Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak vyhledávat ve Věstníku veřejných zakázek?


Věstník veřejných zakázek umožňuje vyhledávání podle:

 1. druhu formuláře
 2. data uveřejnění formuláře od - do
 3. evidenčního čísla formuláře
 4. názvu zadavatele
 5. sídla zadavatele
 6. IČO zadavatele
 7. předmětu činnosti veřejného zadavatele
 8. předmětu činnosti zadavatele (sektorový zadavatel)
 9. druhu veřejného zadavatele
 10. druhu řízení
 11. lhůty pro podání nabídek
 12. názvu VZ
 13. druhu VZ (služby, dodávky, stavby)
 14. evidenčního čísla VZ
 15. CPV kódu (podle oblastí veřejné zakázky, např. kancelářské potřeby)
 16. místa plnění
 17. kódu místa plnění (NUTS)
 18. zahájení plnění od - do
 19. ukončení plnění od - do
 20. názvu vítěze VZ
 21. IČO vítěze VZ

Pro zvýšení uživatelského komfortu bude doplněna fulltextová funkcionalita při vyhledávání dle názvu veřejné zakázky.

Ministerstvo pro místní rozvoj však jednoznačně doporučuje dodavatelům vyhledávání přes CPV kódy, které odkazují na katalog předmětů veřejných zakázek. I z tohoto důvodu byl vytvořen Číselník NIPEZ, který umožní na žádost dodavatele vytvořit seznam CPV kódů, které odpovídají jeho konkrétním potřebám/konkrétnímu předmětu veřejné zakázky, které je pak možné využít pro vyhledávání na VVZ.

Uživatelská podpora pro Číselník NIPEZ je dostupná prostřednictvím telefonu (tzv. hotline) na čísle +420 544 508 103 v pracovních dnech od 8 do 16 hodin, dále prostřednictvím e-mailu na adrese nipezsupport@aura.cz.

U Věstníku veřejných zakázek funguje v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 také telefonická a e-mailová podpora. Pokud by si jakýkoli dodavatel nevěděl rady s vyhledáváním, může zavolat a dostane požadovanou informaci.

email: Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz

Tel: +420 267 900 950
Fax: +420 244 026 200

Pozn. TZB-info:

Do číselníku lze vstoupit i bez registrace, a to jako „anonymní uživatel“. Pro obor vytápění budou zajímavé například dále uvedené komodity, respektive položky skryté pod nimi:

40 Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby
41 Stavební práce
48 Opravy a údržba technických zařízení budov
49 Ostatní opravy a údržba
53 Dodávky vody a energií (veřejné služby)

Použití CPV čísel komodit při vyhledává poptávky upřesňuje práci.

 
 
Reklama