Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Zmodernizovali kotelnu za 7 dnů – pro nemocné

Demontovat staré vybavení kotelny v ubytovně, instalovat nové včetně nových komínů a zahájit vytápění budovy se podařilo v rekordním čase 7 dnů od objednání. Mimořádná doba vyžaduje mimořádné činy, aby byl vytvořen prostor pro nemocné s covid-19. A především, až pandemie odezní, investice do kotelny bude dále plně sloužit.

Akutní potřeba získat další lůžka pro doléčení nemocných a lidská solidarita. Tyto pojmy se spojily v jedno v případě kotelny v ubytovně města Jablonec nad Nisou. Exponenciální růst nemocných s těžkým průběhem nemoci covid-19, i těch, kteří se sice dostali z nejhoršího, ale stále potřebují lékařský dohled, a vedle toho nutnost mít zázemí i pro jinak nemocné pacienty, musela rada města v Jablonci nad Nisou jako zřizovatel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. vyřešit bezodkladně. Pro rozšíření lůžkové kapacity zvolila čtyři roky nevyužívanou budovu bývalého hotelu „Bukovec“, aktuálně v majetku města. Zásadní problém bylo zcela nevyhovující vytápění a příprava teplé vody, s jehož modernizací se počítalo až výhledově. Následné kroky po rozhodnutí však byly velmi rychlé.

Na základě dobrých zkušeností s topenářskou firmou TEP Jablonec při výstavbě a modernizaci plynových kotelen a dalších referencí oslovil zástupce rady města tuto firmu.

Obr. Pro zajištění dostatku lůžek k péči o nemocné byla během 7 dnů modernizována kotelna v nepoužívané budově města. „Zatopili jsme v požadovaném termínu za sedm dnů, v neděli,“ řekl Tomáš Vele. Nedodělky nebránící provozu, jako například chybějící tepelná izolaci potrubí, budou dokončeny tento týden.
Obr. Pro zajištění dostatku lůžek k péči o nemocné byla během 7 dnů modernizována kotelna v nepoužívané budově města. „Zatopili jsme v požadovaném termínu za sedm dnů, v neděli,“ řekl Tomáš Vele. Nedodělky nebránící provozu, jako například chybějící tepelná izolaci potrubí, budou dokončeny tento týden.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Jak to všechno začalo?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
V pondělí 26. října, po ránu, mi zazvonil telefon. Volal mi zástupce rady města a chtěl po mně prakticky okamžitou odpověď na otázku, zda bychom modernizaci kotelny v ubytovně zvládli, zda jsme schopni to udělat v obvyklých cenách. Že se rada města v tomto mimořádném případě rozhodla nevyhlásit výběrové řízení, protože má dostatečné cenové porovnání s ostatními kotelnami, kde jsme ve výběrových řízeních zvítězili. Jaké to bylo překvapení, si asi všichni, kteří mají zkušenosti se zakázkami běžně procházejícími výběrovým řízením, dovedou představit. Zásadní podmínkou bylo, že kotelna musí být v provozu už v neděli 1. listopadu, tedy vlastně za 6 dnů. Aby do budovy již mohli být přemístěni někteří pacienti. A to nás čekal ve středu státní svátek.

Obr. Pohled na část starého vybavení kotelny.
Obr. Pohled na část starého vybavení kotelny.

Obr. Pohled na část starého vybavení kotelny.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Jaká cena vám vyhrává výběrová řízení a co to je tedy obvyklá cena?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Naše obvyklá cena není založena na poskládání nejlevnější výrobků na trhu, ale na výrobcích, se kterými nechceme mít v dalších letech provozu nějaké problémy v důsledku jejich snížené kvality, zkrácené životnosti, použití pro účel, pro který nebyly konstruovány atp. Standardem je důkladná technická a organizační příprava a neuspěchaná precizní práce techniků firmy. Standardem je i dálková správa kotelny. A i s takto technicky poctivou nabídkou jsme mnoho výběrových řízení vyhráli.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Na jedné straně požadavek na standardní postup, na obvyklou standardní cenu, na druhé straně snad i prosba za všechny, jejichž zdraví je ohroženo. Jak jste k rozhodnutí přistoupil?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Asi to byla spíš emoce, byť podložená mnoha lety praxe, že jsem řekl ano, mohli bychom to stihnout. Až zpětně jsem si uvědomil, že ve středu je státní svátek, že bude nutné pracovat i o víkendu, že obvyklá cena nepočítá s příplatky za práci v těchto dnech, že jsem se předem s našimi spolupracovníky nedomluvil, zda budou ochotni pracovat, že extrémně krátký čas na obstarání komponent pro vybavení kotelny bude spojen se zvýšenými náklady atd. Ale to už bylo pozdě něco měnit. Také začal působit adrenalin, vzrušení, které pomáhá dokázat i jinak nemožné věci.

