Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti z ISH 2019 – díl 2.

Veletrh ISH 2019 byl plný technických zajímavostí. Přinášíme druhou část výběru novinek, které nás zaujaly.

Od veletrhu ISH 2019 ve Frankfurtu n/M uplynul měsíc, ale jeho dozvuky budou znít ještě dlouho. V tomto článku jsou shrnuty některé postřehy a zajímavosti z prohlídky veletrhu

Nově vyvinuté „Calio S“ s přepracovaným designem a novými funkcemi. Pod kruhovým černým víčkem lemovaným červeným kruhem je skryta možnost mechanicky rozpohybovat čerpadlo, které nebylo delší dobu v provozu, pokud toto nezvládne řízený rozběh elektromotoru.
Nově vyvinuté „Calio S“ s přepracovaným designem a novými funkcemi. Pod kruhovým černým víčkem lemovaným červeným kruhem je skryta možnost mechanicky rozpohybovat čerpadlo, které nebylo delší dobu v provozu, pokud toto nezvládne řízený rozběh elektromotoru.

Vysoce účinná čerpadla

KSB Group na veletrhu ISH 2019 ve Frankfurtu představila nejnovější generaci vysoce účinných oběhových čerpadel řady Calio S a Calio-Therm S. Jejich oblast použití jsou systémy vytápění, větrání a klimatizačních systémů a cirkulační okruhy teplé vody. Z vnějšku se od svých předchůdců odlišují výraznějším designem. Zajímavý a velmi účelný je vpředu umístěný odvzdušňovací šroub umožňující snadné ruční odvzdušnění a případné odblokování čerpadla po delším odstávce. Praxe potvrdila, že spoléhat se jen na silný záběrový moment EC elektromotoru nestačí. Takže proto i možnost manuálního pootočení. Úplně přepracovaný síťový konektor 230 V se šroubovací technologií umožňuje snadnou instalaci připojovacího kabelu. Lze připojit všechny typy kabelů do průřezu 1,5 mm2. K dispozici je také úhlová zásuvka. Calio S umožňuje rychlou záměnu za výrobky jiných značek. Vynikající je i úroveň hluku menší než 30 dB (A). Úsporný panel LCD střídavě zobrazuje provozní režim, aktuálně zaznamenaný elektrický výkon, průtok i výšku. Pokud je aktivována funkce noční redukce, čerpadla detekují minimální požadavek na topný výkon v případě nepřetržitého poklesu teplot média a po jeho ukončení přejdou automaticky na původní stav. Čerpadla jsou k dispozici ve standardních délkách 130 mm a 180 mm v šedé litině nebo nerezové oceli. Všechna čerpadla o délce 180 mm jsou standardně vybavena tepelně izolačními pouzdry.

Samozásobení vodou

Jsou oblasti, kde slovo veřejný vodovod neznají. Ale jsou i oblasti, regiony či skupiny domů, kde vítězí samozásobení vodou. K tomu je určen ucelený koncept Wilo pracující s kvalitním čerpadlem napájeným z fotovoltaických panelů , které čerpá do malého vodojemu, který odstraňuje potřebu pohánět čerpadlo v době kdy nesvítí slunce z přídavných baterií.

Samozásobení vodou
Samozásobení vodou

Mezi novinkami čerpací techniky Wilo rozhodně zaujme nově konstrukčně řešená přečerpávací stanice Emuport CORE.Tato čerpací stanice je ze systémem separace pevných látek, který chrání čerpadla před ucpáním. Další předností zařízení je jeho spolehlivost a snadná údržba.

Inteligentní senzor úniku vody - Wifi

Inteligentní senzor úniku vody - Wifi

Uvádí se, že každým rokem v důsledku havarijních úniků vody v obytném sektoru vzniká škoda ve výši okolo 9,1 mld amerických dolarů, a to je okolo 23 % všech škod v tomto pojišťovacím sektoru. Přitom 93 % škod by bylo možné zabránit. Okolo 85 % tvoří úniky vody z vnitřních vodovodů, vytápění, v koupelnách. Na toto téma se zaměřila společnost GROHE, která vyvinula čidlo úniku vody Grohe Sense. Toto čidlo se konfigurací přes aplikaci pro smartphone napojí na domácí router a případný únik vody se uživateli smartphone zobrazí jako alarmové hlášení. Zajímavé je i to, že Grohe na masovém rozšíření kooperuje s poskytovatelem datových služeb Telekom Deutschland v rámci jeho projektu Smart Home. Že by příklad i pro Česko?

