Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program 25. konference Vytápění Třeboň 2019

Přednášky v blocích: Energetická náročnost a NZEB, soustavy, zdroje tepla a otopné plochy, využití obnovitelných zdrojů energií, využití obnovitelných zdrojů energií, řízení a regulace v tepelné technice, převážně sálavé vytápění a chlazení a ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav. Zveme vás na tradiční setkání s odborným a společenským programem.


Pozvání

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční 28. a 29. května 2019 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků — předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Časový program konference - rozdělení odborných sekcí

Úterý 28. 5. 2019
14.00Prezence účastníků, informace k ubytování
19.00Společenský večer na uvítanou, účinkuje Saxofonové kvarteto Bohemia
Středa 29. 5. 2019
8.00Prezence účastníků
9.00Zahájení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů a prezentace generálního partnera
10.00Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie
11.30Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
14.00Oběd
15.00Využití obnovitelných zdrojů energií
17.00Závěr odborné části 2. dne konference
19.00Společenský večer, účinkuje Jazzraut kvintet.
V rámci večera se bude konat slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2018
Čtvrtek 30. 5. 2019
9.00Řízení a regulace v tepelné technice
10.30Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00Převážně sálavé vytápění a chlazení
12.30Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
13.55Ukončení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00Oběd

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

Obsah sekcí konference

Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (garant sekce: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)

 • Novinky v oblasti legislativy - Schvarczová Hana
 • Hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice o ENB - Kabele Karel
 • Vyhodnocení energetického chování administrativní budovy - Urban Miroslav
 • Pasivní vytápění u budov s přerušovaným provozem - Lysczas Michala, Kabele Karel
 • Energetická náročnost a skutečná spotřeba energie - Horák Ondřej, Kabele Karel
 • Integrovaný návrh vytápění nZEB s podporou BIM - Kubrichtová Kateřina, Kabele Karel
 • Tepelný komfort v budovách s nízkou spotřebou energie - Veverková Zuzana
 • Hodnocení úspor a kvality vytápění obytných budov v provedení nZEB - Hirš Jiří, Císař Milan

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (garanti sekce: Ing. Jindřich Boháč, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)

 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla - Bašta Jiří
 • Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 - Vavřička Roman
 • Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopných těles - Legner Tomáš, Bašta Jiří
 • Instalace tepelného čerpadla v rodinném domě z pohledu potenciálního zdroje hluku - Nosek Karel, Kučera Miroslav, Králíček Jan
 • Vyhodnocení hluku od provozu podstropní jednotky v hotelovém pokoji - Králíček Jan, Kučera Miroslav
 • Význam typizací soustav, zařízení a technologických celků v době Energetiky 4.0 - Kudera Petr
 • Volba zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s ohledem na energetickou náročnost budov - Horák Petr, Horák Jakub
 • Dimenzování a návrh otopné soustavy při instalaci bytových stanic pro přípravu TV - Polívka Petr
 • Dálkové vytápění budoucnosti – využití místních a netradičních zdrojů tepla a jeho skladování - Kaufmann Pavel
 • Otopná tělesa: prohlášení o vlastnostech a „zjednodušený postup“ určení tepelného výkonu - Harok Vojtěch, Langer Tomáš
 • RADIK VKM8 – univerzální otopné těleso - Preclík Martin

Využití obnovitelných zdrojů energií (garanti sekce: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)

 • Solární termika v souvislostech - Gottas Alfréd
 • Vliv klimatických podmínek na zisky solárních soustav - Shemelin Viacheslav, Šourek Bořivoj
 • Použití nezasklených hybridních kolektorů pro ohřev, chlazení a produkci elektřiny - Pokorný Nikola
 • Efektivita přípravy teplé vody tepelným čerpadlem v různých klimatických oblastech - Kachalouski Yauheni, Matuška Tomáš
 • Tepelná čerpadla v bytových domech - Matuška Tomáš
 • Bilance FV systému v rodinném domě s tepelným čerpadlem - Novotný Jiří, Matuška Tomáš
 • Provoz systému kombinujícího fotovoltaický systém, tepelné čerpadlo a zemní zásobník tepla - Broum Michal, Matuška Tomáš
 • Ekologická vesnice Nebřenice – projekt OAKS - Trs Milan

Řízení a regulace v tepelné technice (garant sekce: prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)

 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa - Boháč Jindřich, Bašta Jiří
 • Zajištění místní regulace - Bašta Jiří
 • Vyhodnocení přínosů implementace prediktivního řízení při řízení CZT systémů - Cigler Jiří, Šulc Jan, Šmolík Jan
 • Inovativní přístupy k vyhodnocení měřených dat během otopné sezony - Široký Jan
 • Jak účinně spolupracovat s profesí Měření a regulace - Vidim Jan
 • Využití nadřazených systémů pro správu a monitorování parametrů v budovách - Křemen Michal, Matz Václav
 • Zónová regulace se vzdáleným přístupem – zkušenosti s provozem v reálných podmínkách - Vítovský Milan
 • Regulace otopné soustavy u zateplených domů - Jáchim Josef, Hečko Radim

Převážně sálavé vytápění a chlazení (garant sekce: Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.)

 • Ovlivňující parametry návrhu sálavého chlazení v průmyslové hale - Hojer Ondřej
 • Stropní sálavé vytápění a chlazení systémem aktivace betonového jádra - Polívka Petr
 • Stropní sálavé vytápění a chlazení kancelářských prostor - Pouba Josef
 • Výkon a dynamika velkoplošných chladicích ploch - Krajčík Michal, Šikula Ondřej, Šimko Martin, Oravec Jakub
 • Dimenzování sálavých otopných ploch pro technologické ohřevy - Nosov Anton, Hojer Ondřej

 • Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (garant sekce: doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)

 • Integrované technické systémy budov - Kabrhel Michal
 • Provoz vytápěcího systému ve výškovém objektu - Takács Ján
 • Požadavky na minimální velikost akumulační nádrže u kotlů na biomasu - Lyčka Zdeněk
 • Úspory při rekonstrukci kotelen - Eisner Jan
 • Stanovení minimální účinnosti výměníku zpětného získávání tepla pro podmínky ČR - Adamovský Daniel
 • Trendy v oblasti správy technických systémů budov - Emingr Lukáš
 • Vliv tepelných zisků na provozní parametry otopné soustavy - Spurný Jakub, Kabrhel Michal
 • Provozování otopných soustav - Galád Vladimír
 • Nový způsob řízení vytápění — regulace dle měřítek tepelné pohody - Kny Martin, Nehasil Ondřej, Dederová Kohoutková Alžběta, Horváthová Jana
 • Optimalizace akumulačního zásobníku - Doležal Jan, Komínek Petr, Formánek Marian, Hirš Jiří

Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro účastníky

Datum a místo konání konference

28. až 30. 5. 2019 — Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

Konferenční poplatek

Pro členy STP 1600 Kč, pro ostatní 2600 Kč

Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu. V rámci konferenčního poplatku je zároveň možnost účasti na společenských večerech konference včetně jedné doprovodné osoby účastníka konference. Oba společenské večery se uskuteční v prostorách KKC Roháč.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu / penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci. Bližší informace o místě ubytování Vám bude sdělena emailem v odpovědi na Váš požadavek.
OMLOUVÁME SE, SJEDNANÁ KAPACITA ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVANÍ JE JIŽ ZCELA ZAPLNĚNA.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři 25. konference Vytápění Třeboň 2019

Generální partner


Partneři

Mediální partneři konference

 
 
Reklama