Obr. Srdcem kotelny jsou kotle. Na ně navazuje vyrovnávač tlaků a rozdělovač, který rozdělí tok otopné vody nesoucí teplo do všech částí budovy a zásobníku pro ohřev vody (po dokončení).
Obr. Srdcem kotelny jsou kotle. Na ně navazuje vyrovnávač tlaků a rozdělovač, který rozdělí tok otopné vody nesoucí teplo do všech částí budovy a zásobníku pro ohřev vody (po dokončení).

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Rozhodnutí padlo. Co následovalo?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Vrhnul jsem se na detailní zpracování cenové nabídky i s rizikem, že bez projektu a standardního výkazu výměr může něco „utéct“. Rovněž jsem se situací seznámil naše pracovníky a začal obvolávat dodavatele, zda nám mohou pomoci. A s velkým potěšením musím konstatovat, že pochopili naši situaci a vyšli nám vstříc. Stejně tak většina aktuálních zákazníků, u kterých jsme na týden přerušili práci.
Kotelna totiž byla v žalostném stavu. Dva různé, atmosférické plynové kotle, každý od jiného výrobce a z jiné doby, tři akumulační plynové zásobníky na přípravu teplé vody, změť potrubí, jak bylo leccos v průběhu doby přidáváno s minimálními investičními náklady.
Takže v první řadě plynové kotle. Z výkonů starých kotlů, posouzené potřeby teplé vody a prostoru v kotelně vyšlo jako optimální řešení se dvěma kotli a nepřímo vytápěným zásobníkem o objemu 300 litrů. Při obstarání vybavení nám zásadně pomohla firma BRILON a.s. Nechtěl jsem do kotelny dát kotle určené pro provoz v rodinných domech, které by byly levnější. Proto jsem uvítal nabídku na dva závěsné plynové kondenzační kotle Elco Thision S Plus s výkonem 46 kW, které jsou určeny pro těžší provoz v bytových domech atp. Velkým překvapením bylo, že mi tyto kotle a řadu dalšího potřebného příslušenství ještě odpoledne dovezl osobně jednatel společnosti, Zdeněk Fučík. Aby pomohl urychlit naši práci. Rádi pracujeme s kotli v nerezovém provedení a pro osvědčenou dálkovou správu kotelny potřebujeme mít možnost řídit i jednotlivé parametry kotlů, přes systém LMS od Siemense, a tím kotle Elco disponují. Velmi nám vyšel vstříc i dodavatel rozdělovače a zabezpečovacích prvků FLAMCO. Měli jsme u nich sice nějaké předobjednávky, ale toto velmi spěchalo. A rád konstatuji, že zmínění dodavatelé nám vyšli vstříc i příznivější cenou.

Obr. Každý ze závěsných plynových kondenzačních kotlů Elco má vlastní odvod spalin (průsvitné potrubí) a přívod spalovacího vzduchu (šedé neprůsvitné potrubí). Zvláštností kotlů Elco je průhledný mezikryt pod plechovým pláštěm, který snižuje emise hluku.
Obr. Každý ze závěsných plynových kondenzačních kotlů Elco má vlastní odvod spalin (průsvitné potrubí) a přívod spalovacího vzduchu (šedé neprůsvitné potrubí). Zvláštností kotlů Elco je průhledný mezikryt pod plechovým pláštěm, který snižuje emise hluku.

Obr. Každý ze závěsných plynových kondenzačních kotlů Elco má vlastní odvod spalin (průsvitné potrubí) a přívod spalovacího vzduchu (šedé neprůsvitné potrubí). Zvláštností kotlů Elco je průhledný mezikryt pod plechovým pláštěm, který snižuje emise hluku.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Na pondělí to bylo odvedené práce až dost. Co následovalo v úterý?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
V úterý jsme dopracovali cenovou specifikaci a předložili ji radě města. Mezitím jsme se v důvěře, že nabídka bude přijata, pustili do obstarávání potřebného materiálu.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Středa, den státního svátku. Jak práci v tento den přijali vaši spolupracovníci?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Ono nebylo co řešit. Jsme jablonecká firma, mnoho lidí nás zná a odmítnout pomoc městu, respektive nemocnici a nemocným lidem v tak těžké době, to bychom si všichni později vyčítali. Pustili jsme se do odstranění starého vybavení kotelny. Včetně vytažení starých komínových vložek. Času bylo zoufale málo. Mimo jiné, do sběrného dvora jsme odvezli téměř tunu materiálu. Místnost bylo nutné vyčistit, vymalovat, rozvrhnout umístění všech zařízení.
Středa nám přinesla velmi nepříznivé zjištění. Počítali jsme, že do stávajících komínových průduchů, ze kterých jsme odstranili původní, kondenzátu neodolné spalinové vložky, vložíme nové pro obvyklý, mokrý provoz kondenzačních kotlů. To se ukázalo jako nerealizovatelné. Inspekční kamera nám potvrdila, že se komínový průduch ze 150 mm v kotelně zužuje až na 100 mm. Následovalo intenzívní jednání. Výsledkem bylo rozhodnutí instalovat nové fasádní provedení odkouření. Aby to bylo co nejjednodušší a nejrychlejší, tak jsme pro každý kotel zvolili třívrstvý samostatný fasádní komín Serio 80/100 s nerezovým pláštěm.

