Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AMSP ČR zahajuje přelomové tažení na podporu rodinných firem


© Fotolia.comNejvětší podnikatelská aktivita nadcházejícího roku, kterou organizuje AMSP ČR zahrnuje desítky akcí po celé České republice, jejichž cílem je zviditelnit klíčový sektor podnikatelského stavu, a to jak z ekonomického, tak sociálního pohledu. Po více jak roce příprav se chystá definitivní ukotvení definice rodinné firmy do naší legislativy, konkrétně do zákona o obchodních korporacích, čímž se staneme jedenáctou zemí v EU, která bude mít ve svých právních předpisech zanesen pojem rodinného podnikání.

Společně s několika tuzemskými univerzitami se ve spolupráci s AMSP ČR, po vzoru nejvyspělejších evropských zemí, již připravují programy a specializace do bakalářských a magisterských oborů, zaměřených na řízení rodinných firem. AMSP ČR otevírá odbornou poradnu pro nástupníky a podobně jako ve Švýcarsku bude iniciovat vznik expertních poradců na bázi tzv. Family Office. Dále asociace připravuje pravidelná regionální setkání s majiteli rodinných podniků, kde si budou na bázi benchmarkingu vyměňovat vzájemně zkušenosti s řízením a předáváním rodinného majetku. Proběhne tradiční soutěž asociace Equa Bank Rodinná firma roku, připravuje se několik průzkumů, zviditelní se stovky rodinných firem a začne se systematicky budovat česká mapa rodinného byznysu v ČR. Velkého tažení na podporu rodinných firem se zúčastní desítky kolektivních členů AMSP ČR, asociace, svazy, profesní spolky a tisíce právnických i fyzických osob, které mají charakter rodinného podniku, farmy nebo živnosti.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvádí: „Přesvědčíme společnost, že rodinné firmy jsou základem každé stabilní ekonomiky, že má smysl zakládat rodinné živnosti, farmy i větší společnosti a že rodinné podnikání je založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí, že respektuje tradice a původní produkty a navazuje na to, co zde vytvořili naši předchůdci. Dokážeme, že podpora rodinného podnikání dává smysl, neboť investice do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří základní systém jejich obslužnosti. Zviditelníme rodinné výrobce, malé pěstitele nebo rodinná řemesla a ukážeme spotřebitelům, podnikovým zákazníkům nebo velkým odběratelům, že se jedná o kvalitní a stabilní dodavatele, na které se vyplatí vsadit.

Za TZB-info:
V oboru TZB působí na rodinné úrovni velké množství živnostníků a malých a středních firem. Jak by asi bez těchto firem fungoval třeba servis plynových kotlů? Jak by fungovaly i velké stavební firmy, které si na specializované práce najímají živnostníky, malé a střední firmy a díky jejich pružnosti mohou působit na trhu. Zejména na řemeslnické úrovni je časté předávání živnosti z rodičů na děti. Pokud podpora vyhlášená AMSP ČR přispěje k posílení jejich příznivého vnímání veřejností a ukáže, jak jsou pro obor TZB tyto firmy podstatné, bude to velkým přínosem. Zvláště po minulých letech, kdy živnostníci či malí podnikatelé byli některými i velmi významnými politiky osočováni z toho, že jsou příživníci, že mají nezasloužené výhody, že všichni podvádějí.

 
 
Reklama