Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na 25. konferenci Vytápění Třeboň 2019

Datum: 21.2.2019  |  E-mail:   |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz

Pozvání

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků — předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Časový program konference

Úterý 28. 5. 2019
14.00Prezence účastníků, informace k ubytování
19.00Společenský večer na uvítanou
Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia
Středa 29. 5. 2019
8.00Prezence účastníků, informace k ubytování
9.00Zahájení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera
10.00Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
(Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00Oběd
15.00Využití obnovitelných zdrojů energií
(doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
17.00Závěr odborné části 2. dne konference
19.00Společenský večer
Slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2018
Účinkují: Jazzraut kvintet
Čtvrtek 30. 5. 2019
9.00Řízení a regulace v tepelné technice
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
10.30Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00Převážně sálavé vytápění a chlazení
(Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)
12.30Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55Ukončení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (Kabele)

Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice o ENB
Kabele Karel
Vyhodnocení energetického chování administrativní budovy
Urban Miroslav
Pasivní vytápění budov s přerušovaným provozem
Lysczas Michala
Energetická náročnost a skutečná spotřeba energie
Horák Ondřej
Integrovaný návrh vytápění nZEB s podporou BIM
Kubrichtová Kateřina
Tepelný komfort v budovách s nízkou spotřebou energie
Veverková Zuzana
Hodnocení úspor a kvality vytápění obytných budov v provedení nZEB
Hirš Jiří
Hodnocení ENB na Slovensku
Petráš Dušan

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Boháč, Bašta)

Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla
Bašta Jiří
Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2
Vavřička Roman
Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopných těles
Legner Tomáš, Bašta Jiří
Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu požadavku na vytápění a potenciálního zdroje hluku
Kučera Miroslav, Vavřička Roman
Vyhodnocení hluku od provozu klimatizační jednotky v hotelovém pokoji
Králíček Jan
Význam typových soustav, zařízení a technologických celků v době Energetiky 4.0
Kudera Petr
Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov
Horák Petr
Dimenzování a návrh otopné soustavy při instalaci bytových stanic pro přípravu TV
Polívka Petr
Soustavy zásobování teplem — moderní způsob zajištění tepelné pohody i v 21. století
Kaufmann Pavel
Tepelný výkon otopných těles: zjednodušeným postupem?
Harok Vojtěch, Brož Jiří, Langer Tomáš, Pouche Pavel
Metodika zkoušení otopných těles
Dohnal Jakub

Využití obnovitelných zdrojů energií (Matuška, Šerks)

Fotovoltaika pro krytí potřeb budovy
Novotný Jiří
Kombinace fotovoltaického systému a tepelného čerpadla
Broum Michal
Inovativní solární kolektory
Šourek Bořivoj
Realizace zemních tepelných čerpadel v Nebřenicích
Trs Milan
Efektivita tepelného čerpadla v přípravě teplé vody
Kachalouski Eugene
Solární termika v souvislostech
Gottas Alfréd
Tepelná čerpadla v bytových domech
Matuška Tomáš
Použití nezasklených kolektorů pro ohřev, chlazení a produkci elektřiny
Pokorný Nikola, Shemelin Viacheslav

Řízení a regulace v tepelné technice (Bašta)

Dynamický Black-Box model pro regulaci tepelného výkonu deskového otopného tělesa
Boháč Jindřich, Bašta Jiří
Zajištění místní regulace
Bašta Jiří
Vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení při řízení CZT systémů
Cigler Jiří, Šulc Jan, Šmolík Jan
Inovativní přístupy k vyhodnocení měření vnitřních teplot během otopného období
Široký Jan
Jak účinně spolupracovat s profesí MaR
Vidim Jan
Provázání různých typů regulací v obytných domech prostřednictvím internetu
Matz Václav
Zónová regulace se vzdáleným přístupem
Vítovský Milan
Regulace otopné soustavy na patě u zateplených domů
Jáchim Josef

Převážně sálavé vytápění a chlazení (Hojer)

Návrh sálavého chlazení v průmyslové hale
Hojer Ondřej
Stropní sálavé vytápění a chlazení systémem aktivace betonového jádra
Polívka Petr
Sálavé vytápění / chlazení administrativní kanceláře, skladu
Pouba Josef
Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch
Krajčík Michal, Šikula Ondřej
Dimenzování sálavých otopných ploch pro technologické ohřevy
Nosov Anton

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

Integrované technické systémy budov
Kabrhel Michal
Provoz vytápěcího systému ve výškovém objektu
Takács Ján
Provozování teplovodních kotlů
Lyčka Zdeněk
Úspory při rekonstrukci kotelen
Eisner Jan
Stanovení minimální účinnosti výměníku zpětného získávání tepla pro podmínky ČR
Adamovský Daniel
Trendy v oblasti správy technických systémů budov
Emingr Lukáš
Vliv tepelných zisků na provozní parametry otopné soustavy
Spurný Jakub, Kabrhel Michal
Provozování otopných soustav
Galád Vladimír
Nový způsob řízení vytápění — regulace dle měřítek tepelné pohody
Kny Martin, Nehasil Ondřej, Dederová Kohoutková Alžběta, Horváthová Jana
Provoz bytových objektů s ohledem na spotřebu energie
Komínek Petr, Hirš Jiří

Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

28. až 30. 5. 2019 — Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

Konferenční poplatek

Pro členy STP 1600 Kč, pro ostatní 2600 Kč

Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu. V rámci konferenčního poplatku je zároveň možnost účasti na společenských večerech konference včetně jedné doprovodné osoby účastníka konference. Oba společenské večery se uskuteční v prostorách KKC Roháč.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu / penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude sdělena emailem v odpovědi na Váš požadavek.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 25. konference Vytápění Třeboň 2019

Generální partner

Partneři
Mediální partneři konference
Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Jiné sdělení:
Mám zájem o závaznou rezervaci ubytování:
jsem člověk  nejsem člověk
 

Hodnotit:  

Datum: 21.2.2019
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme