Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Proč se v místnosti po instalaci plynového kondenzačního kotle objevil zápach?

Příčinou zápachu po generační výměně plynového kotle může být snížená výměna vzduchu v místnosti, nevhodně řešené odpadní potrubí, případně i nedostatečná hygiena. Úroveň úklidu a hygieny řeší uživatel bytu. Dostatečné větrání a úpravu odpadního potrubí, například vestavbu přivzdušňovacího ventilu, má navrhnout odborník.

Ve velkém nyní probíhají generační výměny plynových atmosférických a turbokotlů za kotle kondenzační. Přitom se velmi často mění způsob přívodu spalovacího vzduchu do spalovací komory kotle. Původní způsob nasávání vzduchu z okolí kotle, tedy z místnosti, kde je instalován, se mění na přívod vzduchu samostatnou trubkou přes fasádu domu, k tomu vyčleněnou komínovou šachtou, anebo se spalovací vzduch přivádí meziprostorem mezi spalinovou vložkou vloženou do stávajícího komínového průduchu a stěnami průduchu, případně i zcela novým komínovým systémem obdobné konstrukce, což se často označuje německou zkratkou LAS (Luft-Abgas-Schornstein). Zatímco původní způsob přívodu spalovacího vzduchu, který procházel místností okolo kotle, zajišťoval v této místnosti výměnu vzduchu za čerstvý, po instalaci kondenzačního kotle se větrací poměry v místnosti změní. Neboť tento kotel si vzduch z místnosti nebere. A v místnosti se může objevit zápach. Co je příčinou?

Hygienický nedostatek

Při hledání příčiny výskytu zápachu je žádoucí nejprve provést totální úklid. V místnosti se sníženou intenzitou větrání může za poměrně krátkou dobu jednoho až několika dnů vzrůst koncentrace páchnoucích látek na velmi obtěžující míru. Nemusí jít například jen o propocené prádlo zapadlé za koš, může jít o zbytky jídla a často se o to postarají naši zvířecí kamarádi, když si někam před námi ukryjí kousek své „voňavé mňamky“, kterou si přinesli z procházky. Rozvoji zápachu pomůže zvýšená vlhkost vzduchu jako důsledek sníženého větrání. Jak dokazují zkušenosti, tak hledání zdroje zápachu nemusí být vždy jednoduché. Zdroj může být třeba i v prostoru schodiště, vstupní chodby, kde si ho člověk zprvu ani nevšimne a nevnímá jej tak intenzivně vzhledem ke kratší době, po kterou v takovém prostoru je.

Vliv činnosti ventilátorů

Technickým zdrojem zápachu může být nesprávné provedení odpadního potrubí v domě. Kotle jsou často zavěšené na stěnách toalet, koupelen, i jako součást kuchyňské linky. Tedy místností, kde jsou zařizovací předměty, jako jsou dřez, umyvadlo, vana, sprchový box, bidet, klozetová mísa aj. napojeny na odpadní potrubí.

Pokud pomineme netěsnosti v napojení potrubí, kterými by zápach mohl pronikat, tak možnou příčinou vnikání pachu do místnosti může být nečištěný bezpečnostní přepad a sifon. Bezpečnostní přepad – malý otvor v horní části umyvadla, dřezu, vany, který je trubkou napojen do sifonu, čistí jen málokdo. Není to jednoduché a v případě dřezu, kde je přes otvor mřížka, se to bez rozebrání přepadu ani neobejde.

Obr. Pozorný pohled do otvoru přepadu dřezu může některé zdroje zápachu odhalit. (Foto: archiv autora)
Obr. Pozorný pohled do otvoru přepadu umyvadla může některé zdroje zápachu odhalit. (Foto: archiv autora)
Obr. Pozorný pohled pod víčko – špunt odtoku z umývadla může některé zdroje zápachu odhalit. (Foto: archiv autora)

Obr. Pozorný pohled do otvoru přepadu dřezu, umyvadla nebo pod víčko – špunt odtoku z umývadla může některé zdroje zápachu odhalit. (Foto: archiv autora)
Obr. Toto řešení odvodu kondenzátu do odpadního potrubí v blízkosti klozetové mísy, které se nabízí při umístění kotle na toaletě, je velmi problematické.
Obr. Toto řešení odvodu kondenzátu do odpadního potrubí v blízkosti klozetové mísy, které se nabízí při umístění kotle na toaletě, je velmi problematické.

Ještě složitější je čistění přepadu vany. Část vnitřního povrchu přepadů se vyskytuje v místě vysoké vlhkosti a při obvyklých teplotách se tam mikroorganismům velmi dobře daří. Pokud v těchto místnostech byl kotel, který si z místnosti odebíral spalovací vzduch, tak s přiváděním čerstvého vzduchu do místnosti docházelo k ředění koncentrace páchnoucích látek. Po instalaci kondenzačního kotle poklesla výměna vzduchu a koncentrace páchnoucích látek stoupne. Občasné zapnutí ventilátoru odvětrání záchodu, koupelny, digestoře v kuchyni krátkodobě pomůže, ale vždy jen na omezenou dobu. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že podtlak v místnosti vyvolaný činností odtahového ventilátoru rovněž zahýbe hladinou vody v sifonu, která vytváří zápachovou uzávěrku. Rozhýbání hladiny vede k omočení části vnitřního povrchu sifonu, což uvítají tam žijící mikroorganismy.

