Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Z Německa: Kam ho přivedla politika zemního plynu z Ruska

Z Česka se Německo s politikou Energiewende jeví jako premiant. Poměr prodaných plynových kotlů k tepelným čerpadlům však máme lepší. Německá čísla poukazují na rozpory mezi oficiálními názory a jednáním Němců, kteří si pořizují nový zdroj tepla.

Základním údajem je, že více než 80 % potřeby tepla v Německu je v současné době stále pokryto spalováním ropy a zemního plynu, z nichž většina se dováží. V sektoru vytápění budov dominuje zemní plyn, zejména z Ruska. Na pokrytí potřeby tepla v budovách bylo v roce 2021 spáleno přes 410 TWh (miliardy kWh) zemního plynu. To je více než 40 % veškerého zemního plynu spotřebovaného v Německu. Téměř každá druhá německá domácnost topí zemním plynem a kvóta zemního plynu pro topné systémy nově instalované v roce 2021 byla 70 %.

Impozantní je růst počtu prodaných plynových kotlů po roce 2010, po havárii japonské jaderné elektrárny Fukušima, přestože Německo na dodávkách energie z této elektrárny nikterak nezáviselo a bezpečnost svých jaderných elektráren mělo plně ve svých rukách.

Německý trh zdrojů tepla v roce 2021 vykázal meziroční růst o 10 %, tomu odpovídá prodej přibližně 929 000 zdrojů tepla (v roce 2020: 842 000).

Největší nárůst o 41 % zaznamenaly kotle na biomasu 76 500 kusů. Na tom se podílel růst o 51 % u kotlů na pelety s 53 000 kusy.

Druhý největší růst byl v segmentu tepelných čerpadel pro vytápění s nárůstem o 28 % na 154 000. Dominovalo tepelné čerpadlo vzduch/voda s nárůstem o 33 % na 127 000 jednotek.

Největší prodeje však měly v roce 2021 plynové zdroje s podílem 70,3 %, tedy 653 000 kusů, když plynové kondenzační kotle měly podíl na celkovém trhu 61,7 % a v segmentu plynu podíl 87,7 %.

I když vytápění extralehkým topným olejem již plně dostalo nálepku „Nežádoucí“, tak prodej kotlů vzrostl o 2 % na 45 500 jednotek pro olejové vytápění, z toho 43 000 jsou kondenzační olejové kotle.

Čísla růstu u zdrojů prodejů tepla s využitím OZE jsou imponující, ale důležitý je jejich podíl na celkovém trhu. A ten už tak zdaleka příznivý není. Dokazuje to graf prodejů za období 2000 až 2021 zpracovaný německým svazem tepelného průmyslu BDH. Za obzvláštní pozornost stojí to, že politika Energiewende byla v Německu na státní úrovni přijata již v roce 2010. Čísla však ukazují, že Němci, kteří si pořizují nové zdroje tepla, ať již pro novostavby, nebo rekonstrukce, tak zdrojům tepla využívajícím OZE až tak příliš nakloněni nejsou.


Co za tak velkou popularitou plynových kondenzačních kotlů stojí? Co jiného, než peníze. Cena plynového kondenzačního kotle je oproti tepelnému čerpadlu poloviční a možná i nižší. Plynový kondenzační kotel je levnější i než kotel na pelety, zvláště když se započte zařízení na plnou automatizaci dodávky pelet do kotle. Nové olejové kotle v Německu nepřekvapí. Přechod z oleje na něco jiného vyvolává související náklady, a přece jen, cena „topné nafty“ již není tak ohrožena omezením těžby ropy v jednom státě a dopravě ropy jen jednou, byť velkou trubkou.

A cena zemního plynu? Co byste si mysleli vy, před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, kdyby vám vaše vláda dlouhodobě tvrdila, že je správné se v zemním plynu přednostně orientovat na Rusko, že je to cesta dlouhodobých záruk a nepřímo to dokazovala i příznivou cenou zemního plynu (přímo nikoliv, to nejde, ale nepřímé působení na dodavatele a jejich vládní politickou podporu přece možné je)? My starší máme zkušenosti s masivní podporou vytápění topnou naftou koncem sedmdesátých let minulého století, později v devadesátých letech elektrického vytápění a jeho následným násobným zdražením, pak plynofikacemi, takže vládním slibům až tak moc nevěříme a zpravidla si vytváříme i náhradní cestičku.

Více než 70% německý podíl plynových kotlů na trhu zdrojů tepla bude pro většinu z vás v Česku překvapující. Jak si v tomto směru vlastně stojíme my? V roce 2021 byl německý poměr prodaných plynových kotlů vůči tepelným čerpadlům 653 000/154 000, přibližně 4,2 plynové kotle na jedno tepelné čerpadlo. U nás to bylo ve stejném roce 102 000 plynových kotlů a 30 000 tepelných čerpadel, tedy podíl 3,4 (bez zahrnutí klimatizací s funkcí vytápění). V Německu měly kotle na dřevo a pelety v roce 2021 tržní podíl 8,2 %. V Česku se jedná, při odhadnutém prodeji jen zplynovacích kotlů a kotlů automatických pouze na pelety, o přibližně 11 tisíc kusů a zhruba o stejný tržní podíl. Tak si myslím, že v případě podílu nově prodávaných zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energií jsme zatím lepší než Němci a rozhodně se nemáme za co stydět.

Zdroje:

  1. 65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024, BMWK-BMWSB, 2022
  2. Roční dodávka plynových kotlů na trh v České republice, MPO
  3. Prodej kotlů na tuhá paliva do 50 kW, Výsledky statistických zjišťování za léta 2014–2021, MPO
  4. Tepelná čerpadla – prodeje 2010–2021, MPO
  5. Statistiky BDH – Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie
 
 
Reklama