Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Cena Franze Zieglera Thermia 2019 pro Ing. Josefa Hodbodě

Jeho práce je již 29 let nepostradatelnou součástí informací o TZB pro odborníky i stavebníky. Díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci zanechává nepřehlédnutelnou stopu v oborech TZB. Kolegovi z redakce velká gratulace.

Cena Franze Zieglera-Thermia

Cena je zhodnocením a oceněním dlouholeté a cílevědomé práce odborníků v oboru a je udělována na počest Franze Zieglera, bývalého prezidenta a jednoho ze zakladatelů Cechu topenářů a instalatérů České republiky, který významně přispěl k rozvoji oboru.
Slavnostní udílení cen proběhlo na galavečeru Stavebních veletrhů v Brně.
Zleva: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor vytápění TZB-info, Eva Svobodová, ředitelka AMSP ČR

Již více než 2000 článků, kde je autorem Ing. Josef Hodboď

Ing. Josef Hodboď vystudoval ČVUT, elektrotechnickou fakultu se silnoproudým zaměřením. 2 roky pracoval v ČKD – výroba tramvají, 5 let činnosti v oblasti investic a správy budov v oděvním průmyslu. 3 roky v informační činnosti v sektoru výrobního družstevnictví, kde se poprvé dostal k problematice médií, periodického vydávání útlých zpravodajů a časopisů. V roce 1990 stál u zrodu časopisu Topenářství, kde jako šéfredaktor působil do roku 2016. Od té doby působí jako vedoucí redaktor vytápění na portálu TZB-info. Během redaktorské činnosti má za sebou jako autor přibližně dva tisíce článků od obecně popisných se zaměřením na konkrétní výrobky až k článkům se zaměřením na problematiku technologií využívaných v celé oblasti TZB a techniky prostředí.

Představovat Ing. Josefa Hodbodě odborné i laické veřejnosti v oboru vytápění a TZB je zbytečné. Za 30 let jeho novinářské práce se stal doslova a do písmene ikonou těchto oborů. S novinářskou praxí začal v roce 1990 v časopise Topenářství, kde působil jako šéfredaktor do r. 2016. Díky svému charisma a cílevědomé práci získal pro práci za téměř 25 let vedení tohoto časopisu přední specialisty z oborů techniky prostředí a TZB. Topenářství pod jeho vedením nesmělo chybět v žádné projekční kanceláří, či instalatérské firmě. A ve své precizní a neúnavné práci pokračuje dál jako vedoucí redaktor sekce Vytápění na největším stavebním portálu TZB-info.cz, kde jeho bohaté znalosti získávají nový význam v přesahu profesí i v moderním prostředí internetu, ve formátu videí, on-line rozhovorů a přímých přenosů. A jeho práce je tak stále nepostradatelnou součástí informací o TZB pro odborníky i stavebníky.
Poděkování a gratulace z redakce TZB-info

Ocenění CTI ČR jsme ještě před slavnostním udílením cen prozradili Ing. Zdeňku Lyčkovi, dlouholetému spolupracovníkovi, a dozvěděli jsme se: „Pracovat jako redaktor se zaměřením na vytápění je stále složitější a náročnější, protože se tento obor v posledních několika letech vyvíjí stále dynamičtěji“, řekl Ing. Zdeněk Lyčka a pokračoval: „Udržet si dokonalý odborný přehled o všech nových trendech v technickém rozvoji i legislativě nelze bez neustálého aktivního studia a denního kontaktu s předními odborníky, výrobci i obchodníky. A přesně to charakterizuje práci Josefa Hodbodě, který patří mezi stále užší a vzácnější kategorii novinářů, kteří pouze nesdělují jakýsi soubor informací, ale dokonce ví, o čem píší. Aktivní a otevřený přístup ke všemu novému, skloubený s dlouholetou a nenahraditelnou praxí. Díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci zanechává nepřehlédnutelnou stopu v oborech TZB a soudě dle jeho neutuchající chuti k práci lze očekávat, že jeho přínos k rozvoji a propagaci této oblasti ještě není z daleka uzavřen.“

„Kolegu Josefa Hodbodě znám od začátku 90. let a nesmírně si vážím toho, co pro obor udělal. Tehdy mne jeho články zajímaly jako pedagoga na Stavební fakultě, později jako projektantku. Pak jsme se na nějaký čas potkávali v jiné roli, když jsem zadávala články jako vedoucí technického marketingu Ekoplastiku do jeho časopisu Topenářství. Pak nastala éra, kdy jsme se potkávali jako do jisté míry konkurence, on jako šéfredaktor časopisu, já jako ředitelka TZB-info. Po celou tu dobu ho neznám jinak než jako odborníka, seriózního a pracovitého člověka a korektního kolegu v oboru“, říká Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz. „Je pro mne ctí mít Josefa za kolegu a velmi si vážím toho, že přišel do našeho redakčního týmu. Přinesl zkušenost, nadhled a jeho korektní odborná novinařina se denně setkává s velkým čtenářským zájmem. Jsem moc ráda, že Cech topenářů a instalatérů ČR ocenil nyní jeho práci, a věřím, že to Josefa těší.“
 
 
Reklama