Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Kompaktní kaskáda kondenzačních kotlů, aneb zdvojený kotel ELCO TRIGON® L PLUS/THISION® L PLUS (II)

Část 2. – Cena zpracování nabídky, čas a náklady na montáž, výkony, prostor

Kaskádu ze dvou samostatných kotlů nebo raději zdvojený kotel s výkonem do 200 kW? Pokud se zdvojený plynový kotel na venek chová jako kotel jeden, pak je kaskáda zbytečně složitá. U kotlů Elco se přidává i větší robustnost, provozní tlak až 8 bar aj.


Plně vybavený zdvojený plynový kondenzační kotel nabízí pod jedním pláštěm kaskádu dvou kotlů se společným přívodem spalovacího vzduchu, odvodem spalin, jedním výstupem otopné vody a jednou zpátečkou a možností řídit řídit 4 okruhy

Realizace kotelny se zdvojenými stacionárními kotli ELCO TRIGON® L PLUS nebo závěsnými THISION® L PLUS je spojena se snížením objemu práce řemeslníků, s menším objemem a počtem položek instalačního materiálu. Čím menší počet položek, tím menší pravděpodobnost chyby v objednávce. Zpracování cenové nabídky na kotelnu vyžaduje čas. Přitom rozdíl mezi počtem zpracovaných nabídek a počtem nabídek následně realizovaných u většiny firem roste. Čím rychleji, jednodušeji, ale i s velkou zárukou nepřekročení nákladů lze nabídku zpracovat, tím instalační firmě klesají náklady na tuto nezbytnou činnost. A to i za nabídky, které nebyly přijaty. I tyto náklady však musí firma promítnout do své ceny, tedy ovlivňují její šanci na úspěch,“ upozorňuje Zdeněk Fučík.

Přečtěte si také Část 1. - Základní přednosti kaskády kotlů a proč ji použít Přečíst článek

Instalace kaskádové kotelny se zdvojenými kotli ELCO je rychlejší. V reálu může snížit dobu potřebnou na realizaci kotelny v rozsahu výkonů do cca 200 kW o den i více. Méně práce znamená větší jistotu, že plánovaný čas bude dodržen. To umožní firmě přijmout více zakázek v období, kdy topenářská sezóna vrcholí, kdy ostatní firmy nestíhají. Rychle řešit neodkladné havárie. Rychle, ale vhodně vyčerpat finanční limit na modernizace, pokud toto investor potřebuje, bez potřeby hledat nelegální cesty.

Předpokládáme, že největší zájem bude o stacionární provedení, s pojezdovými kolečky. Zdvojený kotel je dodáván na paletě, a doplněn lehkými plastovými kolejničkami. Ty se použijí pro sjetí kotle z palety a jeho lehké přemístění i přes případně nerovnou podlahu v kotelně. Nenápadný, ale chytrý zlepšovák.

Pohled na boční obratovou komoru tepelného výměníku
Obr. Pohled na boční obratovou komoru tepelného výměníku. K návrhu tvaru tohoto přesného odlitku, tvaru a průřezu kanálků, kterými protéká otopná voda ohřívající se od spalin, byl využit 3D simulační software.

A pak je zde cena kotelny. Zde se projevuje zásadní výhoda zdvojených kotlů ELCO TRIGON® L PLUS nebo ELCO THISION® L PLUS, a to sumárně nižší cena oproti individuálně sestavené kaskádě ze dvou samostatných kotlů. V každém případě se nevyplatí vycházet jen ze základních katalogových cen. Všem doporučuji se s námi spojit,“ říká Zdeněk Fučík, „aby si ověřili, jak se volba kotlů ELCO TRIGON® L PLUS, případně ELCO THISION® L PLUS v připravované kotelně nákladově projeví. A většinou budou příjemně překvapeni. A když nic jiného, tak získají důležitou informaci, zajímavý trumf pro jednání s dodavateli jiných kaskádových systémů s jinými kotli.

Zdvojené, kaskádní, plynové kondenzační kotle ELCO TRIGON® L PLUS ve stacionárním provedení a stejně tak ELCO THISION® L PLUS v závěsném provedení nabízené na českém trhu společnosti BRILON CZ a.s. jsou konstrukčně založeny na základní řadě kotlů ELCO s výkony 60 kW, 70 kW, 80 kW a 100 kW. V nabídce jsou proto zastoupeny výkony 120 kW, 140 kW, 170 kW a 200 kW. S minimálním výkonem na úrovni cca 15 až 20 kW dokážou velmi přesně kopírovat aktuální potřebu tepla ve vytápěném objektu. Emisní parametry odpovídají přísným požadavkům v městském prostředí, tedy třídě 6 pro NOx. Hladina akustického výkonu kotlů se podle typů pohybuje od cca 63,4 do 70 dB(A). Tomu odpovídají hladiny akustického tlaku od cca 52,4 do 59,3 dB(A) ve vzdálenosti 1 metr. S těmito parametry není problém zřídit kotelnu v bytovém domě v blízkosti hlukově chráněných prostorů. I zdvojené kotle lze řadit do kaskády, případně kombinovat s kotli jednoduchými. To vytváří mimořádně velký prostor pro nejrůznější kombinace jak z pohledu celkového výkonu, tak potřeby napojit více směšovaných i nesměšovaných okruhů.

O vhodnosti zdvojených kotlů pro modernizace Zdeněk Fučík uvádí: „Z praktického pohledu je zásadní, že části spalinového výměníku, které jsou v kontaktu s horkými spalinami, jsou ze žebrovaných trubek z ušlechtilé nerezové oceli. Pouze boční obratové komory jsou tlakově odlity ze slitiny.

Klasická kaskáda dvou samostatných kotlů ELCO
Obr. Klasická kaskáda dvou samostatných kotlů ELCO, která vyžaduje odvod spalin z každého kotle, hydraulické napojení každého kotle stejně jako přívod plynu aj. Zdvojené kotle instalaci zásadně zjednoduší.

V případě modernizaci stávající kotelny je nutné řešit prostorové nároky jen ve velmi omezených případech. Kotle ELCO TRIGON® L PLUS i ELCO THISION® L PLUS mají stejnou výšku a šířku 1 050 × 690 mm. Liší se tedy pouze hloubkou, a to 595 mm u kotlů s výkony 120 a 140 kW a 675 mm s výkony 170 a 200 kW. Tyto rozměry jsou velmi příznivé i pro nově zřizované kotelny.

Podívejte se na připojený obrázek jedné ze vzorových kotelen s kaskádou sestavenou ze dvou samostatných kotlů ELCO v Praze 9 – Kbelích, kterou se nyní chlubíme. A teď si představte tutéž kotelnu, ale s nově nabízeným zdvojeným kotlem. Jak jednodušší bude odvod spalin, hydraulické propojení kotlů, přívod plynu! Již v brzké době toto srovnání budeme prezentovat, jak bude dokončena první připravovaná kotelna.

Nabídka stejně rozměrného stacionárního i závěsného provedení ulehčuje práci projektantům. V případě potřeby mohou obě provedení kotlů vzájemně zaměnit, aniž by museli zásadně zasáhnout do již zpracovaných podkladů. Konečné rozhodnutí v podstatě mohou nechat až na instalační firmě.

V případě volby kotlů ELCO dostane investor za své peníze zařízení, které mu bude sloužit ještě řadu let poté, co bude účetně plně odepsáno, aniž by musel řešit zvýšené náklady na servis a opravy,“ na závěr uvedl Zdeněk Fučík. „A to kompromisů, i bez nutnosti řešit otázku, zda kotelna již náhodou není morálně zastaralá.

 
 
Reklama