Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Kompaktní kaskáda kondenzačních kotlů, aneb zdvojený kotel ELCO TRIGON® L PLUS/THISION® L PLUS (I)

Část 1. – Základní přednosti a proč je použít

Kaskádu ze dvou samostatných kotlů nebo raději zdvojený kotel s výkonem do 200 kW? Pokud se zdvojený plynový kotel na venek chová jako kotel jeden, pak je kaskáda zbytečně složitá. U kotlů Elco se přidává i větší robustnost, provozní tlak až 8 bar aj.


Plně vybavený zdvojený plynový kondenzační kotel nabízí pod jedním pláštěm kaskádu dvou kotlů se společným přívodem spalovacího vzduchu, odvodem spalin, jedním výstupem otopné vody a jednou zpátečkou a možností řídit řídit 4 okruhy

Pokud nelze realizovat technicky i legislativně jednoduchou plynovou kotelnu s výkonem do 100 kW s kaskádou dvou samostatných kotlů s výkony do 50 kW, nezbývá než se podívat po jiném řešení. Kotelna III. kategorie s výkonem nad 100 kW vyžaduje splnění o něco přísnějších legislativních podmínek, ale jak ukazují zdvojené kotle ELCO, tak po technické stránce, z pohledu nároků na práci řemeslníků, může naopak dojít k významnému zjednodušení.

Přechod do III. kategorie může vynutit zásadní požadavek mít v kotelně alespoň 60 % zálohu výkonu. To se u kotelen s požadovaným výkonem okolo 100 kW dá splnit jen tak, že jeden kotel má výkon nad 50 kW. Ve výběrovém řízení rozhodne cena kaskády ze dvou kotlů versus cena zdvojeného kotle, k tomu náklady na instalaci, na odvod spalin a v neposlední řadě i čas, který investor pro realizaci kotelny vyhradil.

Obr. Rozdíl mezi závěsným provedením kotlů ELCO THISION® L PLUS a stacionárním ELCO TRIGON® L PLUS (viz obr.) je dán v zásadě jen tím, že stacionární provedení je vybaveno pojezdovými kolečky. Závěsné provedení s hmotnost 127 až 140 kg (v prázdném stavu) vyžaduje dostatečně nosnou stěnu.
Obr. Rozdíl mezi závěsným provedením kotlů ELCO THISION® L PLUS a stacionárním ELCO TRIGON® L PLUS (viz obr.) je dán v zásadě jen tím, že stacionární provedení je vybaveno pojezdovými kolečky. Závěsné provedení s hmotnost 127 až 140 kg (v prázdném stavu) vyžaduje dostatečně nosnou stěnu.

Naši obchodní partneři při zpracovávání podkladů pro výběrová řízeních naráželi na to, že v ceně kaskády plynových kotlů s výkony řádově do 200 kW mají velký podíl náklady na sestavení kaskády na místě instalace včetně materiálu. Cena kaskádové kotelny s kotli ELCO jim vycházela vyšší, protože tyto kotle jsou určeny pro těžký provoz v bytových domech, živnostenských provozovnách, penzionech atp. jsou navrženy robustněji, odolněji. Například mají provozní tlak až 8 bar a maximální povolený rozdíl teplot mezi přívodem a zpátečkou 30 K. Za to se však odvděčí delší životností a spolehlivostí, oproti kotlům, jejichž doménou jsou rodinné domy, byť mají větší výkon. Pokud bylo výběrové řízení orientováno na nejnižší cenu, bez ohledu na skutečnou životnost kotle po ukončení záruky a nákladů na následný pozáruční servis, tak se kotle ELCO nemohly prosadit.“ Takto komentuje Zdeněk Fučík, předseda představenstva společnosti BRILON a.s. důvod, proč na českém trhu začali nabízet kompaktní kaskády vzniklé v zásadě zdvojením kotlů ELCO. A to ve stacionárním provedení ELCO TRIGON® L PLUS a v závěsném provedení ELCO THISION® L PLUS.

Dva kotlové moduly  ELCO v kaskádě
Obr. Dva kotlové moduly v kaskádě, jeden společný přívod otopné vody, jedna společná zpátečka, jeden společný přívod spalovacího vzduchu (nahoře vlevo), jeden společný vývod spalin (nahoře vpravo) a jedno společné řízení, to je jedna kompaktní kaskádní kotelna.
Teplosměnnou plochu kotlů ELCO tvoří žebrované trubky z ušlechtilé nerezové oceli
Obr. Teplosměnnou plochu kotlů ELCO tvoří žebrované trubky z ušlechtilé nerezové oceli. Spaliny prochází shora třemi vrstvami trubek navrženými pro optimální přestup tepla do otopné vody a s rozmístěním, které snižuje únik tepla ze spalovací komory.

Zdvojený kotel nemusí v podstatě znamenat nic jiného, než že se pod společný plášť dají k sobě dvě spalovací komory, dvě plynové armatury a elektronika, která to umí řídit. V takto základním a jednoduchém provedení lze na trhu nalézt více výrobků,“ komentuje situaci na trhu Zdeněk Fučík. „To ale není náš případ. Zásadní výhodou zdvojených kotlů ELCO je to, že z hlediska instalace se k nim přistupuje jako ke kotli jednomu. To znamená, že ze zdvojeného kotle vychází jen jeden společný odvod spalin, neboť vývody spalin z obou komor jsou pod pláštěm již propojeny, že pro napojení na otopnou soustavu jsou k dispozici jen dvě trubky – přívod a zpátečka, neboť hydraulika je společná. Řízení spalovacího procesu je sice odděleno, takže každá část je řízena samostatně v rozsahu od svého nejnižšího až nejvyššího výkonu, ale zdvojený kotel se i z hlediska řízení kotelny chová jako jeden. Pro nejběžnější situaci kotelny do 200 kW, tedy až tři směšované okruhy a jeden nesměšovaný pro přípravu teplé vody, stačí na kotel napojit základní clip-in řídicí jednotku a kaskáda je hotová. O tuto výhodu se zajímá stále více topenářů. Důvodem je nejen jednoduchost, ale i cena. Automatizace výroby zdvojených kotlů ELCO TRIGON® L PLUS a stejně tak i THISION® L PLUS, příznivější nákupní ceny komponentů aj. umožnily dospět k tržně zajímavým cenám. S provozně odolnějšími kotli tak vytváříme cenově zajímavou alternativu ke kotlům odvozeným od kotlů pro rodinné domy.

Přečtěte si také Kompaktní kaskáda kondenzačních kotlů, aneb zdvojený kotel ELCO TRIGON® L PLUS/THISION® L PLUS (II) Přečíst článek
 
 
Reklama