Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma 2016 - ve správný čas na správném místě

Již tradičně se 22 let konají v polovině ledna mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energie a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. INFOTHERMA 2016 proběhne příští týden 18. až 21. ledna na výstavišti Černá Louka v Ostravě.

Dělat „topenářskou“ výstavu v horkém létě, kdy lidé spíše vyhledávají stín a neřeší finanční náklady svého vytápění, by bylo zřejmě neprozřetelné a nepřivedlo by na výstaviště tisíce návštěvníků.

Letošní termín 23. ročníku této mezinárodní výstavy provází příležitost pro výraznou změnu ve způsobu a komfortu vytápění příbytků. Ministerstvo životního prostředí chce totiž do roku 2020 poskytnout 9 miliard korun na výměnu kotlů v rodinných domcích. Jak říká ministr životního prostředí Richard Brabec: „Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Ministerstvo proto dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové, ekologičtější.“

První tři miliardy korun dostaly kraje. Dotace pro domácnosti budou administrovat i vyhlašovat dotační programy. Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program ještě před Vánocemi. O evropské peníze budou moci lidé žádat od 1. února do 29. dubna letošního roku. Další procenta z nákladů na pořízení nových kotlů dostanou úspěšní žadatelé od hejtmanství a na úhradu nových kotlů přispěje i řada obcí a měst.

Jedním z míst, kde mohou získat občané informace k dotačním možnostem, bude i výstava Infotherma 2016. V rámci doprovodného programu se uskuteční přednášky i besedy, a pomoc s vyplňováním žádostí o dotace mohou lidé získat ve společném stánku Státního fondu životního prostředí a moravskoslezského hejtmanství, kde se také mohou dovědět vše o další možné dotaci Nová zelená úsporám.

Infotherma by měla zůstat v Ostravě, ačkoliv je jí výstaviště vlastně malé


Prostory ostravského výstaviště mohou přijmout pouze okolo 360 firem a organizací a naskýtá se otázka, proč se proto výstava nekoná na některém z větších výstavišť v Česku. Organizátoři výstavy jsou přesvědčeni, že by měla zůstat v Ostravě z celé řady důvodů. Prvním je, že Moravskoslezský kraj je jedním z nejvíce znečištěných krajů ve střední Evropě. Druhým fakt, že v kraji je jedna z největších nezaměstnaností a pokulhává i příjem na jednoho obyvatele. Výstavy Infotherma se proto snaží představit tepelnou pohodu v celém komplexu a nabízet řešení pro jednotlivé skupiny obyvatelstva včetně alternativních řešení.

O připravovaném ročníku mezinárodní výstavy, jeho obsahu a doprovodných programech hovořili autoři a organizátoři výstavy Infotherma Alena Bujáková a Libor Kostelný.

Má-li výstava splnit požadavky pro celou škálu odborné i laické veřejnosti, měla by být přehlídkou chtěného a reálného. Návštěvníci výstavy proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přichází nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách. Chybět nebudou ani debaty o správném umístění solárních kolektorů, výběru nejlevnějšího dodavatele elektřiny a plynu, cenách plynu a elektřiny v roce 2016, výběru nejvhodnějších dodavatelů a celé řadě námětů, s kterými přijdou samotní návštěvníci.

Snahou organizátorů výstavy je připravit ucelený přehled všeho, co má spojitost s tepelnou pohodou bytů a domů. Reagují tak na požadavky návštěvníků, které vyplývají z anket a průzkumů. Před letošní výstavou bylo osloveno na 350 tisíc domácností s dotazy, co od Infothermy očekávají a co by se na ní chtěli dozvědět. A na výstavě lidé hlasují o tom, která expozice je svými výrobky a službami nejvíce oslovila. Na předcházejících čtyřech ročnících nejvíce hlasů získávaly firmy Viadrus, Atmos, Romotop, Dakon, Buderus, Junkers, Benekov, Rojek a další.

V rámci spolupráce s portálem TZB info se před výstavou uskutečnila internetová hlasovací soutěž nazvaná Novinka na výstavě Infotherma 2016. Vystavovatelé, kteří přicházejí na výstavu s výraznou novinkou – exponátem či službou, jej mohli do soutěže přihlásit. Exponáty z internetových hlasovacích soutěží budou vystaveny ve vstupním pavilonu. Obdobná soutěž TOP Energie 2016 se uskutečnila ve spolupráci s vydavatelstvím Net Press Media na portále www.enuby.cz.

