Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co má obsahovat nabídka na výměnu kotle, tepelného čerpadla a která bude nejlepší?

Prvním krokem k získání kvalitní nabídky je zpracování studie, úvodního projektu nezávislým odborníkem. Navázat má aktivní komunikace i ze strany dodavatele, řešení variant. Nabídka pevné ceny a pevně daného termínu je v dnešní době prakticky nesplnitelný luxus.

Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Enormní zájem o urychlené modernizace otopných soustav a výměny nehospodárných zdrojů tepla za úsporné, přičemž je v podstatě lhostejné, zda jde o kotel nebo tepelné čerpadlo, vyžaduje od dodavatelských firem hodně práce, pokud mají svou nabídku přesně specifikovat. Pokud není jejich budoucí zákazník schopen jim dodat základní informace, nabídku mohou zpracovat jen formálně. Při převaze poptávky nad nabídkou, nedostatku pracovních kapacit instalačních firem, který v současné době panuje o pokřivuje požadovanou funkci trhu, se takovému postupu ani nelze divit. Firmy mají relativně dost poptávek, a tak si i vybírají, kterému potenciálnímu zákazníkovi budou věnovat větší pozornost. To samozřejmě vnáší do vztahu zákazník – dodavatel zvýšenou míru nejistoty.

Je zřejmé, že pokud se zájemce obrátí na instalační firmu se svou poptávkou a co nejpřesněji popíše současný stav své otopné soustavy a požadovaný stav budoucí, tak má větší šanci, že nabídka bude zpracována konkrétněji a přesněji. Co by vlastně měla taková nabídka obsahovat? Jaké garance by měla zahrnovat? S těmito otázkami jsem se obrátil na Lukáše Lagrona, který se v oblasti zpracování nabídek pohybuje na straně dodavatele kotlů, tepelných čerpadel, akumulačních zásobníků atp. ve společnosti Brilon a.s. A proč právě na něj? Významným důvodem je to, že instalační firmy ve značném rozsahu využívají technické poradenství dodavatelů, konzultují s nimi své návrhy, a tak se zástupce dodavatele setkává s velkou šířkou nejrůznějších technických i dodavatelských problémů, které musí být vyřešeny. Základem, na straně zákazníka, který chce zpracovat poptávku, by vždy měl být projekt, nebo alespoň studie. Nemusí jít o detailní, prováděcí projekt, ale měly by být stanoveny základní technické parametry. V každém případě se doporučuje, aby tento úvodní projekt, studii, nedělal člověk spojený s jednou určitou značkou, výrobcem, ale odborník, kterému je de-facto jedno, jaký konkrétní stroj, zařízení, kotel, tepelné čerpadlo atd. budou posléze zvoleny. On jen stanoví, co výsledné řešení musí umět splnit. Podle tohoto podkladu může instalační firma zpracovat nabídku velmi přesně.

Nejhorší variantou je přeposílání první získané nabídky dalším firmám. Často se stává, že nabídka obsahuje drobnou nepřesnost, kterou firma, která zpracovala nabídku, řeší například svůj pochopitelně zúžený sortiment, nebo neznalost přesných parametrů domu, jeho provozu atp. Pokud je tato nabídka přeposlána jiné firmě, tak ta si ji zpravidla upraví podle svého, a případné odchylky od skutečného technického stavu a potřeb se násobí. Protože není nic jednoduššího než jen změnit kusovník materiálu, zařízení, upravit ceny tak, aby nabídka byla výhodnější a připsat, že konečná cena bude upravena podle skutečnosti.

Přečtěte si také Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info Přejít na online výpočet

Studie či úvodní projekt může stát okolo 5 až 10 tisíc korun. Přesným výpočtem stanovený potřebný výkon bez „rezervy pro jistotu“ a bez „provize za návrh většího a dražšího zdroje tepla“ se promítne do nižší ceny zdroje tepla. Zvláště u tepelných čerpadel vzniká investiční úspora přesahující cenu studie, projektu. Rovněž přesné posouzení budoucích provozních nákladů má velký význam, neboť zákazníkovi umožňuje posuzovat více variant konkrétního řešení, tedy i výběr mezi výrobky, které mají podobné výkonové parametry, ale mohou se lišit z pohledu požadavků na místo instalace, napojení na stávající soustavu při modernizacích atp.

Problémem současných nabídek je cena a termín. Ceny se mění a nejisté jsou i doby dodávek zvolených zařízení. Proto lze za zásadní považovat aktivní komunikaci dodavatelské firmy s budoucím zákazníkem a také během realizace a po ní. To, že firma nekomunikuje, může být znakem toho, že má plno zakázek, na jednotlivé zakázce ji nezáleží, není ochotná cokoliv přizpůsobit konkrétním poměrům, že nezdůvodní záměny materiálů, zařízení nejen s ohledem na jejich dostupnost, ale ani ceny, neposkytne budoucímu provozovateli alespoň základní podporu při zprovoznění a zaučení do obsluhy atp.

A na závěr upozornění, automatické vyřazení nejdražší nabídky nemusí být vždy výhra. Pokud je taková nabídka zpracována skutečně komplexně, včetně likvidace odpadů, dokonalého začištění prostupů stěnami, úklidu, času na zaučení atd., pak může být celkově levnější než nabídka nekompletní. A i zde se vyplatí komunikovat, nechat si zdůvodnit dražší řešení.


 
 
Reklama