Podtlak v nesprávně řešeném odpadním potrubí odsaje vodní uzávěr sifonů

Obr. Příklad sanačního sifonu Viega pro přestavbu Advantix-sprchového žlábku na vestavnou výšku 67 mm s výškou vodní hladiny 25 mm. Nízká stavební výška sifonů pro sanace umožňuje instalaci bezvaničkového sprchového boxu. Neodborně řešené odpadní potrubí ve spojení s generační výměnou kotle pak může být příčinou zápachu. (Foto: Viega)
Obr. Příklad sanačního sifonu Viega pro přestavbu Advantix-sprchového žlábku na vestavnou výšku 67 mm s výškou vodní hladiny 25 mm. Nízká stavební výška sifonů pro sanace umožňuje instalaci bezvaničkového sprchového boxu. Neodborně řešené odpadní potrubí ve spojení s generační výměnou kotle pak může být příčinou zápachu. (Foto: Viega)

Zásadní technickou vadou podporující průnik zápachu do místností se zařizovacími předměty je nevhodné řešení odpadních potrubí. S ním se lze setkat nejčastěji ve starších budovách, které prošly částečnou rekonstrukcí, zpravidla bez odborného dozoru projektanta odpadních systémů a ve kterých docházelo i ke změnám využívání místností. Například se propojuje dříve samostatná kuchyň s jídelnou a posune se místo napojení dřezu, myčky aj. Takže se přípojka na svislé odpadní potrubí prodlouží, napojí se na ni další odtoky. Nebo dojde ke změně umístění umyvadla, místo vany se instaluje sprchový box a přidá se klozetová mísa. V důsledku změn může dojít k tomu, že například razantní odtok šedé vody z klozetu vytvoří v části odpadního podtrubí podtlak a ten odsaje z některého ze sifonů část vodního uzávěru. Na podtlak v odpadním potrubí jsou citlivé zejména sifony s nízkou stavební výškou a větší světlostí používané ve sprchových boxech bez vaničky. V sifonu vznikne průchozí škvíra a tou začne pronikat zápach z odpadního potrubí do místnosti. Vzniklá škvíra nemusí být velká a pokud starý kotel svou činností odsával vzduch z místnosti, zápach mohl být snesitelný, respektive uživatel bytu jej nemusel ani vnímat. Po přechodu na kotel kondenzační se však zápach projeví v plné míře. Je zřejmé, že je nutné zabránit vzniku podtlaku v odpadním potrubí.

Obr. Jistotu, že nedojde k odsátí vodního uzávěru ze sifonu a průniku zápachu do interiéru, doporučuje například výrobce DALLMER řešit přivětrávacím ventilem DallVent WE. Ideální místo pro ventil je na konci odbočky od svislého odpadního potrubí. Propojení renovace koupelny, instalace přivzdušňovacího ventilu a odvodu kondenzátu z kotle se přímo nabízí. (Grafika: DALLMER)
Obr. Jistotu, že nedojde k odsátí vodního uzávěru ze sifonu a průniku zápachu do interiéru, doporučuje například výrobce DALLMER řešit přivětrávacím ventilem DallVent WE. Ideální místo pro ventil je na konci odbočky od svislého odpadního potrubí. Propojení renovace koupelny, instalace přivzdušňovacího ventilu a odvodu kondenzátu z kotle se přímo nabízí. (Grafika: DALLMER)

Přivětrávací ventil

Obr. Existují i designově a instalačně méně náročná řešení přivětrávacích ventilů (Durgo, DN20 – ¾“)
Obr. Existují i designově a instalačně méně náročná řešení přivětrávacích ventilů (Durgo, DN20 – ¾“)

Řešení problému se zápachem způsobeným nevhodným řešením odpadního porubí, který se objeví po instalaci kondenzačního kotle, lze v některých případech spojit s nutností řešit odvod kondenzátu z kondenzačního kotle. Odvod kondenzátu se napojuje na stávající odpadní potrubí. Vytvoří se odbočka nebo se stávající potrubí prodlouží k místu pod kotlem. Mezi odpadní potrubí a kotel musí být vložen sifon. Práci, která vyžaduje drobné stavební úpravy a zásah do odpadního potrubí lze využít k instalaci přivětrávacího ventilu. Ventil svým samočinným otevřením v případě vzniku podtlaku v odpadním potrubí do potrubí vpustí vzduch z okolí. Po srovnání tlaků se ventil těsně uzavře. Odvod kondenzátu se na odpadní potrubí napojuje přes sifon, takže přivzdušňovací ventil pak chrání i tento sifon. Nicméně i při výběru odvětrávacího ventilu platí, že řešení by měl navrhnout specialista na odpodní potrubí a že zásadní je dlouhá a bezporuchová životnost přivětrávacího ventilu, tedy záruka daná výrobcem.

