Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvání na konferenci Vytápění Třeboň 2017

Společnost pro techniku prostředí — odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Společnost pro techniku prostředí
Odborná sekce vytápění
člen Českého svazu vědeckotechnických společností
člen REHVA — Evropská asociace společností z oboru TZB

23. až 25. května 2017
Kongresové a kulturní centrum Roháč, Třeboň

Vážení,
dovolujeme si Vás pozvat na tuto tradiční konferenci, kde vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy. Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků — předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Všichni zájemci o nové poznatky v tomto oboru jsou srdečně zváni.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., odborný garant konference

Konference je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.


Časový program konference

Úterý 23. 5. 2017

14.00Prezence účastníků, informace k ubytování
19.00Společenský večer na uvítanou
Účinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

Středa 24. 5. 2017

8.00Prezence účastníků , informace k ubytování
9.00Zahájení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera
10.00Trendy moderního projektování a hodnocení budov (Ing. Václav Mužík)
11.30Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00Oběd
15.00Využití obnovitelných zdrojů energií (doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.)
17.00Závěr odborné části 2. dne konference
19.00Společenský večer
Slavnostní předání cen časopisu VVI za rok 2016
Účinkují : Jazzraut kvintet

Čtvrtek 25. 5. 2017

9.00Řízení a regulace v tepelné technice (Ing. Lubomír Zejda)
10.30Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00Příprava teplé vody (Ing. Roman Vavřička, Ph.D.)
12.30Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55Ukončení konference — prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.
Případná změna programu vyhrazena.

Generální partner konference


Hlavní partneři konference
Partneři konference

Veletržní partner konference


Mediální partneři konference

Obsah sekcí konference

Trendy moderního projektování a hodnocení budov (Mužík)

Problematika větrání budov pro pobyt osob – Bedřich Jan
Dotační příležitosti pro NZÚ a výměnu zdrojů tepla v 2017 – Hrbek Jakub
TZB v budovách s téměř nulovou spotřebou energie v 2017 – Kabele Karel
Moderní trendy vytápění v historických budovách – Bezděka Jiří
Pohled energetického specialisty na BIM – Kotek Petr
Téměř nulové budovy – parametry a případové studie – Antonín Jan
Chování lehkých obvodových plášťů – Jirák Roman
Jaké zdroje energie pro energeticky nulový dům? – Matuška Tomáš, Ťopek Vilém

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

Nutnost používání provozních parametrů tepelných izolací v technické praxi – Kovedynský Vít
Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta Jiří
Kombinované kondenzační kotle v bytech a jejich cyklování – Frolík Václav
Hydraulické problémy v otopných soustavách – Kudera Petr
Vliv natočení distančních kroužků v deskových otopných tělesech – Legner Tomáš, Bašta Jiří
Problematika kotlů na tuhá paliva, produkce CO2 a predikce zvy-šování globální teploty – Hrdlička Jan
Sálavé vytápění malých prostorů – Hojer Ondřej
Hodnocení hluku tepelných soustav a současná legislativa – Kučera Miroslav
Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla – Počinková Marcela, Rubinová Olga
Využití odpadního tepla z chladicí jednotky jako zdroje tepla pro systémy TZB – Horák Petr, Formánek Marian, Vyhlídalová Karolína
Snížení investičních nákladů na vytápění – Fischer Petr
Zvyšování účinnosti u kotlů na tuhá paliva – Jirout Vladimir
Nevhodná kombinace trubních materiálů a neupravené oběhové vody – Machalec Miroslav

Využití obnovitelných zdrojů energie (Matuška)

