucího života po mnoho let, a proto jí věnují patřičnou pozornost.

Výběr tepelného zdroje si důkladně rozmýšlejí tak, aby byl především spolehlivý, uživatelsky komfortní, teplo vyráběl levně a efektivně a v neposlední řadě svým provozem nijak neobtěžoval obyvatele domu ani sousedy v blízkém okolí.

Jednou z možností, naplňující uvedené požadavky zákazníků v ČR i v celé Evropě, je vytápění domů topným olejem. Tento způsob v posledních letech získává stále více na oblibě, a proto jsme se rozhodli na portále TZB-info zveřejnit 3 dílný seriál, který čtenářům podá zajímavé informace o současném stavu ve vývoji olejové tepelné techniky, dostupnosti i cenách paliva a budoucnosti tohoto druhu vytápění v ČR.

Náš text začneme jednoduchou tabulkou s přehledem nároků, jež nejčastěji zákazníci zmiňují v souvislosti s jejich představou spolehlivého topení a ohřevu teplé vody v rodinném domě:

Nároky na  
zdroj tepla
 • efektivní tepelná technika (kondenzační a nízkoteplotní kotle)
 • kompaktní a tiché zařízení
 • jednoduchý odvod spalin
 • úsporný provoz s velmi nízkými emisemi
 • komfortní ovládání a regulace
 • flexibilní připojení obnovitelných zdrojů energie (solární termické články, teplovodní krby a kamna s výměníkem)
ohřev teplé vody
 • dostatečný výkon pro pokrytí potřeb celé rodiny
 • rychlost přípravy
palivo
 • cenově výhodné
 • šetrné k životnímu prostředí
 • nezávislé
 • bezpečné
 • dostupné

Technické řešení olejového vytápění v rodinném domě

Moderní tepelná technika pro vytápění rodinných domů je postavena na několika technických zařízeních určených k výrobě a rozvodu tepla a k přípravě teplé vody. Ty musí odpovídajícím způsobem splňovat nároky uživatelů a podílet se na zajištění vysokého komfortu bydlení. Jejich provoz je zcela automatický a uživatel se proto nemusí zajímat o přikládání, vynášení popela nebo jejich čištění.


Olejový kotel včetně bojleru a zásobníků paliva v rodinném domě

Olejové vytápění se skládá z několika součástí, a to tepelné techniky (kotle, zásobníky teplé vody atd.), odvodu spalin (komína) a úložiště paliva (nádrže). K jednotlivým součástem nyní podrobněji.

Tepelná technika


Olejový nízkoteplotní kotel BUDERUS s bojlerem

Základem olejového vytápění jsou v současnosti tzv. unity. Tímto termínem rozumíme kompletní tepelný zdroj tvořený kotlem, hořákem pro spalování topného oleje, bojlerem, regulací, oběhovým čerpadlem atd. Úkolem unitu je optimální a maximálně efektivní výroba tepla pro vytápění domu a ohřev teplé vody, a to za podmínky dosažení co nejnižší úrovně vypouštěných škodlivin. Výrobci tepelné techniky na trhu nabízejí tato zařízení v provedení stacionárním (stojícím na podlaze) nebo závěsném (zavěšeném na zdi). V těchto zařízeních se spalováním topného oleje vyrábí teplo pomocí nízkoteplotní nebo kondenzační technologie. Všechny tyto kotle lze připojit k tepelné soustavě tvořené radiátory nebo podlahovým topením, přičemž problémem není ani kombinace obou soustav v domě.

Olejové nízkoteplotní kotle

ohřívají topnou vodu v závislosti na venkovní teplotě. V praxi to znamená, že se stoupající venkovní teplotou kotel ohřívá topnou vodu na nižší teploty a naopak. Díky tomu se minimalizují ztráty. Individuálním nastavením regulace se pak teplo vyrábí optimálně v závislosti na požadavcích uživatele a venkovních podmínkách. V nízkoteplotních kotlích se pro výrobu tepla efektivně využije až 88% energie obsažené v palivu.

Olejové kondenzační kotle

jsou nástupci kotlů nízkoteplotních a zásadním rozdílem v jejich funkčnosti je skutečnost, že ve větší míře využívají teplo, které obsahují spaliny odcházející komínem. V porovnání s nízkoteplotními jsou kondenzační kotle vybaveny tepelným výměníkem, který zajišťuje využití tzv. kondenzačního tepla, čímž dochází k dalšímu zvýšení efektivity výroby tepla. Kondenzační kotle tak využijí až 97% energie, která je uložena v palivu.


Moderní olejový kotel VIESSMANN s bojlerem lze umístit kdekoliv v domě

Unity jsou většinou kombinovány se zásobníky na ohřev teplé vody tak, aby v místě instalace zabraly co nejmenší plochu. Zásobník je možné umístit přímo pod, nad nebo vedle kotle.

Olejové vytápění v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie

Olejové topení lze úspěšně kombinovat i s obnovitelnými zdroji energie, jako jsou solárně termické kolektory k ohřevu teplé vody a k podpoře vytápění nebo s dalšími zdroji tepla v domě, jako je krb nebo krbová kamna s výměníkem, tepelné čerpadlo atd.

Spotřeba teplé vody v rodinném domě činí přibližně 35-40 litrů na osobu a den. Současné moderní solárně termické kolektory pokryjí v letních měsících požadavky na ohřev teplé vody až ze 100%. V kombinaci s olejovým vytápěním je možné snížit celoroční potřebu energie na ohřev teplé vody až o 60%. Solárně termické kolektory o ploše 4 m2 získají ze slunečního svitu přibližně 2.300 kWh. Navíc může být celé zařízení navrženo i k použití při podpoře vytápění.


Olejové topení lze jednoduše kombinovat s ostatními zdroji energie v domě


Odvod spalin od olejového kotle

Odvod spalin

Spaliny se od kotlů odvádí pomocí kouřovodů, jež se navrhují v závislosti na tom, jestli je v domě instalován kotel nízkoteplotní nebo kondenzační. Kouřovod u nízkoteplotních kotlů musí odolávat spalinám dosahujícím teplot až 160 °C, u kondenzačních kotlů je teplota spalin nízká, a proto lze použít i kouřovody méně odolné. Moderní konstrukce dvouplášťových kouřovodů splňují 2 funkce. Vnějším pláštěm přivádějí ke kotli vzduch nutný ke správnému spalování a vnitřním prostorem pak odvádějí spaliny vzniklé provozem kotle.

Uskladnění topného oleje

K bezpečnému uskladnění zásoby topného oleje slouží rozličné druhy nádrží, které se umísťují přímo v domě. Mohou stát ve sklepě, v garáži nebo v technické místnosti vedle kotle. Jsou neprodyšně uzavřené a vybavené speciální bariérou, která zabraňuje úniku "naftového" zápachu do domu. Dnes jsou nejvíce využívány plastové dvouplášťové nádrže o kapacitě 700 - 1500 litrů. Jejich výhodou je, že se dají spojovat do různých sestav tak, aby bylo vyhověno požadavku uživatele na dostatečnou kapacitu a úsporné využití prostoru. V průběhu času, jak se zvyšuje účinnost tepelné techniky a zároveň snižuje energetická náročnost rodinných domů, klesá i potřebná kapacita úložiště topného oleje. Proto je dnes běžné, že pro zajištění celoročního vytápění a ohřev teplé vody postačuje úložiště o kapacitě 1500 litrů, které zabere přibližně 1,77 m2 podlahové plochy.


Topný olej uskladněný v těchto nádržích stačí
na 2 roky vytápění běžného rodinného domu


NRG Group a.s.
logo NRG Group a.s.

Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.