Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Provoz kotelny v Zámku Kosmonosy slavnostně zahájen

Předchozí článek zachytil stav rekonstrukce plynové kotelny v Zámku Kosmonosy v mezičase mezi zahájením a dokončením prací. Kotelna vyrábí teplo pro vytápění, přípravu teplé vody a předehřev vzduchu pro vzduchotechnický systém v budově zámku, zejména pro v něm umístěnou základní školu, včetně dílen, jídelny, kuchyně aj. Od 1. září je kotelna plně funkční.

Rekonstrukci kotelny, včetně manipulace s plynovými kotli, omezovala skutečnost, že jde o objekt v památkové zóně, který je i památkově chráněn. Například původně navržený způsob vystěhování dvou vysloužilých kotlů Hydrotherm a nastěhování dvou nových kondenzačních kotlů VARMAX o výkonu po 450 kW skrz vybourané okno s poškozením jeho historického kamenného ostění a železné mříže nebyl reálný. Zde se ukázala první přednost kotlů VARMAX, možnost je pro dopravu do kotelny částečně demontovat. Během diskuzí před slavnostním přípitkem na bezporuchový a dlouhodobě ekonomicky výhodný provoz kotelny to zmínil Tomáš Vele z topenářské firmy TEP Jablonec, která rekonstrukci provedla. Již na první pohled mu bylo jasné, že poničit okno a následně je opravit, by se nejen zásadně prodražilo, ale že by jim neumožnilo dodržet smluvně daný termín. Fyzicky byla rekonstrukce zahájena 1. července a do řádného provozu byla kotelna uvedena 31. srpna. „Proto jsme z kotlů VARMAX museli demontovat to, co šlo a pak jsme je s velkou opatrností a zabezpečením lany pomalu spustili po schodech a těsně, na milimetry přesunuli dveřmi, které mají rovněž historické kamenné ostění.

Obr. Zámek v Kosmonosích. Vchod do kotelny zcela vpravo.
Obr. Zámek v Kosmonosích. Vchod do kotelny zcela vpravo.
Obr. Kotelně po dokončení dominují dva nové kotle VARMAX. Výkon 2 × 450 kW vyžádal projektant s ohledem na zálohu v případě potřeby jeden kotel odstavit.
Obr. Kotelně po dokončení dominují dva nové kotle VARMAX. Výkon 2 × 450 kW vyžádal projektant s ohledem na zálohu v případě potřeby jeden kotel odstavit.

Manipulace s kotli nebyla jediná obtížnost. Do kotelny bylo nutné dopravit například i rozdělovač pro 10 okruhů zhotovený na míru pro potřeby kotelny. Z rozměrově větších zařízení šlo třeba i o nádobu hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a automatické zařízení na odlučování plynů a udržování konstantního tlaku,“ doplnil Tomáš Vele.

Obr. PharmDr. Eduard Masarčík, starosta Kosmonos, při slavnostním zahájení zdůraznil, že byl zásadně překvapen tím, jak poctivě byla kotelna rekonstruována. Že se během veřejných zakázek města se s tak malými problémy, které navíc byly ze strany dodavatelské firmy ve spojení s dalšími pracovníky úřadu obratem vyřešeny, prakticky nesetkal.
Obr. PharmDr. Eduard Masarčík, starosta Kosmonos, při slavnostním zahájení zdůraznil, že byl zásadně překvapen tím, jak poctivě byla kotelna rekonstruována. Že se během veřejných zakázek města se s tak malými problémy, které navíc byly ze strany dodavatelské firmy ve spojení s dalšími pracovníky úřadu obratem vyřešeny, prakticky nesetkal.
Obr. Podle slov Mgr. Milana Petráše, ředitele Základní školy Kosmonosy, je spolehlivý a ekonomicky příznivý chod kotelny zbaví mnoha starostí. Garantuje i dostatek teplé vody pro kuchyň a komfortní větrání. Tomáš Vele za dodavatelskou firmu TEP Jablonec si spolupráci s ředitelem školy velmi pochvaloval.
Obr. Podle slov Mgr. Milana Petráše, ředitele Základní školy Kosmonosy, je spolehlivý a ekonomicky příznivý chod kotelny zbaví mnoha starostí. Garantuje i dostatek teplé vody pro kuchyň a komfortní větrání. Tomáš Vele za dodavatelskou firmu TEP Jablonec si spolupráci s ředitelem školy velmi pochvaloval.

V projektu rekonstrukce byl navržen rozdělovač zahrnující 8 okruhů. „Rozvaděč jsme si nechali vyrobit v Německu u výrobce, který se na ně specializuje,“ řekl Tomáš Vele. „Je to sice o něco dražší, ale měli jsme na základě předchozích zkušeností jistotu, že bude vyroben a na stavbu dodán ve sjednaném čase a ověřené kvalitě. Což je pro instalační firmu zásadní, neboť nesplnění termínu předání kotelny by dlouhodobě poškodilo naši pověst, a to nemluvím o případném penále, tedy ztráty ziskovosti akce.

Obr. „Zásadně používáme prvky, armatury, servopohony aj., na které se můžeme dlouhodobě spolehnout. V konkurenci s jinými topenářskými firmami používajícími levnější prvky nám takový postup snižuje ziskovost, nicméně nemusíme řešit prakticky žádné reklamace,“ zdůraznil Tomáš Vele. „Proto jsme také o řadě kotelen, které jsme instalovali, po jejich zprovoznění už ani neslyšeli.“
Obr. „Zásadně používáme prvky, armatury, servopohony aj., na které se můžeme dlouhodobě spolehnout. V konkurenci s jinými topenářskými firmami používajícími levnější prvky nám takový postup snižuje ziskovost, nicméně nemusíme řešit prakticky žádné reklamace,“ zdůraznil Tomáš Vele. „Proto jsme také o řadě kotelen, které jsme instalovali, po jejich zprovoznění už ani neslyšeli.“
Obr. Slavnostního zahájení provozu rekonstruované kotelny Zámku v Kosmonosích se zúčastnila také redakce TZB-info, vlevo Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. Uprostřed Zdeněk Fučík za společnost BRILON a.s. a vpravo Tomáš Vele za realizační firmu TEP Jablonec. Pochvalná slova zástupce investora, starosty města potěšila.
Obr. Slavnostního zahájení provozu rekonstruované kotelny Zámku v Kosmonosích se zúčastnila také redakce TZB-info, vlevo Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. Uprostřed Zdeněk Fučík za společnost BRILON a.s. a vpravo Tomáš Vele za realizační firmu TEP Jablonec. Pochvalná slova zástupce investora, starosty města potěšila.

Mezi požadavky investora, Města Kosmonosy, bylo instalovat kotle s minimální účinností 94 % dle provozních podmínek a splnění emisních parametrů pro městské prostředí. Například emise NOx musí splňovat třídu 6 a přípustná hladina akustického tlaku byla max. 62 dB(A). „Kotle VARMAX takové požadavky s přehledem plní, jak dokazují jejich instalace v prostředí i jiných českých a slovenských měst,“ doplňuje Zdeněk Fučík, jednatel společnosti BRILON a.s., která kotle VARMAX na český a slovenský trh dováží. „Kotle VARMAX se řadí zcela oprávněně po bok špičkových, značkových výrobků v oboru. Jejich výhodou je možná menší známost, nižší poptávka a z ní vyplývající i příznivější cena. Cenovou výhodu však chceme stále udržovat, neboť podporuje naše partnery hlásící se do výběrových řízení.

 
 
Reklama