Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Převzato z Playboy: Tepelné čerpadlo nemá být Pandořinou skřínkou s nepříjemným překvapením

Když božská dcera Pandora otevřela mýtickou skřínku, vypustila z ní strasti a jedině naděje v ní zůstala. Dnešní strasti způsobí neodborný výběr tepelného čerpadla a chybná instalace. Naděje úsporného a dlouhodobého provozu tepelného čerpadla ve skřínce nezůstala. Například Brilon a.s. ji nabízí.


Letos už 31 let. Tak dlouho se v podnikatelském prostředí v oblasti tepelné techniky pohybuje Zdeněk Fučík. Osobně jsme se poznali v roce 1994. Necelý rok po tom, co založil svou první obchodní společnost a začal, zprvu jen na český trh, dovážet tepelnou techniku. Nyní se jedná o akciovou společnost Brilon, a. s., působící v České a Slovenské republice.

Naše cesta je spojena se silným technickým poradenstvím a kvalitním servisem pro naše zákazníky, říká Zdeněk Fučík. Jak přímo od nás, tak od našich obchodních partnerů. Preferujeme zákazníky, za jejichž projekty můžeme dát ruku do ohně, nebo ty, kteří si nechají poradit. Obzvláště to platí u nyní silně rostoucího segmentu tepelných čerpadel. Jestliže se například v plynovém kotli točí jen relativně levný ventilátor a čerpadlo, tak v tepelných čerpadlech k tomu přistupuje násobně dražší kompresor vybavený výkonným elektronickým měničem otáček kompresoru. O to odpovědněji a s hlubšími znalostmi se musí přistupovat k výběru tepelného čerpadla a jeho napojení na otopnou soustavu.

Zdeňku, jaká je vaše obchodní politika?

Od počátku je naším krédem dovážet techniku, která dává zákazníkům něco navíc. Není to a ani nikdy nebude cesta vedoucí k prvním místům na trhu podle množství prodaných kusů. Považujeme to však za cestu poctivou a stabilní, a růst zájmu o naši nabídku i na základě referencí spokojených zákazníků to potvrzuje. Zásadní pro nás je, že v sortimentu máme pouze výrobky, jejichž konstrukce i výroba probíhá v Evropě. A to výhradně v zemích bývalého EHS, tedy v nejvyspělejší části Evropy.

Výsledkem politiky upřednostňující tepelná čerpadla oproti plynovým kotlům je exponenciální růst zájmu o instalaci tepelných čerpadel prakticky v celé Evropě. Je to z vašeho pohledu správné?

Pokud by byl dostatek elektřiny vyrobené bez jakéhokoliv negativního ovlivnění životního prostředí, a to po dobu minimálně dvou následujících desetiletí, což odpovídá životnosti kvalitního plynového kotle a kterou lidé očekávají i od tepelného čerpadla, pak by mohl být dokonce i povinný přechod na tepelná čerpadla smysluplný. A to za předpokladu, že cena elektřiny a pořizovací cena tepelných čerpadel budou takové, aby si vytápění tepelným čerpadlem mohlo dovolit asi 80 procent současných domácností žijících v rodinných domech. Skutečnost je jiná. Instalace tepelného čerpadla s potřebným výkonem se pohybuje okolo troj- až čtyřnásobku ceny za technicky kvalitní plynový kondenzační kotel. Přestože prodáváme několik řad tepelných čerpadel, primárně doporučujeme také zvážit výměnu starého plynového kotle za dokonalý kondenzační, což je spojeno s reálným snížením spotřeby zemního plynu o 30 až 40 procent oproti současnému stavu. S investicí v řádu jednoho sta tisíc korun.

Porovnání nákladů na vytápění a energie spotřebované v rodinném domě i se zohledněním investice a servisu si může každý se základní znalostí problematiky provést s využitím on-line pomůcky na portále TZB-info.cz. Jsou však lidé, kteří z nejrůznějších důvodů zemní plyn nechtějí. Mají dost peněz, třeba se i bojí jejich znehodnocení inflací, a požadují jen tepelné čerpadlo. Lákadlo ve formě topného faktoru o velikosti 4 až 5 je skutečně silné. Jaký vzkaz máte pro tyto lidi?