Obr. I moderní kotelna s dálkovou správou se bez šikovností lidí neobejde
Obr. I moderní kotelna s dálkovou správou se bez šikovností lidí neobejde
Obr. I moderní kotelna s dálkovou správou se bez šikovností lidí neobejde

Obr. I moderní kotelna s dálkovou správou se bez šikovností lidí neobejde

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Předpokládám, že ve čtvrtek, pátek a sobotu s vámi nebyla žádná řeč.

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Kdyby šlo o výměnu plynového kotle pro domácnost, tak to se dá zvládnou za příznivých podmínek i za jeden den. To ale není možné v kotelně, kde více jak jeden den potřebujete na vystěhování a základní stavební úpravy, jsou tam dva nové kotle, nové komíny, nový rozdělovač, zásobníkový ohřívač, expanzní a další zřízení, je nutné zřídit všechna potrubí včetně revizi podléhajících úprav přívodu zemního plynu, vše je nutné propojit kabely do nového rozvaděče a připravit napojení na dálkovou správu, a ještě se tam musí střídat pracovníci podle svých profesí, neboť volného prostoru je málo. Takže to opravdu nebyla procházka růžovým sadem, ale i zkouška pevné vůle.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Kdy přišlo zklidnění?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Částečně v sobotu odpoledne. A pak v neděli, kdy jsme poprvé zatopili a vše běželo podle předpokladu řízeno kotlovou automatikou. Tím jsme splnili základní požadavek, aby byly všechny místnosti od neděle vytápěny a byl dostatek teplé vody.

Obr. „Štěstím v neštěstí bylo, že venkovní stěna kotelny sousedí s dvorním traktem, a tak nebyl problém instalovat nové fasádní komíny,“ komentuje s odstupem dnů situaci Tomáš Vele. „Až na to, že montážní plošinu se nám tak narychlo podařilo zajistit až na noc a práce venku opepřil silný déšť.“
Obr. „Štěstím v neštěstí bylo, že venkovní stěna kotelny sousedí s dvorním traktem, a tak nebyl problém instalovat nové fasádní komíny,“ komentuje s odstupem dnů situaci Tomáš Vele. „Až na to, že montážní plošinu se nám tak narychlo podařilo zajistit až na noc a práce venku opepřil silný déšť.“
Obr. „Bez rychlé pomoci našich dodavatelů, zejména firem FLAMCO a BRILON (vlevo Zdeněk Fučík, jednatel Brilon a.s.) bychom to nedokázali,“ zdůraznil Tomáš Vele (vpravo)
Obr. „Bez rychlé pomoci našich dodavatelů, zejména firem FLAMCO a BRILON (vlevo Zdeněk Fučík, jednatel Brilon a.s.) bychom to nedokázali,“ zdůraznil Tomáš Vele (vpravo)

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Tím jste skončili?

Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec:
Neskončili. Zbývající práce, které však již neomezují provoz, doděláváme tento týden. Například jde o tepelné izolace. A také dokončení instalace dálkové správy kotelny přes internet.

Obr. Ve spolupráci vedení města Jablonec nad Nisou, které dokázalo převzít za své mimořádné rozhodnutí odpovědnost, topenářské firmy TEP Jablonec a dodavatelů tepelné techniky se podařilo kotelnu zmodernizovat v rekordně krátké době a posílit lůžkovou kapacitu pro nemocné. Zleva Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, Ing. Jana Jäschkeová a Tomáš Vele za firmu TEP Jablonec a Mgr. Pavel Kozák, vedoucí technického odboru, při kontrole funkce kotelny.
Obr. Ve spolupráci vedení města Jablonec nad Nisou, které dokázalo převzít za své mimořádné rozhodnutí odpovědnost, topenářské firmy TEP Jablonec a dodavatelů tepelné techniky se podařilo kotelnu zmodernizovat v rekordně krátké době a posílit lůžkovou kapacitu pro nemocné. Zleva Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, Ing. Jana Jäschkeová a Tomáš Vele za firmu TEP Jablonec a Mgr. Pavel Kozák, vedoucí technického odboru, při kontrole funkce kotelny.

Josef Hodboď, redakce TZB-info:
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Považovat získání zakázky na modernizaci zmíněné kotelny i bez výběrového řízení však za štěstí považovat nelze. Bez mimořádného pracovního vypětí, zkušeností, ochoty pomoci těm, kteří to nyní velmi potřebují, by to nešlo.
Děkuji za rozhovor, poskytnutí fotodokumentace a přeji, aby s kotelnou byly jen dobré zkušenosti a přispěla k řešení následků virové pandemie.

 
 
Reklama