Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2019“

Srdečně Vás zveme na 26. ročník mezinárodní výstavu Infotherma, který se uskuteční ve dnech 21. – 24. ledna 2019 na ostravském výstavišti Černá louka. Stalo se již tradicí, že u výstavy je pořádaná internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY“.

Soutěž organizuje portál TZB-info společně s pořádající agenturou INFORPRES. Výstava je zaměřená na vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Záměrem soutěže je představit nejúspěšnější, nejzdařilejší, nejhezčí, nejprodávanější, nejúspornější – TOP VÝROBKY vystavovatelů INFOTHERMY 2019.

S přihlášenými exponáty se zájemci budou moci předem seznámit prostřednictvím článku, který bude zveřejněn 27. září 2018 na portálech tzb-info.cz a Estav.cz. Čtenáři budou mít prostřednictvím hlasování u jednotlivých soutěžních exponátů možnost vybrat z jejich pohledu nejúspěšnější, nejzdařilejší, nejhezčí, nejprodávanější, nejúspornější TOP VÝROBEK vystavovatelů INFOTHERMY 2019. Hlasování bude ukončeno 2.ledna 2019 ve 12 hod.

Propozice soutěže:

 • přihlášení exponátu do 25. září 2018
 • přihlášky zasílejte na e-mail: jan.schindler@topinfo.cz a v kopii na bujakova@inforpres.cz.
 • vystavující firma na výstavě Infotherma 2019 může přihlásit pouze jeden exponát odpovídající nomenklatuře výstavy
 • přihláška musí obsahovat:
  1. Stručný popis (maximálně 120 slov) charakterizující soutěžící exponát.
  2. Obrázek exponátu, který bude umístěn vedle stručného popisu (formát PNG, JPG).
  3. Detailní popis (maximálně pět stran) s obrázky, grafy atd. ve formátu PDF nebo DOC.
   Popis bude obsahovat též kontaktní údaje a logo společnosti.
  4. Logo společnosti ve formátu PNG nebo JPG
  5. Internetovou adresu stránky společnosti vystavující exponát.

Hlasování bude technicky ošetřeno k zamezení opakovaného hlasování z jedné IP adresy.

Všechny vyhodnocené novinky budou prezentovány na titulní straně TZB-info po dobu tří měsíců před zahájením výstavy ve speciální sekci Infotherma. Rovněž bude poskytnuta portálem TZB-info reklama v hodnotě 30.000 Kč zdarma. Vybrané exponáty budou představeny na výstavě Infotherma 2019 ve vstupní expozici.

 
 
Reklama