Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Školicí energetické středisko vytápí kotle Benekov

Bytový dům v Zábřehu slouží zároveň jako školicí a předváděcí středisko firmy zabývající se energetikou a teplárenstvím. Kvalitu vnitřního prostředí zajišťuje soustava technických zařízení s důmyslnou regulací a sledováním všech parametrů a spotřeb energií.

Energetika Zábřeh

Společnost, které dům patří a zároveň v něm má své sídlo, se zabývá širokým spektrem činností. V první řadě je to energetický management, energetické audity a průkazy, odborné poradenství a realizace v oboru vytápění a instalace, služby v oblasti dotačních titulů a další. Kromě toho provozuje energetické zdroje, servisuje plynové kotle a kotle na tuhá paliva, provádí revize plynu, kotelen a komínů, organizuje odborná školení a je dodavatelem energií a paliv. V neposlední řadě se zabývá projektováním ve vyjmenovaných oborech a ve stavebnictví obecně.

Dům s dvanácti byty a jedním nebytovým prostorem pro sídlo společnosti Energetika Zábřeh slouží také jako poradenské a školicí středisko EKIS v rámci programu Efekt Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jeho technické vybavení je nadčasové a není primárně optimalizováno pro konkrétní potřeby rodinných domů, spíše pro hotely, víceúčelové objekty, penziony apod. Jednatel společnosti, pan Radek Huťa, využívá dům jako testovací objekt pro řešení, která navrhuje a realizuje pro své klienty.

Vytápění domu

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění je kaskáda dvou kotlů Benekov C25 a Benekov C16 na uhlí. Systém vytápění se dělí na pět nezávislých větví – dohřev vzduchu v systému nuceného větrání, systém podlahového vytápění jižní a severní strany, dohřev sušárny na prádlo v bytovém domě a systém dohřevu teplé vody.

Příprava teplé vody je řešena předehřevem solárními termickými kolektory, které předávají teplo výměníkem v dolní části tisícilitrové akumulační nádrže. Předehřívá tak vodu o teplotě 13 až 15° C. Dohřev vody je v letních měsících řešen elektropatronou. Elektropatrona se spíná v nočním tarifu, tedy levnější sazbě, a to jen v případě, že solární panely nejsou momentálně schopné dohřát vodu na požadovanou teplotu 55 až 60° C.

V zimních měsících předehřívají solární kolektory vodu v dolní části akumulační nádrže na cca 30° C. V horní části nádrže je vnořen druhý výměník napojený na kotlový okruh vlastní otopné soustavy, kde se voda dohřívá kotlem Benekov na požadovanou teplotu.

Systém samotného vytápění je přizpůsoben dispozici domu, kde jsou hlavní bytové plochy orientovány na jižní a severní stranu. Jižní i severní strana mají své topné okruhy, ekvitermě řízené dle čidel. Servopohon na trojcestném ventilu každé větve reaguje podle venkovní teploty, podle teploty na topné větvi a podle odezvy obytných místností.

Větev dohřevu vzduchotechniky je řízena dle teploty větracího vzduchu na přívodu do bytových jednotek. Vzduch se dohřívá na 23° C. Poslední větev je předehřev sušárny na prádlo. Alternativně lze stejné řešení použít pro obdobné aplikace, má-li jít o nezávislý okruh na všech ostatních, např. dohřev bazénu apod.

Do systému vytápění je zapojené i tepelné čerpadlo pro přípravu TV a částečně pro krytí výkonu vlastní otopné soustavy. V současné době probíhá jeho instalace do systému měření a regulace, aby nebylo nutné používat samostatný podružný software pro řízení tepelného čerpadla.

Řídicí systém měření a regulace

Systém hydraulického zapojení včetně vzduchotechniky a všech čidel informací o domě s požárním systémem je řízen jedním centrálním mozkem. Jde o jednotný systém, do kterého jsou ukládaná veškerá logická pravidla řízení. Systém hlídá celý chod domu včetně hydrauliky vytápění, tepla, z hlediska komfortu vlastních místností, uzavírání jednotlivých okruhů, bezpečnostních prvků protipožárních systémů, uzavírání klapek a řízení vzduchových cest, teploty jihovýchodního a jihozápadního kolektorového pole, teploty jižní a severní strany venkovních čidel. Na základě těchto parametrů řídí další moduly celé otopné soustavy.

