Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Plynová kotelna – zabezpečení a regulace

S rozhodnutím modernizovat plynovou kotelnu nebo instalovat novou v bytovém objektu je spojena otázka, jak řešit její zabezpečení a regulaci. K tomuto tématu hovořil Tomáš Vele ze společnosti TEP Jablonec na konferenci pořádané TZB-info.


© Fotolia.com

Lze volit přístup co nejjednodušší, tedy omezit se pouze na to, co předepisuje legislativa. Tam, kde jde o zdroje tepla s výkonem do 100 kW se navíc o kotelnu vlastně nejedná. Druhý přístup, který společnost volí, je ten, že i zdroje tepla, které z pohledu legislativy nejsou kotelnou, jsou vybaveny tak, jako kdyby kotelnou III. kategorie byly. Důvod je jednoznačný. Jde o zdroje tepla pro bytové objekty, na jejich spolehlivém a bezpečném provozu jsou závislé desítky lidí. Například jde o instalaci detektoru úniku plynu. Zvýšení ochrany lidských životů, za kterou se v dnešní době zaplatí jen několik stokorun, považujeme za standard. A to i v souvislosti s tím, že i takové malé zdroje tepla řešíme jako bezobslužné, s dálkovým monitoringem.

V poslední době, vzhledem k jednoduchosti instalace i ovládání, jsme vsadili na kotle a zařízení založená na platformě Siemens a využíváme systém Kotelník, který umožňuje sledovat 13 provozních veličin včetně vstupu do kotelny:

 • lak v systému
 • Teplota v systému
 • Teplota v prostoru strojovny
 • Hladina vody zdrojů v nástřešních strojovnách
 • Zaplavení prostoru strojovny
 • Signál o dopouštění systému od externího dopouštěcího zařízení
 • Funkce dopouštění systému
 • Dvoustupňová signalizace úniku plynu, Chladiva, CO
 • Poruchy až tří zdrojů tepla
 • Vstup do prostoru strojovny
 • Stav stop tlačítka
 • Počet výpadků napájení
 • termostat TUV

Systém umožňuje na dálku dopouštět otopnou vodu, ale pokud by dopuštění trvalo déle, než je obvyklé, dojde k zastavení a signalizaci poruchy.

Často je kladena otázka, jak bude kotelna, nebo takto konfigurovaný zdroj tepla, reagovat na výpadek dodávky elektrické energie? Odpověď zní, že dojde k automatickému restartu. Pouze v případě tří výpadků za sebou bude obsluha vyzvána k ručnímu spuštění provozu.

Zárukou spolehlivé funkce je obousměrný přenos dat mezi řízením kotle a regulací kotelny. Proto TEP Jablonec využívá jednotný regulační systém na bázi Siemens. K jeho funkci je důležité to, že instalované kotle Geminox a Ygnis Varmax od dodavatele Brilon a.s. jsou prvky systému Siemens vybaveny. V zásadě však může jít i o jiné systémy, například s kotli Intergas, jak bylo na veletrhu Aquatherm v expozici Brilon a.s. ukázáno.

Pro nás, jako realizační, ale i provozovatelskou a správcovskou společnost je důležité vidět, když se nějaký parametr kotelny nebo i jen jednoho z kotlů dostává mimo běžný rozsah. Můžeme pak optimálně plánovat práci a cestu servisnímu technikovi.