Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výměna zdroje tepla na vytápění v zámku Kosmonosy

Základem zámku v Kosmonosích, malém městě poblíž Mladé Boleslavi, byla v letech 1560–1570 Adamem Krajířem vybudovaná renesanční tvrz. V současné době je budova zámku památkově chráněna a víceúčelově využívána. Jako zdroj tepla v zámecké kotelně po více než desítku let bezpečně pracovaly dva plynové kotle Hydrotherm s atmosferickými hořáky. Postupně se začaly hromadit problémy se servisem a dostupností náhradních dílů a tak provozovatel zámku, město Kosmonosy, rozhodlo o její modernizaci.

Obr. Nové kotle VARMAX 450 kW jsou usazeny. Otvor ve stěně vzadu bude využit pro odvod spalin. Přívod spalovacího vzduchu bude ventilační mříží pod oknem v protilehlé stěně.
Obr. Nové kotle VARMAX 450 kW jsou usazeny. Otvor ve stěně vzadu bude využit pro odvod spalin. Přívod spalovacího vzduchu bude ventilační mříží pod oknem v protilehlé stěně.

Zásadním požadavkem byla instalace opět dvou kotlů, o výkonu po 450 kW, aby garantovaly stabilitu provozu, dostatečnou výkonovou rezervu v případě poruchy jednoho z nich, a každý z nich s velký rozsah regulace výkonu. Mezi dalšími požadavky na předních místech stála vysoká provozní účinnost, splnění emisních i hlukových limitů, požadavků ekodesignu. V daném místě musí kotle s ohledem na emise NOx splňovat třídu 6 a přípustná hladina akustického tlaku je max. 62 dB(A). A rovněž prakticky bezobslužný provoz kotelny včetně vzdáleného monitoringu.

Obr. Tímto historickým dveřním rámem byly kotle „ručně“ dopraveny do kotelny. Tím se ušetřily náklady na původně navržené vyndání historického okna včetně ozdobných mříží a jejich zpětná instalace včetně montážního času.
Obr. Tímto historickým dveřním rámem byly kotle „ručně“ dopraveny do kotelny. Tím se ušetřily náklady na původně navržené vyndání historického okna včetně ozdobných mříží a jejich zpětná instalace včetně montážního času.
Obr. Postup prací v kotelně je dálkově monitorován redakcí TZB-info.
Obr. Postup prací v kotelně je dálkově monitorován redakcí TZB-info.

Výběrové řízení vypsané na dodavatele kotelny vyhrála společnost TEP Jablonec, s.r.o. Do své nabídky zařadila dva plynové kondenzační kotle VARMAX 450 kW, od společnosti Brilon a.s. Tomáš Vele, jednatel společnosti TEP Jablonec uvedl: „Základním důvodem k výběru těchto kotlů je naše zkušenost, že jsme za řadu let, po které je instalujeme, neměli žádný důvod k reklamaci. A také, že provozně vykazují významnou úsporu zemního plynu, čímž více než vynahrazují vyšší úvodní investici oproti jiným řešením.

Na uvedené kotle bude napojeno přes rozdělovač sedm otopných větví, které nebudou modernizovány vzhledem k jejich vyhovujícímu stavu. K distribuci tepla do místností slouží většinou litinové článkové radiátory, v dostavěných sociálních zařízeních ocelové deskové radiátory. U litinových radiátorů lze předpokládat ještě dlouhou životnost, a proto bylo rozhodnuto je neměnit. Modernizace kotelny musí být dokončena v srpnu, aby mohl být včas zahájen provoz kuchyně pro žáky školy.


 
 
Reklama