Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Topný olej a zemní plyn ve vytápění

Proč v dnešní době zvolit jako zdroj energie extralehký topný olej? Na to odpovídá zástupce distributora NRG Group. Již probíhající přechod na obnovitelné zdroje energie, i v rámci elektromobility, bude stále silněji tlumit poptávku po ropě a tak stabilizovat cenu ropy. V řadě lokalit nabízí extralehký topný olej výhodnou variantu pro ústup od uhlí.

Velmi malou, respektive téměř žádnou pozornost věnují masová média tématice využití extralehkého topného oleje jako zdroje tepla. Richard Richtermoc, ředitel pro strategii a marketing, NRG Group, potvrdil, že ve srovnání s ostatními zdroji tepla jde o minoritní záležitost na úrovni jednotek procent v celostátní bilanci České republiky. Přesto mají řadu zákazníků a v současné době dokonce dochází i k oživení zájmu. „V celé Evropě je olejové vytápění velmi populární. A to nejvíc ve státech s nejpřísnějšími zákony na ochranu životního prostředí. Tak třeba ve Švýcarsku topný olej vytápí cca 40 % domácností. Přitom Švýcaři, ale i Němci, Rakušané aj. jsou na své životní prostředí velmi opatrní.

Hlavním důvodem, proč zájem o topné oleje v Česku roste, je nejen jeho příznivá cena a celková nákladnost, ale i čistota, jednoduchost a ekologičnost. Když mluvíme o ekologii, tak tvrzení, že extralehké topné oleje jsou ekologické, zní jako protimluv, ale je tomu opravdu tak. Díky nejnovějším, i kondenzačním technologiím dnes umíme využít lehké topné oleje tak, že spaliny jsou na úrovni ekologických – zelených médií.

Základním motivem pro využití extralehkého topného oleje může být legislativou vynucený ústup od uhlí, nařízené ukončení provozu zastaralých kotlů na pevná paliva. Topné oleje lze využít tam, kam plyn nedosáhne a elektřina je drahá, což jsou právě nejčastější případy využívání starých uhelných kotlů.

Vytápění topným oleje je jednoduché a pohodlné, žádné nošení uhlí nebo překládka dřeva, vynášení popela, téměř vše je automatické. Žádný uhelný mour a špína. Proto je vhodnou variantou i pro lidi s menší fyzickou sílou, starší atp. Kotle na topný olej jsou malé, stačí malá místnost. Podobně i nádrž na topný olej vyžaduje mnohem méně místa než sklad uhlí, dřeva. Nádrže jsou dvouplášťové, takže s ochranou proti eventuálnímu úniku oleje. A nejde o tlakovou nádobu jako v případě zkapalněného propanu.

Aktuálně nízká cena topného oleje se jeví jako stabilní. Nástup nákladově příznivého využití obnovitelných zdrojů energie vytváří konkurenci ropě. Současný pokles poptávky způsobený útlumem aktivity podniků a konkurence od OZE vytváří silný stabilizační tlak i na cenu topného oleje, což je pro jeho spotřebitele příznivou zprávou,“ komentuje Richard Richtermoc výhled na nejbližších deset až patnáct let. Tedy na dobu očekávané životnosti kotle na topný olej. „Pro spotřebitele je cenná i rozvinutá distribuční síť, v neposlední řadě bezpečnost dodávek a možnost se předzásobit i na více let dopředu. Námi distribuovaný extralehký topný olej obsahuje přísady, které zaručují jeho bezproblémovou použitelnost i po 5 letech.

Druhým segmentem trhu, ve kterém působí společnost NRG Group, je zemní plyn a jeho využití pro vytápění. „Montáží, servisem a revizemi plynových kotlů se zabýváme již téměř 25 let. Zemní plyn pak dodáváme zákazníkům od roku 2016. V plynofikovaných oblastech, kde působíme, je plynový kotel velmi populární. Na rozdíl od tepelných čerpadel, která se za dobu fungování projevila jako ne příliš spolehlivá a drahá, je plyn stabilní investice,“ doplnil Richard Richtermoc. „My svoje zákazníky obrazně řečeno trochu rozmazlujeme. Každý rok, s naprostou pravidelností, se před zahájením topné sezóny ozveme a dohodneme vhodný termín návštěvy našeho technika. Ten už se postará o to, aby vše bylo tak, jak má být a bezvadně fungovalo. To je součást naší péče o zákazníka, kterou nazýváme NRG CARE.

Co v NRG umíme?
  • Spolehlivé dodávky topného oleje, zemního plynu a tepla
  • Jednoduché a srozumitelné smlouvy bez nevýhodných závazků a skrytých poplatků
  • Profesionální servis a údržba kotlů, kotelen, plynovodů a vytápění
  • Efektivní správa provozu kotelen a vytápění budov
  • Výhodné financování staveb a rekonstrukcí kotelen
  • Pohodlné měření spotřeby nebo stavu topných olejů v nádržích
  • Kompletní proces uplatnění nároku vratky spotřební daně z topných olejů včetně vedení povinných evidencí
 
 
Reklama