Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Infotherma 2020 a odborný doprovodný program

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční 27. pokračování výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. Jaký bude doprovodný program?


© Fotolia.com

V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů.

Výstava Infotherma se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, Hospodářské komory ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje.

Infotherma 2020 je zcela obsazena a prezentovat se zde bude 354 domácích i zahraničních firem a institucí. Svědčí to o tom, že vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu domácností.

Je hodně témat, nad kterými se bude na Infothermě diskutovat, nejen při zahájení výstavy dne 20. ledna od 10 hodin v Konferenčním centru Výstaviště Černá louka, ale i na doprovodném programu.

Program doprovodného programu INFOTHERMA 2020

Konferenční centrum

Pondělí 20. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.

Zahájení výstavy Infotherma 2020

Diskuze na témata:

 • Výměny kotlů – zákaz provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy k 9/2022
 • Změny v oblasti podpory v Nové zelené úsporám
 • Dotace pro obce, firmy a investory ve stavebnictví po roce 2020
 • Voda – zdroje, úspory, hospodaření s dešťovou a šedou vodou, dotace
 • Výstavba sociálních bytů, stavební zákon a údržba bytového fondu, náklady na bydlení, ceny a dostupnost paliv
 • Novela zákona o hospodaření energií a související legislativa pro hodnocení energetické náročnosti budov
 • Změny v energetice
 • Aktualizace Nové energetické koncepce (NEK)

Vyhlášení výsledků soutěží:

 • Výsledky internetové soutěže „TOP VÝROBKY VYSTAVOVATELŮ INFOTHERMY 2020“
 • Výsledky soutěže „REALIZACE ROKU 2019 VE STÍNICÍ TECHNICE“

Převzetí průkazů CTI ČR:
JUNIOR INSTALATÉR – TOPENÁŘ CTI ČR, JUNIOR-TZB CTI ČR, JUNIOR-MIEZ CTI ČR

Předání certifikátů:
Certifikovaný řemeslník Cechu topenářů a instalatérů České republiky

13:00 – 18:00 hod.

Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR
Akumulace – od teorie k praxi
Hypokaustní vytápění
Seminář je pro členy Cechu kamnářů ČR zdarma, pro nečleny je cena 300 Kč.


Úterý 21. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.

Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
odborný garant: Cech topenářů a instalatérů

10:00 – 10:30 Využití šedých odpadních vod
10:30 – 11:00 Vnitřní kanalizace – správná instalace potrubí
11:00 – 11:45 Tepelná čerpadla v teorii a praxi
11:45 – 12:30 Velkoplošné systémy, vytápění, chlazení, stěnové a stropní vytápění
12:30 – 13:00 Energetická náročnost budov v roce 2020 z pohledu stavebníka

13:15 – 18:00 hod.

Seminář VŠB-TU Ostrava
odborný garant: VŠB-TU Ostrava

Energeticky aktivní budovy a sezónní akumulace energie

Akumulace energie pro energeticky aktivní budovy.

Energeticky aktivní systémy budov.
Aktuální poznatky s akumulací tepelné a elektrické energie.
Využití zemních zásobníků tepla.
Fotovoltaický systém na bázi střešních tašek.

Kombinované energetické systémy budov.

Podpora obnovitelných zdrojů energie v Evropě
Představení přínosů využívání OZE v jednotlivých zemích, online kalkulátoru výhod obnovitelných zdrojů energie, základní parametry výhodnosti.


Středa 22. ledna 2020

10:00 – 13:00 hod.

Seminář internetového portálu TZB-info
odborný garant: TZB-info

Výměny kotlů, povinnosti, alternativy

 • Projekt Výměny kotlů na TZB-info
 • Ekonomika plynové kotelny jako alternativy k pevným palivům
 • Kontroly kotlů – registr kontrolorů
 • Výměna kotlů a komíny
 • Kontroly kotlů – registrace protokolů
 • Tepelná čerpadla a hluk
 • Kombinace peletového kotle s tepelným čerpadlem

13:00 – 18:00 hod.

Seminář Efektivní nakládání s energiemi, nízkouhlíkové technologie, obnovitelné zdroje energie a jejich podpora
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace

13:00 – 13:15 Registrace
13:15 – 13:30 Zahájení, úvod
13:30 – 14:00 Nízkouhlíkové technologie – výzva V
14:00 – 14:30 Úspory energie – výzva V
14:30 – 15:00 Úspory energie – fotovoltaické systémy – výzva III
15:00 – 15:30 Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva IV
15:30 – 16:30 Diskuse, dotazy

Seminář představí možnosti podpory pro účinné nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v aktuálních výzvách programů Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie, Úspory energie – FVE, Úspory energie v SZT. Po ukončení semináře budou mít účastníci možnost individuálních konzultací.