S prodejem tepelných čerpadel jsme začali před patnácti lety. Jednoznačně jde o technologii, která zapadá do naší obchodní politiky dávat zákazníkům něco navíc. Naše tehdejší prvotní nadšení však poměrně rychle opadlo. Neměli jsme dost znalostí a zkušeností a neměli je ani naši obchodní partneři. A tak jsme na začátku udělali řadu draze zaplacených chyb. Topenář prostě nemůže jen přestat instalovat kotle a přejít na tepelná čerpadla. Když u plynového kotle řekneme, že má výkon 15 kW, tak má tento výkon za všech klimatických poměrů. Tepelné čerpadlo je takovou Pandořinou skříňkou, a kdo neví, jak opravdu funguje, zákonitě se nachytá. Stěžejní je podcenění anebo přímo neznalost faktu, že skutečný výkon tepelného čerpadla závisí na mnoha vnějších parametrech, z nichž se některé průběžně mění podle aktuálních klimatických podmínek. Základním prvkem, který rozhoduje o reálně dosažitelném topném faktoru, je otopná soustava, na kterou bude tepelné čerpadlo napojeno. Pokud je otopná soustava v domě navržena pro práci s „kotlovými“ teplotami, což většina stávajících soustav je, může při nižších venkovních teplotách vyžadovat vyšší teplotu, než bude tepelné čerpadlo za těchto podmínek schopno dodat. Pak bude velmi záležet na tom, jak moc „nízkoteplotní“ vlastně otopná soustava je. Čím je venku větší zima a k vytápění potřebujeme více tepla, tím má dnes nejčastěji instalované tepelné čerpadlo vzduch–voda menší výkon, nebo dokonce žádný. Jediným možným řešením bez rekonstrukce otopné soustavy pak je druhý zdroj tepla. Standardně je jím v tepelném čerpadle integrovaný elektrokotel. A ten nakonec může hrát stěžejní roli v celkových nákladech za vytápění.

To je pravda. Například na portále TZB-info.cz je k problematice tepelných čerpadel řada odborných článků, které právě na toto nebezpečí upozorňují. Jenže potřebné technické vzdělání nemá a ani nemůže mít každý. Co byste v tomto směru lidem doporučili?

Zásadně, rádcem by nikdy neměl být strach a člověk nemá rozhodovat ve stresu. Pokud se člověk bojí, má mnohem větší šanci, že zvolí špatně nebo se nechá přemluvit k tomu, co se mu vymstí. Bohužel strach lidí z nedostatku zemního plynu je nyní velký. To logicky generuje silný nárůst poptávky po tepelných čerpadlech, navíc podpořenou dotacemi. Tuto masivní poptávku pokrývají často „nové“ firmy bez dostatečných znalostí problematiky instalace tepelných čerpadel. Jasně vidíme, že dělají stejné chyby, které jsme dělali my před patnácti lety, a tepelná čerpadla jsou ochotny nejen doporučit, ale i nainstalovat de facto kamkoliv. A tak také víme, že hlasů nespokojených a zklamaných majitelů nově instalovaných tepelných čerpadel zásadně přibude s vyúčtováním spotřeby elektrické energie po skončení topné sezony.
V případě instalace plynového kondenzačního kotle se musí v zásadě ověřit jen možnost vložkování komína a odvodu kondenzátu ze spalin. V případě tepelného čerpadla se musí prověřit i reálné provozní stavy a zvolit optimální řešení pro danou aplikaci. Například v kombinaci s původním zdrojem tepla. Tím optimálním řešením však může ale být i nutnost rekonstrukce celé topné soustavy na straně jedné anebo pouhá výměna původního zdroje za jeho modernější a úspornější variantu na straně druhé.
Pokud se toto posouzení provede se znalostmi a zkušeností, pak tepelné čerpadlo nebude Pandořina skřínka obsahující nepříjemné překvapení, ale kvalitní a úsporný zdroj tepla.

 
 
Reklama