Parametry domu

 • Měrná potřeba tepla na vytápění 51,9 kWh/(m2.rok)
 • Celková tepelná ztráta 39,4 kW
 • Podlahová plocha Ac 726,4 m2
 • Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem 0,301 W/(m2.K)
 • Faktor tvaru budovy A/V 0,56 m2/m3

Fotogalerie

/1/ Sídlo firmy Energetika Zábřeh
/1/ Sídlo firmy Energetika Zábřeh
/2/ Sídlo firmy Energetika Zábřeh – na střeše solární termické kolektory
/2/ Sídlo firmy Energetika Zábřeh – na střeše solární termické kolektory
/3/ Jižní fasáda – na střeše solární termické kolektory
/3/ Jižní fasáda – na střeše solární termické kolektory

/4/ Jako hlavní zdroj tepla služí kaskáda uhelných kotlů Benekov, na snímku Benekov C25
/4/ Jako hlavní zdroj tepla služí kaskáda uhelných kotlů Benekov, na snímku Benekov C25
/5/ Jako hlavní zdroj tepla služí kaskáda uhelných kotlů Benekov, na snímku Benekov C16
/5/ Jako hlavní zdroj tepla služí kaskáda uhelných kotlů Benekov, na snímku Benekov C16
/6/ Hořák kotle Benekov C16
/6/ Hořák kotle Benekov C16

/7/ Akumulační nádrž v kotelně a jednotlivé větve otopné soustavy domu
/7/ Akumulační nádrž v kotelně a jednotlivé větve otopné soustavy domu
/8/ Oběhové čerpadlo solárního okruhu
/8/ Oběhové čerpadlo solárního okruhu
/9/ Rozdělovač teplovodního podlahového vytápění do jednotlivých bytů
/9/ Rozdělovač teplovodního podlahového vytápění do jednotlivých bytů

/10/ Systém řízení měření a regulace
/10/ Systém řízení měření a regulace
/11/ Systém řízení měření a regulace
/11/ Systém řízení měření a regulace
/12/ Radek Huťa představuje konstrukci zemního výměníku tepla sloužícího k předehřání větracího vzduchu, který dále pokračuje do systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
/12/ Radek Huťa představuje konstrukci zemního výměníku tepla sloužícího k předehřání větracího vzduchu, který dále pokračuje do systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

/13/ Kancelář poradenského a školicího střediska
/13/ Kancelář poradenského a školicího střediska
/14/ Vizualizace systému monitoringu stavu prostředí a médií a otevírání oken. Systém automaticky vypíná vytápění a vzduchotechniku v jednotce při otevřeném okně.
/14/ Vizualizace systému monitoringu stavu prostředí a médií a otevírání oken. Systém automaticky vypíná vytápění a vzduchotechniku v jednotce při otevřeném okně.
/15/ Vizualizace zapojení kotelny a všech zdrojů tepla a monitoring stavů
/15/ Vizualizace zapojení kotelny a všech zdrojů tepla a monitoring stavů

/16/ Tepelné čerpadlo Hotjet v systému vytápění
/16/ Tepelné čerpadlo Hotjet v systému vytápění
 

BENEKOV C 16

Automatický kotel na uhlí o výkonu 19 kW

 • Kotel BENEKOV C 16 má nejširší uplatnění pro vytápění rodinných domů. Lze jej použít pro vytápění menších objektů s tepelnou ztrátou do 20 kW.
 • Mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory.
 • Jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba. Nízké provozní náklady.
 • Velmi nízká emisní zátěž pro okolí odpovídající 4. třídě dle ČSN EN 303-5:2013
 • 3tahová konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost.
 • Nadstandardně velký popelník a zásobník paliva ve srovnání s alternativními výrobky na trhu.
 • Možnost výběru mezi řídicí jednotkou Siemens Climatix 2, Siemens Climatix Premium a BENEKOV EM 250.
 • Řídicí jednotka Siemens Climatix 2 umožňuje ovládání 2 topných okruhů, má v základu ekvitermní regulaci a umožňuje ovládat kotel pomocí vzdáleného přístupu přes internet. Tato řídící jednotka patří mezi špičku v celé Evropě.