Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpora tepelných čerpadel u novostaveb a první týdny kotlíkových dotací

Postřehy z doprovodných konferencí a seminářů na Aqua-thermu Praha 2016

Kraje hlásí obrovský zájem o kotlíkové dotace a objevují se první otázky. Výrobci a prodejci tepelných čerpadel zároveň poukazují na nerovné podmínky v oblastech státní podpory ekologických zdrojů tepla a snižování energetické náročnosti staveb.

Proč nejsou tepelná čerpadla podporována i pro novostavby?

Zatímco například na zlepšování tepelně technických vlastností obálky objektů se vypisuje jeden dotační titul za druhým, jiná opatření již takové štěstí nemají. A to navzdory tomu, že jejich přínos může být z pohledu energetické efektivity nebo ekologie pro stát opravdu zajímavý. Patří mezi ně mimo jiné i tepelná čerpadla, jejich instalace v novostavbách se zatím žádné finanční podpoře ze strany státu netěší, což je u konečných zákazníků do značné míry hendikepuje.

Nicméně vše se vyvíjí, a výjimkou není ani názor na směrování dotačních prostředků. Důkazem toho, že bychom se mohli dočkat zásadní změny, byla středeční tisková konference AVTČ uspořádaná v rámci veletrhu Aquatherm 2016. Předcházel jí kulatý stůl, ke kterému kromě zástupců národní asociace zasedli i ministerští úředníci (MŽP, MPO, MMR a SFŽP) a čelní představitelé EHPA, a diskutovali zde právě otázky související s rozšířením podpory tepelných čerpadel.

Josef Slováček AVTČ
Josef Slováček AVTČ

Předseda AVTČ, Ing. Josef Slováček, v úvodu tiskové konference popsal danou problematiku a nastínil účastníkům směr, kterým by se měl vývoj v tomto roce ubírat. Cílem je jednak prosadit vypsání programu podpory tepelných čerpadel i pro novostavby, a dále revize současného stavu u Kotlíkové dotace, kdy se v důsledku zmírnění původně přijatých pravidel dostaly naroveň výrobky certifikované nezávislými zkušebnami a produkty jejichž parametry jsou pouze deklarovány výrobcem, což nejenže v případě druhé skupiny vyvolává řadu pochybností, ale s ohledem na to, že zde dochází k rozdělování státních prostředků, je tento princip naprosto neakceptovatelný!

Až do tohoto okamžiku mohli přítomní nabýt dojmu, že účastníci kulatého stolu dosáhli názorové shody. O to více překvapil následný komentář ředitele odboru řízení národních programů SFŽP Ing. Jakuba Hrbka, který změnu pravidel pro zařazení do seznamu v rámci kotlíkové dotace odmítl s tím, že ji neumožňuje současná legislativa. Proto bude nadále na zákaznících - laicích, aby posoudili, zda parametry deklarované pouze výrobcem, nikoliv nezávislou zkušebnou, jsou dostatečnou zárukou jejich dosažitelnosti v praxi. To je bohužel dalším z důkazů, že SFŽP svoji roli při efektivním využívání státních prostředků pro dosažení vytýčených cílů absolutně nezvládá. Naposledy to byla špatně nastavená pravidla pro přidělování dotací bytovým domům v rámci programu Zelené úsporám, v důsledku kterých se očekávaný efekt úspory tepla nedostavil v očekávané míře, což účelnost programu zpochybňuje.

Jakub Hrbek, SFŽP
Jakub Hrbek, SFŽP

Dohodu o vypsání podpory tepelných čerpadel do konce roku 2016 Ing. Hrbek nerozporoval, takže zájemci o instalaci tepelných čerpadel do novostaveb mohou živit naději, že při nákupu tepelného zdroje něco ušetří. Názory na to, jestli má stát soukromým osobám přispívat na jejich investici, se různí, ale jestliže se dříve politici rozhodli podporovat obnovitelné zdroje energie, neměli by mezi nimi činit rozdíly. A v tomto směru je včerejší dohoda jistým příslibem.

Kotlíkové dotace - přišla fáze realizace

U příležitosti konání veletrhu Aquatherm 2016 proběhla ve čtvrtek celodenní konference zaměřená na aktuální problematiku Kotlíkových dotací. Konference byla pořádána pod záštitou internetového portálu TZB-info.

Konference Kotlíkové dotace na veletrhu Aqua-therm Praha 2016
Konference Kotlíkové dotace na veletrhu Aqua-therm Praha 2016

Celorepublikové Kotlíkové dotace byly spuštěny ve všech krajích během ledna až února 2016 a první zájem předčil očekávání. Během několika dnů se první alokované prostředky vyčerpaly, nicméně kraje mají v záloze další peníze na dotování výměnu nevyhovujících kotlů. V jednotlivých přednáškách byla diskutována témata související se změnami pravidel, kdy se na seznam dotovaných tepelných zařízení dostávají ji takové, které vykazují rozporuplnou kvalitu a výrobci je zde zapisují na základě „samoověření" souladu s parametry Ekodesignu.

V několika přednáškách se řešily možnosti náhrady uhlí za jiné typy paliv. Otázku také vyvolává dostupnost tříděného uhlí pro domácnosti během příštích let, na tento problém již upozornila praxe z počátku topné sezóny 2015/2016, kdy nebylo dostatek tříděného uhlí k dispozici. Jednou z variant je přechod na dřevní pelety, jejichž výrobní kapacita je v současnosti na 400 tis. tun ročně, ovšem se stabilně se zvyšujícím nárůstem.

Mezi přednášejícími nechyběli zástupci SFŽP, notifikovaných zkušebních organizací pro tepelnou techniku, ale i zástupci oborových svazů a kominíků.

 
 
Reklama