Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

REGULUSFLEX - Flexibilní systém odtahu spalin pro kondenzační kotle

Skutečnost, že pro instalaci nových plynových kotlů a výměny převážné většiny stávajících je zásadní volbou kotel kondenzační, posiluje význam zajistit i odpovídající konstrukční řešení spalinové cesty.

„Mokrý“ kondenzační režim plynového kotle neklade na spalinovou cestu zvýšené požadavky na její odolnost vůči teplotě. Ta za obvyklých provozních podmínek kondenzačního kotle nepřesáhne 80 °C, neboť je sledována regulací kotle s nastaveným horním limitem. Pro některé aplikace však může být výhodné využít tzv. kotel nízkoteplotní, pracující i v nekondenzačním provozu, s teplotou spalin nad 100 °C. I tyto kotle musely pro uvedení na trh splnit zpřísněné podmínky s ohledem na účinnost a emise.

Pro spalinové cesty je tedy, vedle požární odolnosti, zásadní odolnost vůči kondenzátu ze spalin, který se může na vnitřním povrchu spalinové cesty ve formě malých kapiček objevit a stékat dolů. Kondenzát je obvykle kyselý, má vlastnosti kyseliny. Z toho vyplývá, že všechny části spalinové cesty musí být vůči chemickému působení takové kyseliny odolné, mezi sebou těsně propojitelné a nelze je nahrazovat částečně jinými výrobky bez atestace na vzájemnou přizpůsobenost, kompatibilitu.

Druhým zásadním požadavkem kladeným na spalinové cesty je jejich co nejsnadnější realizace v různorodých, často prostorově omezených stavebních podmínkách a při manipulaci s nimi na střeše u komínového tělesa. Zejména při nahrazování vyřazených kotlů novými se pro instalaci spalinové cesty využívá vložkování komína plastovým spalinovým systémem.

Systém REGULUSFLEX je moderní systém odvodu spalin pro nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin 120 °C. Je vyroben z polypropylenu, který je odolný vůči kyselému kondenzátu a je dobře tvarovatelný.

Základem systému je flexibilní (vlnovcová - korugovaná) trubka, kterou je možné jednoduše ohýbat a v kterémkoliv jejím místě řezat bez vzniku odpadu. Vlnovcový tvar má trubka po celé své délce, není v pravidelných rozestupech přerušován nezvlněnými neohebnými částmi. Po odříznutí požadované délky trubky se na jeden její konec nasadí hrdlo, na druhý konec pevný kus trubky a v předepsaných vzdálenostech vystřeďovací díly. Tím je ohebný kus připraven pro spojení s kterýmkoliv jiným dílem systému, ať už se jedná o kolena, T-kusy, vsuvky atd., a může být shora zasunut do komína. Uvnitř komínu trubku vystředí nasazené vystřeďovací díly. Nahoře se upevní na komín krycí deskou a překryje komínovou hlavicí. Dole se napojí patní koleno. Montáž nové spalinové cesty je v systému REGULUSFLEX jednodušší a čas potřebný pro instalaci se výrazně zkracuje.

Řemeslník si kupuje komínovou sadu, která obsahuje veškeré vždy potřebné komponenty, jako je komínová hlavice a krycí deska, vystřeďovací díly a patní koleno. Zvlášť kupuje flexibilní trubku a může volit mezi průměry 60, 80, 100 a 125 mm pokrývající běžné potřeby. Trubku může zakoupit v metráži nebo v úsporném balení po 20 metrech. Pro nejčastěji užívaný průměr 80 mm je výhodné zakoupit balení po 80 metrech.

REGULUSFLEX komín Flexi 2018
REGULUSFLEX komín Flexi 2018
REGULUSFLEX schéma
REGULUSFLEX schéma


REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.

Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...