Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čím vytápět rodinný dům? Výměny kotlů a volba zdroje tepla v souvislostech

Seminář TZB-info shrnul problematiku výměn kotlů, dotací, nabídky paliva na bázi dřeva aprovozuschopnosti komínů. Probíralo se řešení rodinných domů v nulovém standardu formou tepelných čerpadel s vrty a jako novinku uvedl hybridní řešení peletového kotle s tepelným čerpadlem.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Úvod

Celý seminář můžete shlédnout vcelku. Pro výběr zvolené přednášky se lze ve videu posunout na čas jejího začátku, který je uveden v textu níže.

Moderní kotle a kamna splňují požadavky životního prostředí i ekodesignu. Jejich instalace podporují dotace z Nové zelené úsporám. Již podanou žádost o dotaci lze změnit, případně zrušit a podat novou, pokud ještě nedošlo na realizaci. Pro sociálně slabší působí program Kotlíkové dotace. Aktuální situace na trhu s kotli, tepelnými čerpadly i kapacitou instalačních firem prodlužuje termín od objednávky k realizaci i o půl roku a více.

Palivové dřevo i pelety jsou dostupné v poměrně krátké době, ale za vyšší cenu. Při přechodu na tato paliva, při napojení na delší dobu nevyužívaný komín, je nutné nechat provést revizi komínu.

Požadavky kladené na energetickou náročnost budov u novostaveb RD velmi dobře plní tepelná čerpadla země-voda. S nejvyšší energetickou efektivitou mezi tepelnými čerpadly, a tedy s nejnižšími provozními náklady. Investiční nároky snižuje dobře navržený a zhotovený zemní kolektor místo hloubkového vrtu.

Velký potenciál při hledání energetické bezpečnosti nabízí hybridní zařízení kombinující peletový kotel s tepelným čerpadlem využívajícím vlastní výrobu elektrické energie na střeše domu. To lze přenést i do komunitní energetiky. Realizaci komunitní energetiky brzdí schválení novely energetického zákona.

Problematika výměn zdrojů tepla

čas 3:10

Výměna starého zdroje za nový je proces, který vyžaduje zvýšenou pozornost. Protože nejde o záměnu technicky stejných zařízení. Nový zdroj má vyšší technickou úroveň oproti starému, který byl v provozu někdy i přes dvacet let. Tento fakt je nutné zohlednit vzhledem k parametrům napojené otopné soustavy, způsobu přípravy teplé vody, které někdy ani nelze změnit bez zásadní modernizace. Komplexní modernizace vyžadují vysoké finanční náklady a brání jim finanční možnosti většiny domácností. Sociální hledisko tak má zásadní vliv na výběr zdroje energie a následnou volbu vhodného zařízení. Hlavním cílem výměny je zajistit následný dlouhodobě spolehlivý provoz, dosáhnout úspory paliva a energií, tedy snížit provozní náklady a z celospolečenského pohledu je cílem i snížení emisí. A to ať již produkovaných samotným zdrojem tepla při spalování paliva, tak i emisí, které vznikly při výrobě a distribuci paliva četně emisí souvisejících s výrobou elektrické energie.

Obr. Ing. Zdeněk Lyčka upozornil, že i prostá výměna zdroje tepla vyžaduje posouzení a sladění parametrů nového zdroje tepla a parametrů neměněné otopné soustavy.
Obr. Ing. Zdeněk Lyčka upozornil, že i prostá výměna zdroje tepla vyžaduje posouzení a sladění parametrů nového zdroje tepla a parametrů neměněné otopné soustavy.
Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Sociální hledisko, snižování emisí a závislosti na zemním plynu a dotace

čas 23:52

Investiční náročnost výměny zdroje tepla pomáhají řešit Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Kotlíkové dotace jsou nově určeny pouze pro sociálně slabší domácnosti s nižšími příjmy a mají omezený rozsah, co se týká měněných starých zdrojů za nové. Širší možnosti jsou v programu Nová zelená úsporám. Z NZÚ lze získat na totožnou výměnu jako v případě Kotlíkových dotací nižší, poloviční finanční dotaci, ale na výběr je více různých možností a může jít i o dotaci na novostavbu.

Turbulence v cenách paliv a energií a v podstatě strategická nutnost co nejvíce snížit závislost na zemním plynu mohly způsobit, že žadatel o dotaci chce změnit svůj záměr. Je to možné, pokud ještě nedošlo k realizaci.

