Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické detaily pro správné použití expanzních nádob pro vytápění, soláry a vodovod

Zvukový záznam přednášky Ing. Vladimíra Vaňka ze společnosti Reflex CZ, který zveřejňujeme v článku, obsahuje celou řadu praktických informací, zejména pro návrh a provoz otopné soustavy.

PŘEDNÁŠKA Ing. Vladimíra Vaňka (ppt)

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Ing. Vladimír Vaněk, obchodně technický zástupce REFLEX CZ, s. r. o. na školení představil nejen široký sortiment Reflexu pro vytápění, ale představil Reflex i jako součást rodinné firmy Heinrich Winkelmann GmbH & Co. V nabídce je kromě známých zařízení na udržování tlaku v otopných soustavách a systémech pitné a užitkové vody další zařízení, jako jsou kompresorové a čerpadlové expanzní automaty, odplyňovací systémy, akumulační zásobníky vody a solární zařízení.

Zajímavé detaily k sortimentu, o kterých se v přednášce také hovoří:

U tlakových expanzních nádob pro vytápění Reflex opustil červenou barvu a nabízí je dále jen v šedé barvě. Pro vodu pitnou jsou zelené s atestem na pitnou vodu a modré pro vodu užitkovou. Ale i modré, která se nejčastěji používá u domácích vodáren, dochází k obměně vody a tím je splněn základní hygienický požadavek, abychom zabránili stagnaci vody. Zde je základní rozdíl od šedých nádob na vytápění, kde část vody zůstává.

Důvodem umístění expanzní nádoby v rozvodu vnitřního vodovodu je rozdíl tlaku teplé vody v bojleru. Pokud není tlaková expanzní nádoba u bojleru umístěna, zachraňuje situaci pojistný ventil, který začne ukapávat, a tlakovou špičku vyřeší. Ale dochází ke ztrátám teplé vody.

Ve zvukovém záznamu uvádí Ing. Vaněk podrobně například:
 • součásti dodávky expanzních nádob,
 • postup nastavení,
 • pravidla pro umístění expanzních nádob,
 • zásady pro stanovení minimálního provozního tlaku,
 • stanovení odpařovacího tlaku pro nastavení tlaku plynu u expanzní nádoby pro solární zařízení,
 • co je statický tlak a vztah k otevíracímu přetlaku pojistného ventilu,
 • pracovní rozsah udržování tlaku v soustavě s expanzní nádobou,
 • zamezení vzniku podtlaku jako ochrana před zavzdušňováním otopné soustavy. Musíme garantovat min. přetlak.
 • Zamezení odpařování a kavitaci. Jak vzniká a co způsobuje kavitace.
 • Expanzní nádoba má za úkol mimo jiné doplňovat ztráty, drobné úbytky, a skladovat zvětšený objem.
 • Co když na soustavu nedáte expanzní nádobu? Připojení expanzní nádoby v tzv. nulovém bodě.
 • Co když přemístíme expanzní nádobu ze sání na výtlak? Co je třeba udělat?
 • Jak pečovat o expanzní nádobu?
 • Dostatek vody je důležitý pro funkčnost otopné soustavy. Reflex nabízí automatické doplňování, pokud má otopná soustava jako zdroj pro udržování vody jen expanzní nádobu. Pro doplňování se používají speciální zařízení Fillcontrol pro zdroj vody s tlakem nebo bez tlaku. Mají ochranné funkce pro případ, že se v soustavě objeví netěsnost (časový limit nebo překročení počtu cyklů doplňováním v určeném časovém limitu). Pokud se překročí, doplňování se zastaví a spustí se buď zvukový alarm nebo u větších zařízení hlášení o poruše.
 • Význam kvality vody v soustavě – vzduch, vzduchové kapsy, bublinky a nečistoty. Kde není voda, kde je vzduch, tam není teplo. Problematika odstranění vzduchu a nečistot ze soustavy. Kvalita plnící vody. V Německu se například definuje tvrdost vody pro otopné soustavy. Reflex nabízí řešení pro změkčení vody.
 
 
Reklama