Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Drobní živnostníci a řemeslníci zaspali v digitálních technologiích

Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost.

Analyzátory TESTO
Ilustrační obrázek, analyzátory TESTO

Ačkoliv nové technologie využívají více jak dvě třetiny podnikatelů, nejmenší živnostníci a řemeslníci si cestu k digitálním nástrojům zatím nenašli a neřeší ani kybernetickou bezpečnost. Selhávají i střední odborné školy, které nedokáží žáky na digitalizaci dostatečně připravit. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) přináší výsledky nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0.

Průzkum pro AMSP ČR provedla agentura IPSOS v lednu 2019, a to na vzorku stovky podnikatelů. Z něj vyplývá, že 7 z 10 všech podnikatelských subjektů sice využívá moderní technologie, u živnostníků je to ale jen polovina.

Mezi nejčastější digitální nástroje patří internet věcí, online marketing a cloudové služby. Obdobná je situace v zajišťování kybernetické bezpečnosti. Zatímco většina právnických osob myslí na zadní vrátka a zabezpečuje se vůči hrozbám z nových technologií, živnostníci neinvestuji do této oblasti buď vůbec nic nebo naprosté minimum.

Přesto malí podnikatelé výpočetní techniku využívají hojně. 8 z 10 řemeslných firem a živnostníků investovalo v loňském roce do oblasti informačních technologií, ale přímo do digitalizace jich investovalo pouze 5 z 10. Polovina z dotázaných si není schopna spojit pojem digitální řemeslo s žádnou konkrétní činností.


Hlavní závěry ze studie Ipsos pro AMSP: Digitální řemeslo, 01/2019


Komentář AMSP ČR:Je patrný rozdíl mezi živnostníky a právnickými osobami. To, že téměř 50 % osob samostatně výdělečně činných prakticky nevyužívá nové technologie, znamená, že v dalších letech mohou ztrácet konkurenceschopnost.

Nejvyužívanějším nástrojem pro digitální správu dat jsou mobilní telefony, plná polovina dotazovaných podnikatelů je schopna spravovat své soubory a digitální dokumenty pouze prostřednictvím mobilu.

Z šetření rovněž vyplývá, že podnikatelé příliš nevěří středním odborným školám, které dle mínění 40 % z oslovených firem a živnostníků nedokáží dostatečně připravit budoucí absolventy na digitalizaci.
Komentář AMSP ČR:Je patrné, že živnostníci kybernetickou bezpečnost prakticky neřeší, což ale není u mikrofremneobvyklé, obvykle si dokáží základní data zabezpečit jinou formou. Podíl internetu není překvapivý, zajímavé je ale to, že u živnostníků sehrávají větší informační úlohu sociální sítě, než např. tištěná média.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Selháváme v digitálním vzdělávání, a to již od základních škol. Proto jsme připravili pro 2. stupeň ZŠ nový předmět Technika, který v sobě zahrnuje výuku praktických dovedností ve spojení s moderními digitálními nástroji. Chceme-li, aby nastupující podnikatelská generace obstála v nebývalé konkurenci a aby absolventi odborných škol obstáli na trhu práce, musíme zajistit, aby se aplikaci digitálních technologií učily děti již od útlého věku. Proto požadujeme, aby se Technika stala předmětem povinným.“

Komentář redakce TZB-info

Jsme rádi, že internetové články jsou jednoznačně nejvíce využívaným obsahem. A neskromě si myslíme, že i TZB-info je jedním ze zdrojů těchto článků. Články výrazně zabodovaly před sociálními sítěmi i tištěnými médii. Trochu nás překvapill náskok i před osobním školením a tréninkem.

Celý průzkum Ipsos pro AMSP: Digitální řemeslo, 01/2019
 
 
Reklama