Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zájem o moderní plynové kotle roste i v rámci Kotlíkových dotací


© Fotolia.com

Výrazný nárůst žádostí o plynové kondenzační kotle zaznamenávají jednotlivé krajské úřady v rámci druhé vlny programu kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) jsou plynové kotle nejčastější volbou v Karlovarském (46 %), Moravskoslezském (41 %) a Jihomoravském (40 %) kraji. Výrazný zájem převyšující 25procentní hranici hlásí také například Zlínský, Pardubický a Královéhradecký kraj nebo Kraj Vysočina.

Průběh druhé vlny se vyvíjí pro zemní plyn výrazně příznivěji. Nárůst počtu žádostí týkajících se dotace na pořízení kondenzačních plynových kotlů odhadujeme na více než dvojnásobný oproti první vlně. Tento vývoj je určitě z pohledu dopadů na životní prostředí velmi pozitivní a doufáme, že konečné číslo ve prospěch zemního plynu bude ještě vyšší,“ uvedl Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

Druhá vlna kotlíkových dotací začala na sklonku loňského léta a poskytované finance se už nevztahují na kotle pouze na uhlí. V jejím rámci obdržely jednotlivé kraje opět přes 3 miliardy Kč, v Moravskoslezském kraji došlo rovnou ke spojení druhé a třetí vlny. K dispozici zde bylo téměř 900 milionů Kč, z této částky zbývá k dočerpání zhruba 23 milionů Kč. „Ve většině krajů přitom ještě stále zbývají prostředky k vyčerpání. V případě plynového kondenzačního kotle mohou žadatelé získat dotaci až 95 000 Kč. To pokryje jak pořízení nového zdroje, tak i případnou aktivaci plynové přípojky,“ upřesnil J. Ruml.

Ministr životního prostředí Richard Brabec na konci února dohodl v souvislosti s ochranou ovzduší uvolnění další miliardy do Moravskoslezského kraje. Větší část peněz bude investována do pokračování kotlíkových dotací, zbytek prostředků pokryje potřeby obcí a měst týkající se ochrany ovzduší.

Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí, pilotně právě v Moravskoslezském kraji. Každý občan tak bude mít možnost si vyměnit svůj dosluhující kotel za nový ekologičtější, aniž by musel předem do výměny investovat svoje peníze. O bezúročnou půjčku až do výše 100 % ceny a výměny zdroje si každý zájemce požádá ve své obci nebo na Státním fondu životního prostředí,“ doplnil J. Ruml.

V celém programu kotlíkových dotací mají být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie cekem 9 miliard Kč. Ideálně by se mělo nahradit až 100 000 nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy, které musí být pod zákona vyřazeny z provozu nejdéle do 1. září 2022. Podle Českého statistického úřadu jich je v Česku stále přes 300 tisíc. Termín září 2022 se nezadržitelně blíží, a proto by domácnosti ve vlastním zájmu měly využít možnost nabízenou Kotlíkovými dotacemi. Protože později budou muswt výměnu provést zcela na vlastní náklady a navíc pod hrozbou finančního postihu až 50 000 Kč.

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva třídy 1. a 2. patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší ve městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90procentní.

 
 
Reklama