Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:30Prezence účastníků
9:00Zahájení semináře
Odborné přednášky – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Metody dimenzování přípravy teplé vody s ohledem na optimalizaci velikosti zdroje tepla a zásobníku teplé vody – přednostní příprava TV – plynový kotel, TČ vzduch–voda, kotle na biomasu, reálné odběrové diagramy spotřeby TV u bytových a rodinných domů, výpočet potřeby tepla na přípravu TV – PENB, EA, nejčastější chyby při volbě zásobníku TV z pohledu projektanta.
Vytápění budov s nízkou potřebou energie – posouzení vhodnosti volby zdroje tepla u budov s nízkou potřebou energie ve vztahu pohledu projektanta a investora, využití obnovitelných zdrojů energie dle pohledu vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Provozování otopných ploch v obytných budovách – vliv regulace na vytváření tepelné pohody ve vytápěném (větraném) prostoru ve vazbě na použitou otopnou plochu (větrací systém). Možnosti řízení otopné soustavy u obytných, kancelářských a obchodních center apod. Jsou požadavky projektanta VYT (VĚT) na systém měření a regulace splnitelné – příklady z praxe.
NIBE: Tepelná čerpadla NIBE – dimenzování a nástroje pro návrh schémat zapojení, novinky v sortimentu
DANFOSS: Praktické řešení regulace otopných ploch a soustav HVAC
VIADRUS Nové produkty VIADRUS pro rok 2017
12:50Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.
Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

18. 4. 2017České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
19. 4. 2017Plzeň – Plzeňský Prazdroj – reprezentační prostory, U Prazdroje 7
20. 4. 2017Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
24. 4. 2017Hradec Králové – Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
25. 4. 2017Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6
26. 4. 2017Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
27. 4. 2017Brno – Hotel Continental Brno, Kounicova 6

Účast na semináři je zdarma.

Přihlášku na seminář odešlete nejpozději 1 týden před konáním semináře:
on-line přihláška: www.stpcr.cz
e-mail: stp@stpcr.cz
poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

ČVUT v PrazeIng. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
DANFOSSIng. Milan Langer, Ing. Michal Kučera, Vladimír Lukeš
NIBE Ing. Jiří Sedláček, Petr Kartous, Jakub Ondráček
VIADRUSIng. Kamil Tomčík

POŘADATELÉ:

DANFOSS s. r. o., Tepelná technika
Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4
http:// www.heating.danfoss.cz
e-mail: danfoss.cz@danfoss.com
T: 283 014 111, F: 283 014 567
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
http://www.nibe.cz
e-mail: nibe@nibe.cz
T: 326 373 801
VIADRUS a. s.
Bezručova 300, 735 81 Bohumín
http://www.viadrus.cz
e-mail: ktomcik@viadrus.cz
T: 596 082 215, M: 775 877 241
 
 
Reklama