Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Infotherma – vše o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů

Tak jako každoročně je leden termínem setkání výrobců, prodejců, odborníků a návštěvníků, kteří se zajímají o vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Tradičně je v tomto termínu pořádána mezinárodní výstava Infotherma.

Pro dvacáté čtvrté pokračování této výstavy se připravují nejen špičkové technické novinky, ukázky vynálezů a patentů z oborů, ale i diskuze a připomínky např. k dotačním titulům, sazbám za elektřinu, novele energetického zákona a některým diskutabilním nařízením EU.

Mimo jiné na výstavě budou představeny zajímavé vize, kterými by se dané obory mohly ubírat. Jednou z nich je bezesporu reálná možnost decentralizace výroby solární energie, zjednodušené možnosti napojování mikrozdrojů a budování energeticky soběstačných domů a domácností s možností skladování energií.

Již nyní v období příprav výstavy se opět ve spolupráci s TZB-info připravuje internetová hlasovací soutěž k novinkám, vynálezům a patentům, které by se měly stát součástí výstavy.

V Konferenčním sále na výstavišti a ve vstupním pavilonu se uskuteční po celou dobu výstavy konference, semináře a diskuze k aktuálním tématům.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mezinárodní výstavu Infotherma 2017 ve dnech 23. – 26. ledna 2017 na ostravské Výstaviště Černá louka, která by se měla stát nejen přehlídkou domácích a zahraničních novinek, ale i diskuzí a námětů k vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.

Jaká byla Infotherma 2016

Přes 360 domácích a zahraničních firem a organizací již tradičně zcela zaplnilo ostravské výstaviště Černá louka, kde se ve dnech 18.–21. ledna konal XXIII. ročník mezinárodní výstavy Infotherma 2016.

Přestože zásadní zaměření výstavy se již 23 let nemění, byl letošní ročník specifický z několika pohledů. Především se snažil konkrétně reagovat na skutečnost, že Severomoravský kraj je stále jedním z nejvíce znečištěných krajů v Evropě, je zde v republice jedna z největších nezaměstnaností a pokulhává i příjem na jednoho obyvatele. Výstava se snažila představit možnosti, jak se z této neutěšené situace vymanit. Jednou z cest je i získání finančních prostředků z fondů EU. K těmto dotacím mohli návštěvníci získat podklady nejen na odborném doprovodném programu, u řady firem, které mají zájem nabízet své výrobky v rámci dotačního titulu, ale i přímo ve stánku Státního fondu životního prostředí a hejtmanství severomoravského kraje, kde návštěvníkům také pomáhali při vyplňování žádostí o tyto dotace.
Hlavní zaměření výstavy bylo představit technické novinky v otopných systémech, o které je u návštěvníků největší zájem. Infotherma 2016 byla tak opět ucelenou přehlídkou rozhodujících domácích a zahraničních výrobců a prodejců topidel. Řada vystavovatelů představovala své exponáty v provozu na venkovních výstavních plochách.

Ze 70členné nomenklatury výstavy byly nejvíce u 52 firem zastoupeny kotle, u 49 sluneční kolektory, u 47 nízkoenergetické a pasivní stavby a zateplování budov u 41 vystavovatelů. Tepelná čerpadla, která zde prezentovalo 66 domácích a zahraničních firem, představovala opět největší přehlídku tohoto sortimentu v republice.

Po loňském mimořádném zájmu o panelovou prezentaci „Kde na nás čeká energie“ se organizátoři 23. ročníku výstavy Infotherma k této tématice vrátili. Uváděli tak například pokračování ve využívání mikrořas k energetickým a ekologickým účelům, oficiální stanovisko státu k těžbě břidlicových plynů, novinky z brněnského zkušebního provozu jímání blesku, k asanaci hořících hald a možné použití energií ze stávajících hořících hald, využívání geotermální energie nebo k novým konstrukcím větrných turbín.

Další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i na celém světě je stále více závislý na schopnosti skladovat energii z doby, kdy je jí přebytek, a zpět ji získávat v době potřeby. Kromě řady úsměvných návrhů byla na výstavě představena špičková přečerpávací elektrárna na Dlouhých stráních a v loňském roce zprovozněný český patent: unikátní důlní přečerpávací elektrárna, která je umístěna v prostorách bývalého dolu Jeremenko ve Vítkovicích a je přizpůsobena specifickým důlním podmínkám. Může sloužit ke skladování elektrické energie i k využití pro čerpání důlních vod.

V rámci smysluplného využívání obnovitelných zdrojů měla například na Infothermě 2016 svou premiéru „myšlenka“ energeticky soběstačného domu a domácnosti. Kromě celostátní odborné konference k tomuto tématu mohli návštěvníci na výstavě shlédnout příklad lokálního fotovoltaického panelu a baterie na skladování přebytečné energie a její poskytování v době, kdy ji uživatelé potřebují. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tuto myšlenku doplnila o možnost lokálními fotovoltaickými panely nabíjet elektromobily a v případě potřeby poskytovat tuto energii domácnostem.
Kachlová kamna jsou pro člověka jedním z nejpřirozenějších zdrojů tepla, a to díky tomu, že poskytují sálavé teplo podobné slunečnímu záření. Navozují tak příjemnou atmosféru, která uvolňuje stres, a umí využívat energii mnohem lépe, než z ostatních zdrojů na tuhá či kapalná paliva. V podstatné části vstupního pavilonu letošní Infothermy se představila zatím v Česku největší ucelená expozice Svět kachloví a kachlových kamen. Podílelo se na ni přes 30 českých a zahraničních firem. Expozice měla přiblížit renesanci kachloví a kachlových kamen od historie přes současnost až po vizi, která by mohla tento druh vytápění uplatnit i v designu moderních interiérů.

Pro návštěvníky byl, tak jako každoročně, připraven rozsáhlý odborný doprovodný program. V kongresovém centru to byly celostátní odborné konference k tepelným čerpadlům, dotacím, úsporám energií, nové legislativě a energetické soběstačnosti rodinných domů a dalších malých a středních objektů. Kromě toho se v přednáškovém sále ve vstupním pavilonu uskutečnila řada přednášek, besed a diskusí.

Agentura Inforpres, která je pořadatelem této výstavy, se snažila reagovat na požadavky návštěvníků, o co by měli na výstavě největší zájem a získali tak odpovědi na své dotazy. Například před letošní výstavou se uskutečnily dvě internetové hlasovací soutěže a bylo osloveno přes 350 tisíc domácností. Na samotné výstavě návštěvníci hlasovali, která expozice je svými výrobky a službami nejvíce zaujala. Vítězné exponáty z internetových hlasovacích soutěží byly vystaveny ve vstupním pavilonu a kromě špičkových novinek kotlů zde byla například větrací jednotka s rekuperací tepla, dekorační topný panel, větrací jednotka a řada dalších výrobků.

Vystavené exponáty zaujaly návštěvníky i Českou televizi
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100118/obsah/446838-jaky-vybrat-kotel

Výsledky návštěvnické ankety „Která expozice Vás na výstavě Infotherma 2016 nejvíce zaujala svými technickými novinkami“:

1. VIADRUS, 2. ATMOS, 3. KOVARSON, 4. DAKON, 5. ROMOTOP, 6. ATTACK, 7. ROJEK, 8. BENEKOV, 9. OPOP, 10. REGULUS

Výsledky internetové soutěže „Novinky Infothermy 2016“:

1. Viadrus, 2. Unites, 3. Testo, 4. VŠB TU, 5. MMM Solar, 6. Rojek, 7. Fröling, 8. Protherm, 9. Elektrodesign, 10. Atrea

Výstavu Infotherma shlédlo 29 100 návštěvníků. Vše o skladbě vystavovatelů a jejich sortimentu najdete po celý rok na www.infotherma.cz.

Agentura Inforpres