Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sněm Asociace podniků topenářské techniky: Potíže s výrobou, ale i s kapacitou instalačních firem

Tématem 29. Sněmu APTT byly současné materiálové, energetické a cenové problémy na straně výroby, ale i nedostatečné kapacity instalačních firem. Stále se čeká na harmonizaci některých základních technických norem, což vede k jiné certifikaci pro český trh a trh EU.

Letošní 29. Sněm Asociace podniků topenářské techniky navázal na předchozí on-line sněm v době zesílených proticovidových opatření. Bohužel, celosvětová epidemie covidu nebyla jedinou „zkouškou odolnosti“ podniků topenářské techniky. Násobné zdražení a také termínové posuny dodávek materiálů, například oceli pro výrobu kotlů, se negativně projevily na finanční stabilitě především menších výrobců. Nešlo však jen o ocel, ale i nejrůznější další komponenty jako elektroniku, kabely, pohony podavačů paliva, ventilátory spalovacího vzduchu aj.

Poté, co epidemie covidu začala slábnout, objevil se růst cen energií, který zdražil tuzemskou výrobu. A co se týká výrobců kotlů na zemní plyn, tak ti hovoří o extrémním poklesu segmentu trhu s touto tepelnou technikou.

Vše o současném stavu shrnul ve svém úvodní projevu prezident APTT, Ing. Vladimír Vašica. Projev o délce 3 minut můžete vyslechnout zde:

Činnost APTT má v podstatě setrvalou náplň. Vedle vypracovávání připomínek a návrhů k legislativě, která formuje inovativní činnost výrobců, především v oblasti emisí, účinnosti, provozních kontrol atp. se zaměřuje i na všeobecnější problémy výroby, konkrétních podmínek dotací aj. APTT jako člen evropské asociace EHI jí poskytuje statistické podklady a poznatky o evropských záměrech přenáší na své členy. Vedle těchto aktivit je nutné zmínit aktivity vzdělávací. Například školení odborně způsobilých osob OZO pro instalace techniky s podporou z kotlíkových dotací, Nové zelené úsporám.

Obr. 29. sněm APTT zahájil projevem Ing. Vladimír Vašica (vpravo) a po něm o činnosti asociace hovořil Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel (vlevo). Sněm proběhl tradičně v Zastávce u Brna.
Obr. 29. sněm APTT zahájil projevem Ing. Vladimír Vašica (vpravo) a po něm o činnosti asociace hovořil Ing. Mojmír Krátký, výkonný ředitel (vlevo). Sněm proběhl tradičně v Zastávce u Brna.

Nelehké současné období mělo za následek ukončení podnikatelské činnosti některých členů. APTT nesdružuje jen výrobce a dodavatel kotlů na pevná paliva, ale i na plyn, tepelných čerpadel, otopných těles aj. Svým průřezovým charakterem je unikátní, a to oceňují i státní instituce.

Součástí sněmu bylo i vystoupení dvou zástupců Strojírenského zkušebního ústavu Brno. SZÚ je důležitým partnerem jak výrobců, tak dovozců tepelné techniky. Informace byly zaměřeny především na současný stav, respektive podmínky certifikačních zkoušek a schopností SZÚ je dodržet. Některé důležité evropské technické normy jsou sice platné, ale nejsou harmonizované, někdy se čeká i na překlad do češtiny a jsou využívány i národní odchylky. Toto komplikuje certifikaci pro různé trhy a zvyšuje náklady. Výsledky zkoušek SZÚ jsou uznávány nejen v EU, ale i ve vzdálených regionech, což pomáhá při hledání nových prodejních kanálů.

Sněmy APTT se konají jednou za rok, takže příští termín bude v roce 2023.

 
 
Reklama