Fitinky, které uslyšíte

Tato inovace od Wavin byla na ISH k nepřehlédnutí, respektive k nepřeslechnutí. Hvízdající lisovací fitinek Tigris K5/M5. Zatímco u všech ostatních výrobků usiluje Wavin o minimální úroveň hluku v instalacích rozvodů vody i odpadních, tak v případě tohoto fitinku je hluk prospěšný. Neboť při tlakové zkoušce potrubního rozvodu vzduchem tento fitinek, pokud není zalisován, píská s hlasitostí 80 dB(A). A to je již dost nepříjemně intenzívní hluk. Nezalisovaný fitinek lze velmi dobře nalézt, dodatečně zalisovat, zbavit se nepříjemného pískotu a dokončit zkoušku těsnosti. Samozřejmě že netěsnost se projeví odkapáváním při tlakové zkoušce vodou.

Fitinky, které uslyšíte

Akustický signál nezalisování však není jedinou novou vlastností. Další a pro hydrauliku rozvodu důležitější vlastností je až o 50 % větší volný průřez oproti předchozím verzím, tedy nepatrná hodnota koeficientu zeta, nižší tlaková ztráta, úspora energie čerpadla. Dále lze použít lisovací kleště 5 typů U, Up, H, TH nebo B. Ze všech 360 stupňů je vidět, zda je trubka do fitinku dostatečně hluboko zasunuta. A pro montáž bude výhodou, že i nezalisovaný fitinek ve svislé poloze udrží až 2 metry dlouhou zasunutou trubku.

Vytápění dřevem: řešení pro stávající domy i novostavby

Lidé se od nepaměti vytápějí dřevem. Přes tuto historickou vazbu je dřevo palivem, které je velice budoucí a je prakticky CO2 neutrální, pokud jeho použití jde ruku v ruce s udržitelným obnovováním lesů. A samozřejmě, důležitá je správná technologie. Vedle izolovaně provozovaných kamen, zabudovaných krbových vložek, těžkých kachlových kamen, sporáků se jako zajímavá varianta sledující cíl snížit produkci CO2 na nulu, na ISH prezentovaly kombinace s tepelnou solární technikou, případně s tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Vytápění dřevem: řešení pro stávající domy i novostavby

Výhodou kombinace s tepelnou solární technikou nebo tepelným čerpadlem je, že umožňuje dosáhnout velmi vysokého stupně pokrytí spotřeby tepelné energie obnovitelnými zdroji energií. A to tak, že v období nejnižších venkovních teplot, s nižší intenzitou slunečního záření je zdrojem tepla dřevo. V kamnech, kotli, jako polena, peletky. Tepelné čerpadlo pak není dimenzováno na maximální potřebu tepelné energie, má nižší cenu. Tepelné čerpadlo je v provozu jen v teplejší části roku s vysokým topným faktorem. V kombinaci dřevo a tepelná solární soustava pro přípravu teplé vody v teplejší části roku soláry zcela nahradí potřebu spalovat dřevo s ještě menší spotřebou elektřiny, než by tomu bylo s tepelným čerpadlem. Prezentovány byly samozřejmě i velmi moderní kombinace, kdy provoz tepelného čerpadla probíhá jen v závislosti na dostatku elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. V této kombinaci využití dřeva zásadně snižuje nároky na investičně zatím náročné elektrické akumulační systémy a jeví se jako výhodnou „přechodovou“ variantou, než se cena akumulačních systémů dále sníží. A když už pěkná kamna, tak třeba ty s pěkným úložným prostorem na polena.

Zdroje „zelené“ elektřiny - registrace

Zatímco u nás se teprve diskutuje o sledování provozu malých zdrojů elektřiny, tak v Německu již mají za sebou termín 21. ledna 2019, od něhož platí zákonná povinnost majitelů tyto zdroje v předepsané lhůtě registrovat v celostátním registru. Týká se to přibližně 2 miliónů stávajících zařízení a všech nových. Jedná se o zdroje využívající OZE - vítr, sluneční záření, dále kogeneračních jednotek a například i stacionárních bateriových systémů. Povinnost zápisu se týká všech účastníku trhu s elektřinou a plynem.

 
 
Reklama