I projektant může být odpovědný objednateli

Datum: 2.3.2017  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, redakce

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vydala Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku. Na existenci této pomůcky upozornil Cech topenářů a instalatérů ČR.

Přestože se manuál vztahuje především k obecnějším právním otázkám činnosti podnikatelů, lze v něm nalézt zajímavou informaci k odpovědnosti projektanta. Obecně se totiž bere za platné, že vůči objednateli nese záruku jen zhotovitel. V obvyklém případě tedy ručí instalační firma a projektant má své povinnosti jen vůči této firmě, pro kterou zhotovil projekt, nikoliv vůči tomu, pro koho instalační firma dílo zhotovila. V manuálu, v článku 18. „Převzetí hotové stavby – i s banálními nedostatky“ se lze dočíst i něco jiného:

„… Nový občanský zákoník se v této oblasti snaží narovnat vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Největší změnou je proto pravidlo, že objednatel nemá ze zákona právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je povinen takové dílo převzít, a to s výhradami nebo bez výhrad. Pokud neuvede výhrady, soud mu nepřizná nároky ze zjevných vad (stane se tak ale pouze v případě, namítne-li zhotovitel, že objednatel výhrady neuplatnil).“

Nutno dodat, že stranám nic nebrání v tom, aby smluvně založily objednateli právo odmítnout převzetí stavby, vykazuje-li i jen drobné (banální) vady. Zhotovitel s tím však musí ve smlouvě souhlasit.

Na druhé straně občanský zákoník též zesiluje právní postavení objednatele, vykazuje-li stavba vady. Novinkou je, že poddodavatel, projektant (který vytvořil stavební dokumentaci) nebo i ten, kdo prováděl stavební dozor, mohou být za určitých okolností povinni z vadného plnění společně a nerozdílně spolu se zhotovitelem. Objednatel si pak může vybrat, zda vadu uplatní vůči zhotoviteli, nebo třeba vůči projektantovi či jiným poddodavatelům. Ti se budou moci ubránit, pokud dokážou, že vada stavby nebyla způsobena jejich vadnou prací.“

Právní vztahy mohou nabývat různých forem, a nikoliv každý se v nich dokáže orientovat. Proto právní poradenství, které pro své členy zdarma poskytuje CTI ČR, může být vítanou pomocí.

Pramen:

Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku, TZB-info, 20.2.2017:
http://www.tzb-info.cz/novy-obcansky-zakonik/120641-podnikatelsky-manual-k-novemu-obcanskemu-zakoniku

 

Hodnotit:  

Datum: 2.3.2017
Autor: Ing. Josef Hodboď, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Tabulky a výpočty

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo ENBRA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro