Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Vytápění Třeboň 2017 byla zahájena

Dnes začíná tradiční dvoudenní KONFERENCE VYTÁPĚNÍ v Třeboni, kterou pořádá odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí. Včera odpoledne finišovaly přípravy.
Místostarosta města Třeboně přivítal účastníky konference a popřál krásné dva dny v lázeňském městě.

Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., předseda SSTP a vedoucí katedry TZB na Stavební fakultě v Bratislavě řekl v úvodu konference: „SSTP vznikla v roce 1990 a cením si trvalé probíhající spolupráce. Pořádáme každoroční konferenci Vykurovanie, kde se potkávám s celou řadou z Vás. Rád bych v této souvislosti zmínil i jednu akci, na kterou se velmi těším. Příští rok slavíme 100. výročí vzniku Československa a bylo by hezké oslavit tuto událost odborným setkáním, které se bude konat v zajímavém režimu první polovina v Čechách, druhá polovina na Slovensku.“
Ke studiu TZB na Slovensku řekl profesor Petráš: „Máme samostatné studium TZB, které je velmi úspěšné a velmi žádané. V rámci fakulty je počet zájemců a absolventů TZB hned druhý největší po pozemních stavbách. Je větší než architektů, vodařů atd. Prostě TZB je dobrá značka. “

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB Stavební fakulty ČVUT Praha v úvodu konference mimo jiné řekl: „Mám strašnou radost, že se tady zase potkáváme a můžeme navazovat na běžící odborné diskuse. Jsme nuceni reagovat na nové požadavky, nové výzvy a vymýšlet vše tak, aby budovy byly moderní a dobře fungovaly. Chceme postavit lepší budovy a jsme rádi, že téma TZB mezi mladými rezonuje. U nás na Stavební fakultě je o obor TZB větší zájem, než jakému jsme schopni vyhovět. Jsme rádi, že se nám ve spolupráci se Strojní fakultou daří pracovat na zajímavých výzkumných projektech v laboratořích v UCEEB vybavených skvělou technikou, které jsou skvělým motivačním prostředím.“
Ke Společnosti pro techniku prostředí prof. Kabele řekl: „V letošním roce nás v STP koncem roku čekají volby. Je to příležitost pro další nové nápady a nové zájemce o spolkovou činnost. Činnost STP je taková, jakou si ji pro sebe uděláme.“

Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí ústavu TZB Stavební fakulty VUT V Brně v úvodu konference řekl: „Je zde celá řada starších kolegů, kteří jsou studnicí zkušeností. Každý vývoj potřebuje nové myšlenky a zároveň potřebuje praxi. Právě to je kouzlem podobných odborných setkání, kde je prostor pro generační diskusi nad trendy v oboru. Zajímavým trendem, který se uplatňuje samozřejmě i u nás v Brně je to, že většina studentů při studiu pracuje u nějaké z firem. Na fakultu tak přináší bezprostřední požadavky z praxe, které jsou dobrou podporou na cestě, která spojuje vědu, výzkum a praxi.“

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., vedoucí Ústavu techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT Praha a šéfredaktor časopisu VVI: „V letošním roce vychází 60. ročník časopisu VVI. Časopis je určen pro vás. Vydává jej Společnost pro techniku prostředí. Průměrně otiskujeme 45 článků/rok. I dnes večer vyhlásíme laureáta ceny pro mladé autory. Časopis je zařazen do databáze Scopus. V současné době pracujeme na digitalizaci starších čísel časopisu. Chystáme on-line poradnu VVI helpdesk. Snažíme se skloubit články o nových trendech s poznatky z praxe a děkuji všem autorům i inzerentům.
Přeji všem, aby se vám tady v Třeboni líbilo a pro dnešní den jsem si dovolil pozdrav, poznávací znamení rybářů, Petrův zdar! pozměnit na Vytápění zdar! “

Prof. Ing. Jiří Bašta, odborný garant konference na závěr slavnostního zahájení konference řekl: „Děkuji partnerům a děkuji vám všem, že jste dorazili v hojném počtu. Přeji vám spolu s čestnými hosty pěkný den a ať se vám tu líbí.“


V předvečer konference Vytápění Třeboň 2017

23.5.2017

"Je připraveno nejméně 5 přednášek ke každému okruhu, ale předpokládáme, že účastníci využijí konferenci také k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce a také konference v Třeboni," říká prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference.

Odborné bloky konference:
  • Trendy moderního projektování a hodnocení budov
  • Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
  • Využití obnovitelných zdrojů energií
  • Řízení a regulace v tepelné technice
  • Příprava teplé vody
  • Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav

Momentky z finiše

Kongresky čekají na své majitele a sál na účastníky.
TZB-info je i v letošním roce hrdým partnerem této tradiční akce a přednášky pro vás budeme sledovat. Za redakci TZB-info se konference účastní Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka, Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor oboru vytápění a Adéla Bystřická, manažerka pro klíčové zákazníky.Partneři chystali již včera odpoledne a v podvečer stánky s novinkami.
Generálním partnerem je Korado, hlavními partnery jsou Brilon a Rehau, partnery Meibes, Siemens, Tomton, Vaillant, Zehnder a LDM.Za TZB-info jsme připravili také poster pro prezentaci projektu NZEB. Tématika budov s téměř nulovou spotřebou energie a nové požadavky jsou téměř symbolicky předmětem přednášek hned v úvodním bloku Trendy moderního projektování a hodnocení budov, ale najdeme je i v řadě dalších příspěvků.Konference se koná tradičně v Kongresovém a kulturním centru Roháč v TřeboniStolky partnerů jsou jak v přízemí v přednáškovém sále, tak na balkóně v sousedství loby, které bude i letos jistě svědkem celé řady zajímavých odborných diskusí.


Třeboň a STP připravily pro účastníky slunečné a krásné počasí.Srdečně vítáme všechny účastníky a věříme, že budeme mít možnost přinést na stránkách TZB-info co nejvíce zajímavých přednášek pro ty, kteří se v letošním roce nemohli zúčastnit.

 
 
Reklama