Efektivita solárních termických systémů v závislosti na odběru teplé vody – Pokorný Nikola
Kombinace FV systému a tepelného čerpadla s řízeným ukládáním tepla – Kachalouski Yauheni
Kombinovaný zdroj s tepelným čerpadlem pro rodinný dům – Broum Michal
Porovnání efektivity tepelného čerpadla s regulací a bez regulace výkonu pro vytápění rodinného domu – Sedlář Jan
Akumulácia a diverzifikácia – základný predpoklad energeticky nezá-vislých solárnych budov – Gottas Alfréd
Zkušenosti s řízením výkonu tepelného čerpadla podle dynamické ceny energie – Cigler Jiří, Nývlt Ondřej, Mužík Tomáš
Vliv velikosti zásobníku na účinnost solární soustavy – Horák Petr, Vyhlídalová Karolína
Analýza solárního ohřevu pro bytový dům – Matuška Tomáš, Shemelin Viacheslav
Využití tepelných čerpadel pro dodávku tepla a chladu – Lain Miloš

Řízení a regulace v tepelné technice (Zejda)

Provozní chování deskových a článkových otopných těles – Boháč Jindřich, Bašta Jiří
Využití prediktivního regulátoru pro řízení vytápění s dodržením ¼ h rezervovaných kapacit v teple – Cigler Jiří a kol.
Automatizovaná kontrola režimů vytápění na základě provozních dat – Široký Jan, Cigler Jiří
Vytápění a svět Internetu věcí: Ceny HW a služeb – Vidim Jan
Adaptivní regulátory pro praxi – Bukovský Ivo
Hydraulické zapojení a řízení kondenzačních kotlů s více zpátečkami – poznatky z praxe – Soukup Jan
Chytrá regulace pomocí digitálně konfigurovatelných pohonů a tlakově nezávislých ventilů – Jáchim Josef
Připojování zařízení v objektu do řídicího systému – Horna Jakub
Dynamika otopných těles a jejich vliv na spotřebu tepla – Šikula Ondřej

Příprava teplé vody (Vavřička)

Testování kombinovaného zásobníku s ohledem na přípravu teplé vody – Šourek Bořivoj, Kalina Jiří
Využití tepla odpadní vody pro přípravu teplé vody tepelným čerpadlem – Matuška Tomáš, Červín Radek
Měření spotřeby teplé vody v bytových domech – Vrána Jakub
Zpětné využití tepla v přípravě teplé vody – Vavřička Roman
Chemické vlastnosti vody pro přípravu TV, koroze ohřívačů TV – Matějček Jiří
Technické možnosti boje proti bakterii Legionella – Pospíchal Zdeněk
Pojistná zařízení pro ohřívače vody – Vavřička Roman, Vrána Jakub, Jirout Vladimír
Nejčastější chyby při návrhu zásobníku TV – Vavřička Roman
Armatury teplé vody – Řezáč Aleš

Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav (Kabrhel)

Návrhové a provozní parametry energetických systémů budov – Kabrhel Michal
Provoz a vnitřní prostředí v energeticky úsporných budovách – Urban Miroslav
„Kotlíkové“ dotace v praxi – Lyčka Zdeněk
Ekologický efekt instalace moderních kondenzačních kotlů – Kvasnička Pavel
Inteligentní management energetiky v budovách – Včelák Jan, Wolf Petr
Zhodnocení systému dlouhodobé akumulace tepla – Kny Martin
Porovnání různých způsobů vytápění z pohledu potřeby energie – Hojer Ondřej
Energetická náročnost budov – teorie a praxe – Kabele Karel, Horák Ondřej
Kotelna bytového domu po 10 letech provozu – Janďourek Jakub, Eisner Jan
Problematika měření spotřeby tepla u parních stanic – Valenta Vladimír, Rynda Jiří

Případná změna vyhrazena.

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání konference

23. až 25. 5. 2017 — Kongresové a kulturní centrum, Na Sadech 349/II, Třeboň

2. Konferenční poplatek

Pro členy STP 1600 Kč, pro ostatní 2600 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Konferenční poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konference, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, pro přihlášení můžete využít online přihlášku na konci článku (uzávěrka přihlášek 16. 5. 2017).

4. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Ubytování

Vzhledem k blížícímu se termínu konference jsou již námi nabízené kapacity zcela vyčerpány. Prosíme o zajištění ubytování vlastní cestou.

6. Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro firmy

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.

Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 18.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných akcí).

Orientační mapa místa konání konference


Místo konání konference – Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň

 
 
Reklama