O tom, že nápad zaústit odvod kondenzátu z kotle do splachovací nádobky klozetu není správný, si lze přečíst v článku Lze odvádět kondenzát z kondenzačního kotle přes splachovací nádržku klozetu?

Jak poškodit co nejmenší plochu obkladu?

Velký problém při dodatečné instalaci odvodu kondenzátu od plynového kondenzačního kotle může vytvářet keramický obklad stěn. Jak poničit co nejmenší plochu, pokud se má potrubí odvodu kondenzátu schovat pod omítku? K uvolnění obkladaček lze využít tzv. kmitající neboli oscilační brusku. Ta má sice malý úhlový rozsah kmitání vlevo/vpravo, ale vysokou frekvenci kmitů až v řádu desítek tisíc za minutu. V nabídce příslušenství jsou k tomu vhodné nástroje. Jsou úzké, takže jimi lze vybrousit spárovací hmotu okolo obkladaček, které je třeba odstranit. Tím se omezí riziko, že se zbytečně poruší obkladačka sousední, pokud by se použilo jen bourací kladivo. V některých případech se šikovnému řemeslníkovi může podařit i sejmout stávající obkladačky bez porušení.

Obr. Příklad kmitající brusky BOSCH GOP 12V-28 (solo) PROFESSIONAL. (Foto: Bosch)
Obr. Vyobrazený karbidový odstraňovač malty SAVZ 70 RT 70 mm BOSCH má speciální tvar, který umožňuje práci i v rohu místnosti. (Foto: Bosch)

Obr. Příklad kmitající brusky BOSCH GOP 12V-28 (solo) PROFESSIONAL. Vyobrazený karbidový odstraňovač malty SAVZ 70 RT 70 mm BOSCH má speciální tvar, který umožňuje práci i v rohu místnosti. (Foto: Bosch)

Závěr

Pokud se v místnosti s nově instalovaným kondenzačním kotlem po několika dnech objeví zápach, s velkou pravděpodobností za to nemůže kotel a příčina je jiná. Jako první opatření je nutné provést dokonalý úklid a dezinfekci. Pokud to nepomůže, je nutné ověřit funkčnost vodních sifonů, které oddělují interiér domu od vnitřního prostoru odpadního potrubí a kanalizace. V případě, že se v krátkém čase objevuje ztráta těsnosti vodního uzávěru v některém sifonu po jeho zavodnění, příčinou bude s velkou pravděpodobností chybné řešení odpadního potrubí. Řešením může být instalace odborně navrženého přivětrávacího ventilu.

V každém případě je vhodné prověřit i způsob větrání místnosti s kotlem. Pokud jsou v ní modernizovaná, dobře těsnící okna a místnost není napojena na větrací systém, zkažený vzduch z ní nemůže uniknout jinak než přes dveře do interiéru.

Systémy technických zařízení budov se sice nabízejí samostatně, ale jak ukazuje popsaný, místem vzniku omezený a v podstatě jen drobný problém, vzájemně se provozně ovlivňují. Najít viníka nemusí být vždy jednoduché.

Literatura

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně: Navrhování a montáž připojovacích potrubí vnitřní kanalizace

 
Komentář recenzenta Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Podmínkou funkce záchodové mísy nesmí být podtlak v navazujícím kanalizačním potrubí.
Kanalizace musí být navržena a dimenzována tak, aby nemohlo dojít k odsávání zápachových uzávěrek a úniku zápachu z kanalizačního potrubí do místnosti.
Minimální výška vodního uzávěru zápachové uzávěrky podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 činí 50 mm. Zápachové uzávěrky s menší výškou vodního uzávěru nejsou tedy u nás povoleny. Jedná se o výrobky neodpovídající platným normám a jejich odsávání je běžné.
Přivzdušňovací ventily se dimenzují výpočtem!
Přivzdušňovací ventil může být při poruše své funkce také příčinou zápachu.
Malé přivzdušňovací ventily jsou vhodné pouze ke snížení podtlaku v připojovacím potrubí.
Pro nevětraná odpadní potrubí jsou nutné přivzdušňovací ventily větší.

English Synopsis
Why did an odor appear in the room after installing a gas condensing boiler?

The cause of the odor after the generational replacement of the gas boiler can be reduced air exchange in the room, improperly designed waste pipes, or even insufficient hygiene. The level of cleaning and hygiene is solved by the apartment user. Sufficient ventilation and treatment of the waste pipe, such as the installation of an aeration valve, should be designed by a person skilled in the art.

 
 
Reklama