Obr. Informaci o stavu v Kotlíkových dotacích a Nové zelené úsporám přednesl Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP. Na realizaci akce v rámci programu NZÚ je lhůta 24 měsíců od vyplacení zálohy k doložení realizace.
Obr. Informaci o stavu v Kotlíkových dotacích a Nové zelené úsporám přednesl Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP. Na realizaci akce v rámci programu NZÚ je lhůta 24 měsíců od vyplacení zálohy k doložení realizace.
Přečtěte si také Čím nahradit plynové kotle? Sociální hledisko, náklady a budoucnost Přečíst článek

Dostatek palivového dřeva a dřevních pelet

video čas 49:45

Pro ty, kteří k vytápění využívají dřevo, dřevní pelety nebo se k tomu chystají, je zásadní otázkou nejen jejich cena, ale budoucí dostupnost. O tomto hovoří Ing. Vladimír Stupavský za asociaci Česká peleta.

V České republice máme dostatek dřeva a dřevní hmoty využitelné pro vytápění a tento stav bude platný i po ukončení nyní řešené kůrovcové kalamity. Co se týká ceny, tak je nutné vzít v potaz, že žijeme v tržním prostředí a každý výrobce má snahu maximalizovat svůj zisk. Proto i cena palivového dřeva a pelet v Česku kopíruje zahraniční ceny se zohledněním menších či větších distribučních nákladů. Přesto je cena tepelné energie získané z dřevní hmoty vzhledem k ostatním způsobům nejnižší a důležité je i to, že jde o zdroj energie s maximální mírou obnovitelnosti.

Obr. Palivové dřevo a dřevní pelety pomáhají nahradit nežádoucí vytápění uhlím na českých vesnicích, říká Ing. Vladimír Stupavský
Obr. Palivové dřevo a dřevní pelety pomáhají nahradit nežádoucí vytápění uhlím na českých vesnicích, říká Ing. Vladimír Stupavský
Přečtěte si také Jsou nyní dřevní pelety drahé? Přečíst článek

Nevyužívaný komín musí být před zprovozněním prověřen

čas 1:07:38

Snaha snížit náklady na teplo vede majitele především rodinných domů s nevyužívanými komíny k instalaci doplňkových kamen, krbů na palivového dřevo nebo dřevní pelety. Domnívají se, že komín, který využívali před řadou let u let, bude vhodný i nyní. Že tomu tak zpravidla není, zdůraznil Ing. Jiří Vrba. Tento specialista na problematiku komínů, spalinových cest, upozornil, že před zprovozněním komína po jeho odstavení z provozu a také při jakékoliv změně spotřebiče paliv je nutné komín prověřit s ohledem na jeho požární odolnost. Je to povinnost vyplývající z platné legislativy, zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a vyhlášky č. 34/2016 Sb., Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Je nutné posoudit i vhodnost komína pro zvolený spotřebič. Jde o odborný výpočet posuzující několik technický podmínek, které musí komín splnit.

Především aby měl mít komín potřebný tah. Ve výpočtech se někdy zanedbává skutečnost, zda jde o tlakově vyvážený komín nebo nevyvážený, která ovlivňuje nutné rozměry komína. Podcenění vede k provozním poruchám spotřebiče. Zejména kamna a krby vyžadují výpočet tlakově nevyváženého komínu, neboť sání spalovacího vzduchu a ústí komína se většinou nacházejí daleko od sebe, v místech, kde vlivem větru může být jiný tlak vzduchu.

Posoudit se musí i materiál, ze kterého je komín zhotoven. U starých komínů často vzniká nutnost provést jejich vložkování, aby byly dostatečně těsné a protipožárně odolné. Pro čisté palivové dřevo a kvalitní dřevní pelety postačí vložka z doporučené ušlechtilé oceli, jejíž instalace je jednodušší. Možné je použít i vložku keramickou, která má vysokou odolnost i proti korozi při spalování nedřevní biomasy a je nutná pro spalování uhlí, topných olejů. Vzhledem k větší síle stěny vložky oproti oceli však bývá častěji nutné průduch stávajícího komína vyfrézovat na větší průměr.

Obr. Označení nerezová ocel neznamená, že každá tato ocel je odolná vůči spalinám ze všech paliv. Pro nedřevní biomasu, případně uhlí, nelze do komínu použít žádnou tržně nabízenou komínovou nerezovou vložku, upozornil Ing. Jiří Vrba
Obr. Označení nerezová ocel neznamená, že každá tato ocel je odolná vůči spalinám ze všech paliv. Pro nedřevní biomasu, případně uhlí, nelze do komínu použít žádnou tržně nabízenou komínovou nerezovou vložku, upozornil Ing. Jiří Vrba

Požadavky NZEB na rodinné domy nejjednodušeji řeší tepelné čerpadlo země-voda

1:36:47

Od 1. ledna 2022 jsou zpřísněny požadavky na novostavby vyžadující nejen snížení potřeby tepla, ale i zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energií. Tento fakt může vyžadovat další doplňková opatření i při volbě zdroje tepla formou tepelného čerpadla vzduch-voda. Možných řešení v rodinném domě je samozřejmě více, zahrnují kombinace různých zařízení a technologií. Dům se tak však stává technicky složitým, a ne každý chce například dýchat vzduch procházející vzduchotechnickým zařízením se zpětným získáván tepla, které bývá voleno jako jedno z prvních doplňkových. Pokud se pro rodinný dům typu bungalov zvolí tepelné čerpadlo země-voda, zpravidla doplňující opatření vůbec nejsou nutná, uvádí Ing. Ondřej Kaňka.