Výstava Infotherma 2016 se koná pod záštitou ministerstva životního prostředí, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zemědělství.

Energetická soběstačnost pro domky i domácnosti

Budoucí vývoj energetiky nezadržitelné směřuje k decentralizaci a k posilování energetické samostatnosti spotřebitelů. Během několika let můžeme zažít i v České republice novou energetickou revoluci, která bude založena na akumulaci vyrobené elektřiny ve stacionárních bateriích nebo v bateriích elektromobilů.


Premiéru na Infothermě 2016 bude mít tématika energetické soběstačnosti domu a domácnosti. Kromě celostátní odborné konference ve čtvrtek 21. ledna v kongresovém centru mohou návštěvníci na výstavě shlédnout příklad fotovoltaického panelu a baterie na skladování přebytečné energie a její poskytování v době, kdy ji uživatelé potřebují. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tuto myšlenku doplnila o možnost nabíjet elektromobily, a v případě potřeby poskytovat tuto energii domácnostem.

Kde na nás čeká energie

Po loňském mimořádném zájmu o panelovou prezentaci Kde na nás čeká energie, se organizátoři 23. ročníku výstavy Infotherma k této tématice vrátili. Uvedou tak například pokračování využití mikrořas k energetickým a ekologickým účelům, oficiální stanovisko státu k těžbě břidlicových plynů, novinky ze zkušebního provozu jímání blesku, k asanaci hořících hald a možné použití energií ze stávajících hořících hald, využívání geotermální energie nebo novým konstrukcím větrných turbín.

Skladování energií

Další rozvoj využívání obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i na celém světě je stále více závislý na schopnosti skladovat energii z doby, kdy je jí přebytek a zpět jej získávat v době potřeby. Kromě řady úsměvných návrhů bude představena přečerpávací elektrárna na Dlouhých stráních a v loňském roce zprovozněný český patent: unikátní důlní přečerpávací elektrárna. Ta je umístěna v prostorách bývalého dolu Jeremenko ve Vítkovicích a je přizpůsobena specifickým důlním podmínkám. Může sloužit ke skladování elektrické energie i k využití pro čerpání důlních vod.

Svět kachloví a kachlových kamen

Kachlová kamna jsou pro člověka jedním z nejpřirozenějších zdrojů tepla, a to díky tomu, že poskytují sálavé teplo podobné slunečnímu záření. Navozují tak příjemnou atmosféru, která uvolňuje stres a umí využívat energií mnohem lépe, než z ostatních zdrojů na tuhá či kapalná paliva. V podstatné části vstupního pavilonu letošní Infothermy se představí zatím v Česku největší ucelená expozice Svět kachloví a kachlových kamen. Podílet se na ni bude přes 30 českých a zahraničních firem. Expozice má přiblížit renesanci kachloví a kachlových kamen od historie přes současnost až po vizi, která by mohla tento druh vytápění uplatnit i v designu moderních interiérů. Kromě uplatnění kachláků na hradech a zámcích bude návštěvníkům předvedena výroba kachloví a jejich uplatnění v moderních kachlových sporácích, včetně krbů a kachláků. Představeny zde budou materiály pro stavbu kachlových kamen, včetně nejvhodnějších komínů a kovových doplňků. Součástí jedné z největších expozic výstavy bude také poradenství a ukázka výstavby kachláků.

Infotherma v číslech a faktech

  • První ročník výstavy Infotherma se uskutečnil v roce 1994 ve Frýdlantu nad Ostravicí
  • Z prostorových důvodů se výstava v roce 2007 přestěhovala na výstaviště Černá louka v Ostravě
  • Za uplynulých dvaadvacet ročníků se na výstavě prezentovalo 5938 domácích a zahraničních firem a organizací
  • Kromě domácích vystavovatelů se zde nejvíce prezentují firmy a organizace z Polska, Slovenska, dále Slovinska, Rakouska, Itálie a dalších zemí Evropy
  • Výstavu dosud shlédlo na půl milionu návštěvníků
  • Každoročně se výstava koná pod záštitou několika ministerstev
  • S výstavou Infotherma spolupracuje přes 50 mediálních partnerů
Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...