Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kdo z vás, majitelů domů, chce převzít odpovědnost za plynovou kotelnu a spotřebu plynu?

Převzít odpovědnost za plynovou kotelnu nebo ji svěřit profesionálům? Podívejte se, co to dálková správa kotelny je, co umí, co za vás vyřeší a v čem vám pomůže.

Odpovědost

Technická zařízení budov, nejrůznější systémy pro řízení, měření a možnosti nejen dálkového odečtu dat, ale i zpětného aktivního zásahu do procesu řízení umožňují majitelům bytů, domů, se soustředit na příjemné stránky bydlení a starosti předat jiným. Těm, kteří instalované systémy znají, je to jejich každodenní „chlebíček“. Proto potřebné činnosti vykonávají mnohem efektivněji, než pokud by se tak dělo jen občas. A navíc i s převzetím plné zodpovědnosti. V prvé řadě jde o bezpečnost provozu, neboť většina zařízení je napojena na elektrickou síť nebo rozvod zemního plynu, o provádění legislativou požadovaných kontrol, revizí, od výrobců předepsaných servisů atp. A v druhé řadě s plnou zodpovědností za měření a vyhodnocení spotřeb placených energií a paliv a rozúčtování nákladů na subjekty, které v domě bydlí nebo jeho část využívají i pro jiné účely.

Záruka za provoz

Velice užitečnou částí dálkové správy domu je systém řízení činnosti plynové kotelny, pokud je k tomu vhodně konfigurován a vybaven. Že povýšení systému řízení kotelny ohraničeného jen zdmi kotelny na dálkovou správu nemusí být dnes investičně drahé, případně příčinou neúspěchu ve výběrových řízeních, dokazují desítky kotelen, které instalovala společnost TEP Jablonec. Tomáš Vele, jednatel této společnosti uvádí, že v podstatě již kotelny bez možnosti dálkové správy ani neinstalují. Je to dáno v prvé řadě tím, že dodávka kotelny je spojena s rozsáhlou zárukou za její spolehlivý provoz, a proto je v jejich ekonomickém, tedy podnikatelském zájmu, aby mohli v podstatě nepřetržitě sledovat provozní parametry kotelny po jejím uvedení do provozu. Pravděpodobnost výskytu vadného prvku v konstrukci kotelny snižují použitím sice dražších, ale kvalitnějších kotlů, armatur, regulací atd. Případů, kdy se některý prvek v systému kotelny jeví jako nefunkční a vyžaduje zásah servisního technika, je minimum. Do cenové nabídky lze proto započíst jen skutečně minimální náklady na záruku.

I jednodušší systém umí potřebné

Dálková správa kotelny nemusí být postavena na rozsáhlém, univerzálním, technickém a softvérovém systému, jak dokumentuje Tomáš Vele. Ale i na systému, který je úzce specializovaný z podhledu potřeb řízení plynové kotelny. Takový, méně robustní, ale plně bezpečný a funkční systém umožňuje společnosti TEP Jablonec sledovat potřebné provozní parametry kotelen on-line. Konkrétní příklady reálně odečtených dat ukazují, že dálková správa neslouží jen ke sledování funkčnosti kotelny, což vyžaduje zákazník. Ale lidem, kteří rozumí chodu kotelny, ukazuje možnosti optimalizace provozu s výsledným snížením spotřeby zemního plynu. Dokáže potvrdit oprávněnost instalace sice dražších, dvouzpátečkových kondenzačních kotlů, ale s vyššími provozními úsporami plynu dosažením vyššího stupně kondenzace.


Odhalení poruchy, zbytečné spotřeby plynu

Kdo má na starosti kotelnu? Kdo chce nést odpovědnost za bezpečnost jejího provozu, za plnění všech povinností, které jsou s ní spojeny? Až na vzácné výjimky se ve společenství vlastníků jednotek, bytovém družstvu, škole, hotelu atp. nevyskytuje osoba, která je znalá všech zákony, vyhláškami, normami, technickými pravidly danými povinnostmi, současně ovládající regulaci kotelny, schopná odhalit provozně nežádoucí stavy dříve, než se projeví poruchou nebo neúměrnou spotřebou zemního plynu. Pokud si kterýkoliv správce plynové kotelny dá práci a seznámí se se statistikou příčin havárií plynových kotelen, zjistí, že v absolutní většině za havárií, výbuchem, stojí zanedbání povinností. I toto je jedno z poselství, které vyplývá ze slov Tomáše Vele.

Důvěra

O stupni důvěry ve správce kotelny rozhoduje možnost předložení důkazů. Nikoliv mnohostránkových analytických dat, kterým rozumí jen úzká skupina odborníků, ale z pohledu majitele kotelny snadno pochopitelných dat, o kterých je schopen diskutovat, uvažovat. Pak lze majiteli kotelny snadno ukázat, že například jím preferovaný režim vytápění, přípravy teplé vody není optimálně a navrhnout mu možné řešení. Toto může být i v rovině dlouhodobého řízení kotelny, například s ohledem na požadavky školy s ukončením školního roku přejít do omezeného režimu, schopnosti zajistit nenadálý zvýšený požadavek při mimořádné akci ve škole atp. Například škola bývá typickým příkladem, kdy obslužný personál kotelny nemá dostatečné znalosti. Nikoliv proto, že by to nešlo, ale potřebně vzdělaná osoba by se škole nevyplatila.

Závěr

A na závěr, stojí vám za to řešit rozdílné technické vybavení kotelny tzv. nekategorizované, tedy do 100 kW s dvěma kotli do 50 kW a kotelny kategorizované třídy 3? Nejnižší možná investiční cena nekategorizovaného zdroje tepla se na počátku jeví jako zásadní. Následné povinnosti spojené s provozem kotelny jsou však téměř stejné a nejlevnější kotelna neumožní využít výhody spojené s dálkovou správou.

Vyberte si nejlepšího topenáře z regionu

Náš profík doporučí nejvhodnější kotel pro vaše potřeby. Dohodne s vámi rozsah zakázky. Veškeré komplikace, které vždy vzniknou při přechodu z klasického kotle na kondenzační, vyřeší na místě.
Nejen na samotný kotel, ale na celou zakázku máte komplet záruku.
 
 
Reklama