Čtvrtek 23. ledna 2020

10:00 – 15:00 hod.

Workshop Energetická soběstačnost v praxi
odborný garant: solarninovinky.cz

10:00 – 10:30 Proč končí éra tradičních FV panelů? A co prokázal unikátní testy panelů v provozních podmínkách po 10 letech?
10:30 – 11:00 Jaké plány má ve výrobě baterií HE3DA?
11:00 – 11:30 Zkušenosti s provozem, optimalizaci a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
11:30 – 12:00 Optimalizace provozu FVE s cílem dosáhnout vyšších výnosů s pomoc střídačů vybavených umělou inteligencí
12:00 – 13:00 Pauza na občerstvení a prohlídku výstavy Infotherma
13:00 – 13:30 Změny v připojování nových výroben v návaznosti na nové PPDS v oblastech ČEZ Distribuce
13:30 – 14:00 Akumulační a bateriové systémy v českém právním řádu
14:00 – 14:30 Jak správně postupovat při stavbě hybridní/ostrovní fotovoltaické elektrárny
14:30 – 15:00 Nové dotace pro fotovoltaické a  bateriové instalace z programu NZÚ a OPPIK

Pavilon A1

Pondělí 20. ledna 2020

9:30 – 10:25 Jak vybrat dodavatele kvalitní dřevostavby.
odborný garant – Asociace dodavatelů montovaných domů
10:30 – 11:25 Osobní zkušenost s tepelnými čerpadly.
odborný garant – TnG-Air.CZ s.r.o.
11:30 – 12:25 Projekt rodinného domu a co by měl obsahovat. Kurz pro investory.
odborný garant – Centrum pasivního domu
12:30 – 13:25 Větrotěsnící a parotěsnící vrstvy zateplovaných lehkých konstrukcí střech a stěn.
odborný garant – JUTA a.s.
13:30 – 14:25 Čím bude topit Česká vesnice po roce 2020? Nabídka pelet, briket a dřeva a co na to kůrovec?
odborný garant – Klastr Česká peleta
14:30 – 15:25 Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně, Principy stínění a jeho vliv na úspory energií. Stínicí technika a životní prostředí.
odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice
15:30 – 16:30 Vodík, jako nosič energie. Nízkouhlíková ekonomika, energie, účinnost, kogenerace, vodíkové technologie
odborný garant – VŠB-TU Ostrava, FEI

Středa 22. ledna 2020

9:30 – 12:25 Udržitelný standard bydlení
9:30 – 9:40 Zahájení semináře.
9:40 – 10:40 Plynové kaskádové kotelny.
10:40 – 11:10 Tepelná čerpadla nejen pro bytové domy.
11:10 – 11:30 Požární prevence a bezpečnost, aktuální informace.
11:30 – 12:00 Zodpovědnost statutárního orgánu za technický stav domu.
12:00 – 12:30 Život v bytovém domě po revitalizaci. Rizika a jejich řešení.
odborný garant – Pro náš dům, z.s.
12:30 – 13:25 Větrání a rekuperační jednotky pro rodinné domy.
Větrání pro domy, tepelné čerpadlo s topnými a chladícími panely Blife.
Sestavné kaskádové kotelny nové generace.

odborný garant – 4heat s.r.o.
13:30 – 14:25 Jak mít doma teplo a zároveň vyvětráno.
Zabránění plísní, netěsnostem a tepelným mostům v domě. Kurz pro investory.

odborný garant – Centrum pasivního domu
14:30 – 15:25 Dotace pro vaše úsporné bydlení.
Aktuální nabídka podpory z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka.

odborný garant – Státní fond životního prostředí ČR
15:30 – 16:25 Vyplatí se firmám střešní fotovoltaika i bez dotace?
odborný garant – S-Power Energies s.r.o.

Čtvrtek 23. ledna 2020

9:30 – 10:25 Problematika navrhování spalinových cest pro nové automatické kotle na pevná paliva.
odborný garant – Společenstvo kominíků ČR
10:30 – 11:25 Komfortní řízené větrání s rekuperací tepla s chlazením, ohřevem a odvlhčováním vzduchu.
Trendy 2020.

odborný garant – Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
11:30 – 12:25 Stínicí technika v Nové Zelené úsporám – aktuálně. Principy stínění a jeho vliv na úspory energií.
Stínicí technika a životní prostředí.

odborný garant – Svaz podnikatelů ve stínicí technice
12:30 – 13:25 Energetický systém pro rodinné domy s návazností na dotaci Nová zelená úsporám.
odborný garant – Biosuntec CZ s.r.o.
 
 
Reklama