Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak ušetřit plyn při provozu plynového kotle?

Je-li vytápění a příprava teplé vody založena na spalování zemního plynu, k úsporám vede zajištění optimálního režimu spalování plynu, vynikající přestup tepla ze spalin do ohřívané vody a je-li kotel kondenzační, tak co nejnižší teplota otopné vody.

Optimální režim spalování plynu nemůže provozovatel – laik zajistit přímo. Základní schopnost vložil do kotle jeho výrobce. Co však může provozovatel ovlivnit, je pravidelná kontrola režimu spalování plynu a z ní vyplývající případné úpravy nastavení spalovacího režimu včetně režimu zapalování hořáku kotle.

To znamená, že provozovatel nebude zanedbávat každoroční servisní prohlídku kotle a nechá si pokaždé vystavit i protokol z měření emisí vystupujících z kotle. I když provozovatel – laik nebude údajům z protokolu rozumět, bude mít v ruce doklad, který jistým způsobem zavazuje servisního technika k odborné práci.

Na účinnost kotle, ale i kvalitu spalovacího procesu má vliv čistota teplosměnných ploch v kotli. I když je zemní plyn nejkvalitnější palivo běžně dostupné na trhu, tak i z něj se na straně spalin tvoří usazeniny, které negativně ovlivňují spalovací proces a přestup tepla ze spalin do ohřívané vody. Samozřejmě že krátkodobě, v rámci jedné topné sezóny, nejde o kritické množství, ale již dvouletá lhůta mezi servisními kontrolami může přinést snížení účinnosti kotle.

Přečtěte si také Může prach z venkovního vzduchu zanést výměník plynového kotle? Přečíst článek

Část usazenin může pocházet i z prostředí, odkud se do kotle přivádí spalovací vzduch. Kritické je prostředí kadeřnických salónů, s výskytem zvířat atp. Zde může být nutná servisní kontrola kotle i dvakrát ročně. Z tohoto pohledu je výhodné mít kotel nezávislý na vnitřním prostředí a odebírající spalovací vzduch jen z venkovního prostředí.

Výše uvedené se vztahuje na tepelný výměník v kotli na straně spalin. Výměník má však i druhou stranu s vodou. Pokud jde jen o vodu otopnou, tedy procházející do otopných těles, podlahového vytápění nebo do zásobníku ve kterém ze studené pitné vody připravuje teplou vodu pro mytí atp., nebývá zde zásadní problém. Pokud však kotel zajišťuje ve svém výměníku přímo ohřev studené pitné vody na vodu teplou, tak velmi záleží na tzv. tvrdosti pitné vody. Neboť z tvrdé vody se ve výměníku tvoří usazeniny a ty negativně omezují ohřev pitné vody.

Přečtěte si také Příprava plynového kotle na topnou sezónu s vizuální kontrolou výměníku Přečíst článek

Pokud provozovatel nezanedbává každoroční servisní prohlídky a nechá si je odborně provádět, tak jejich součástí může být i čistění výměníků od usazenin, a tedy nejen prodloužení životnosti výměníku, ale i udržení vysoké účinnosti ohřevu vody a snížené spotřeby zemního plynu.

Zásadním krokem vedoucím k úspoře zemního plynu je přechod z nekondenzačního kotle na kondenzační. Potenciál úspor je skutečně velký, cca mezi 15 až 40 %. Skutečnost závisí na aktuálním stavu otopné soustavy a vlastnostech stávajícího kotle. Úspory však vznikají i tehdy, když otopná soustava vyžaduje vyšší teploty otopné vody. Neboť kondenzační režim bude panovat po část sezóny a nový kotel bude mít dokonalejší způsob řízení spalování plynu.

Dílčí úsporu, nikoliv na plynu ale elektřině, může představovat výměna oběhového čerpadla v kotli. Ve starších kotlích může být čerpadlo s příkonem i okolo 80 Watt, zatímco nová úsporná čerpadla mají výkon i do 10 Watt. Případnou výměnu však musí zařídit servisní technik po konzultaci s výrobcem kotle, zda je možná. Pokud ano, tak návratnost nového čerpadla může být i okolo dvou let.

 
 
Reklama