Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moderní plynová kotelna místo výměníkové stanice

V městské části Praha-Kbely probíhá postupné odpojování bytových domů od stávajícího dodavatele tepla založeného na spalování uhlí a přechází se na nízkotlaké plynové kotelny s kondenzačními kotli zásobujícími několik domů.

Ve videu zachyceném příkladu došlo k náhradě výměníkové stanice 1,5 MW kotelnou se třemi kotli o celkovém výkonu 1 350 kW. Jaroslav Kuchyňka z realizační společnosti Montservis Praha uvádí, že i při investičním nákladu okolo 5,5 až 6 mil. Kč se investice do kotelny s každoroční úsporou všech ekonomicky kalkulovaných nákladů vrátí během 5 let. Celkový výkon kotelny byl zvolen především s ohledem na potřebu tepla pro přípravu teplé vody a s ohledem na požadovanou havarijní rezervu. Teplem zásobované domy jsou zatepleny, či zateplovány. Případné nižší využití výkonu kotlů je u kondenzačních kotlů provozní výhodou.

Instalované velkoobjemové kotle YGNIS VARMAX 450, od společnosti Brilon a.s., umožňují bezproblémové napojení i na starší otopné soustavy, jako v daném případě. Nejsou kriticky náchylné k zanášení nečistotami z napojených soustav, i při vložení obvyklých filtrů, jako kotle s malým objemem.

Plynové kotle YGNIS VARMAX v další renovované kotelně v Praze ve Kbelích
Plynové kotle YGNIS VARMAX v další renovované kotelně v Praze ve Kbelích
Plynové kotle YGNIS VARMAX v další renovované kotelně v Praze ve Kbelích

Plynové kotle YGNIS VARMAX v další renovované kotelně v Praze ve Kbelích

Běžný servis počítá s jednou každoroční kontrolou zahrnující především vyčistění spalovací komory, ověření případně seřízení spalovacího procesu a provozních parametrů, kontrolou a případně výměnou náplně neutralizačního zařízení na odvodu kondenzátu.

Pro správce tepelného hospodářství je zásadní plnohodnotná dálková správa. Nikoliv jen monitoring, ale aktivní, obousměrná komunikace.

ŘEŠENÍ ZDROJE TEPLA PRO KOMERČNÍ PROSTORY – kotle stacionární, modulové a nástěnné