Teplo lze jímat i z levnějšího zemního kolektoru, ale ten nemá tak stabilní teplotní podmínky během roku jako správně dimenzovaný vrt a má i omezenou možnost jej využít pro případné pasivní chlazení domu jen s využitím oběhového čerpadla, tedy téměř zdarma. Vždy je doporučen odborný výpočet vrtu nebo kolektoru s využitím znalostí zemního podloží v daném místě. Pak nevznikne problém s poddimenzovaným vrtem a jeho vymrznutím, které je svědectvím snahy získat zákazníka za každou cenu bez ohledu na výsledek.

Obr. Výše investice do tepelného čerpadla země-voda včetně vrtu pro bungalov o ploše cca 150 m2 vychází okolo 450 tisíc korun a je tak velmi podobná výši investice do kombinace různých zařízení. Servisně a provozně je jednodušší řešení jen s tepelným čerpadlem mnohem příznivější.
Obr. Výše investice do tepelného čerpadla země-voda včetně vrtu pro bungalov o ploše cca 150 m2 vychází okolo 450 tisíc korun a je tak velmi podobná výši investice do kombinace různých zařízení. Servisně a provozně je jednodušší řešení jen s tepelným čerpadlem mnohem příznivější.

Hybridní řešení pro rodinný dům a komunitní energetika

čas 2:11:13

Nelze se jen opírat o všeobecný požadavek přechodu na obnovitelné zdroje energií, ale je nutné jej opřít i o energetickou bezpečnost. Velmi vysoký stupeň energetické bezpečnosti při velkém komfortu v rodinném domě lze získat kombinací fotovoltaické elektrárny, baterií a zdroje tepla spalujícího dřevní pelety. Tato kombinace podporuje i využití elektromobilů. Další snížení potřeby elektrické energie umožňuje využití hybridního zařízení, tedy kombinace peletového kotle a tepelného čerpadla řízených společným systémem, který preferuje to zařízení, které je právě provozně cenově příznivější. Takové hybridní systémy zatím vyrábí jen tři výrobci, z toho jeden je v České republice.

Podobné řešení lze předpokládat i v rámci komunitní energetiky. Zde má česká energetická legislativa velké zpoždění oproti termínu, který vyplývá z nadřazení legislativy Evropské unie. (Komunitní energetika rozbíjí dosavadní sílu dodavatelů plynu, elektřiny a to může být hlavní příčinou zpoždění i ze strany většinového majitele ČEZ, českého státu.) Především jde o malovýrobu elektrické energie v rámci rodinného domu, skupiny domů, komunity, která významně přesahuje vlastní spotřebu, a tak v elektrické rozvodné síti soutěží s elektřinou vyrobenou ve velkých, licencovaných zdrojích. Předpokládaným termínem, kdy i v Česku začnou energetické komunity oficiálně působit, je leden 2024.

Obr. Hybridní řešení založené na dřevní peletě spalované v kotli v kombinaci s tepelným čerpadle napájeným především z vlastní výroby elektrické energie na střeše rodinného domu je spolehlivou cestou pro budoucnost. Jak peletové kotle, tak tepelná čerpadla jsou dotačně podporována, ale pro hybridní řešení česká legislativa zatím řešení hledá, smutně konstatoval Ing. Leopold Benda.
Obr. Hybridní řešení založené na dřevní peletě spalované v kotli v kombinaci s tepelným čerpadle napájeným především z vlastní výroby elektrické energie na střeše rodinného domu je spolehlivou cestou pro budoucnost. Jak peletové kotle, tak tepelná čerpadla jsou dotačně podporována, ale pro hybridní řešení česká legislativa zatím řešení hledá, smutně konstatoval Ing. Leopold Benda.

Závěr

2:27:05

Na závěr semináře Ing. Zdeněk Lyčka zhodnotil vývoj trhu se zdroji tepla, na základě vývoje cen surovin a energií zdůvodnil růst jejich cen a naznačil, jaké jsou možné termíny dodávek. Termíny jsou velmi důležité pro žadatele o dotace. I když teoreticky mají čas na realizaci až 2 roky, měli by své požadavky dodavatelům překládat co nejdříve. Protože jde i o montážní kapacity firem, které mohou instalovat ty zdroje tepla s OZE, které budou podpořeny dotací.

 
 
Reklama