Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, která se koná 24.1.2018 (středa) na Výstaviště Černá louka Ostrava v kongresovém centru při XXV. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2018.

Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích

 • Odborný garant: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB, Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
 • Generální partner: HAMROZI, s.r.o.
 • Mediální partner: TZB-Info.cz, ESTAV.cz, Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO

24.1.2018 (středa) od 10.00 – 17.00 hod

 • INFOTHERMA 2018, Výstaviště Černá louka Ostrava, kongresové centrum
 • 10.00 – 17.00 hod
 • Vstup zdarma

Konferenci zahájí Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR

Z programu:

I. blok:
 • Kontroly kotlů - Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc, ved. oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Statutární město Ostrava, Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
 • Biomasa – energetická perspektiva pro města a obce Parametry pro obce a města, která mohou efektivně využít biomasu jako zdroj energie, limitující požadavky, souvislosti - Ing. Petr Linhart, jednatel Asociace dodavatelů tepla a technologií
Coffee break
II. Blok:
 • Nové trendy ve zdravotechnice. Dimenzování potrubí, návrh ohřívačů vody - Ing. Jakub Vrána, PhD., VUT v Brně, Fakulta stavební
 • Eko-desing ve vzduchotechnice . Co vše se změnilo s jednotlivými kroky legislativy na zvyšování účinnosti a jaký vliv to má pro investora? Jakou nabídku v souvislosti s novými požadavky může investor očekávat od montážní firmy? Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
 • Tepelné čerpadlo umí topit, chladit, ohřívat vodu i větrat, ale jak správně vybrat a nespálit se? Investor musí vědět, co od tepelného čerpadla očekává a topenář musí umět představy korigovat. Benefity a limity tepelného čerpadla - Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové CTI ČR – Obnovitelné zdroje
 • Úprava a čištění odpadních vod a jejich opětovném využívání v RD ... nová technická řešení a nové směry Využití dešťové vody na osobní hygienu, Recyklace šedých vod a tepla z nich Čištění a recyklace odpadních vod za účelem dalšího využití, Přírodě blízká řešení, řešeni s minimálními nároky na obsluhu, možnost dálkové kontroly provozu - Ing. Karel Plotěný, ASIO,
 • Nová tepelná čerpadla vzduch/voda o Mitsubishi Electric pro rok 2018 . Typy a provedení tepelných čerpadel, Dimenzování a jejich návrh, Vlastnosti tepelných čerpadel, Připravenost a podmínky instalace, Možnosti nastavení/ovládání - Ing. Jindřich Hvížďala, CS-MTRADE, s.r.o.
 • Efektivní vytápění otopnými tělesy TOMTON. Radiátory TOMTON jsou nové svým technologickým řešením i zakomponováním elektroniky do jejich běžného provozu - Ing. Rudolf Kalíšek, technický ředitel TOMTON, s.r.o

Po přednáškách následuje diskuzní fórum
Diskuzní fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající technického zařízení budov v oblasti legislativy, rizik, překážek - diskuze se živnostníky a zástupci firem, (přihlášku do diskuze je možno podat v průběhu prezence nebo kdykoliv během konference).
Na otázky budou odpovídat: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. Ing. Josef Slováček, Ing. Karel Plotěný.

Podrobný program, pozvánka

 
 
Reklama