Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Start závěrečné fáze elektronické evidence tržeb

Odborný seminář pro živnostníky

Od 1.5.2020 se EET bude vztahovat i na vybraná řemesla. V pátek 28.2. se v Brně můžete ptát přímo ministryně financí Aleny Schillerové a dalších zástupců Finanční správy. Na semináři bude prostor pro individuální konzultace a výstava pokladních zařízení.

V pátek 28. února 2020 se v rámci Stavebního veletrhu Brno za účasti vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové uskuteční konference s názvem „Start závěrečné fáze elektronické evidence tržeb.“ Akce je pořádaná ve spolupráci Ministerstva financí ČR, Finanční správy ČR, společnosti Veletrhy Brno, a.s., Cechem topenářů a instalatérů České republiky, z.s.

Součástí konference je odborný metodický seminář s praktickými informacemi k nadcházející fázi evidence tržeb a výstava pokladních zařízení. Pro individuální dotazy a konzultace bude k dispozici info stánek Finanční správy.

Start závěrečné fáze elektronické evidence tržeb

Seminář pro živnostníky za účasti vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové

 • Týká se mě od 1. května evidence tržeb?
 • Jak se mám připravit?
 • Jaké tržby mám evidovat?
 • Co k tomu potřebuji?
 • Jak začít evidovat?
 • Na koho se můžu obrátit s dotazy?

Nejen na tyto dotazy odpoví metodici Ministerstva financí a Finanční správy.

28. února 2020, Pavilon A, sál MORAVA

10.00–11.00
 • Úvodní slovo – BVV Veletrhy Brno, Cech instalatérů a topenářů České republiky
 • Úvodní slovo ministryně financí k evidenci tržeb, dotazy na ministryni
11.00–13.00
 • Hlavní panel, metodici Ministerstva financí a Finanční správy – nejdůležitější informace k evidenci tržeb a jak se na ni připravit poradí Ing. Martin Šabo, ředitel odboru Procesní agendy a regulace hazardu, Ministerstvo financí a PhDr. Jitka Fučíková, ředitelka Odboru daní z příjmů, Generální finanční ředitelství
 • Co přináší novela zákona o evidenci tržeb, základní pojmy k EET
 • Koho se nově EET od 1. května týká, jaké tržby se evidují
 • Jak na registraci k EET, jak získat autentizační údaje
 • Rozdíl mezi běžným online a zvláštním papírovým režimem, jak o něj požádat?
13.00–14.00
 • Prostor pro dotazy z publika
14.00–15.00
 • Prostor pro individuální konzultace s metodiky
 • + info stánek Finanční správy k individuálním konzultacím (9.00–15.00)
 • + výstava pokladních zařízení (9.00–15.00)

Účast posluchačů je limitována, svoje přihlášky zasílejte nejpozději do 27. února 2020 na cti@cechtop.cz, můžete také využít formulář na konci článku.Volná vstupenka Vám bude zaslána po obdržení přihlášky.


Základní informace

 • Elektronická evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb v platném znění.
 • Od 1. 12. 2016 jsou poskytovatelé pohostinských, stravovacích a ubytovacích služeb povinni evidovat veškerou svou tržbu, od 1. 3. 2017 jsou do elektronické evidence zapojeni podnikatelé v odvětví velkoobchodu a maloobchodu.
 • Aktuálně – od 1. 5. 2020 se povinnost evidovat tržby bude vztahovat i na tzv. 3 a 4 vlnu, tj. na ty podnikatele, kteří dosud tuto povinnost neměli (vybraná řemesla, služby a výroba – zejm. například řemeslníci, kadeřníci, kosmetičky, výrobci, zemědělci, stánkoví prodejci občerstvení, dopravci, lektoři, právníci, účetní, konzultanti, …).
 • Od novely zákona o elektronické evidenci tržeb se elektronická evidence vztahuje pouze na tržby inkasované na území České republiky.

Platby podléhající elektronické evidenci

Povinnost evidovat platby se vztahuje na platby provedené „hotovostně“ a zároveň považované za tzv. „rozhodný příjem“. Hotovostní platbou jsou tyto platby:

 1. v hotovosti (bez ohledu na to, zda se jedná o bankovky či mince, nezáleží ani na tom, zda se jedná o zahraniční měnu);
 2. prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb (např. různé formy elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit);
 3. šekem;
 4. směnkou;
 5. v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), (např. dárkové karty, poukázky na zboží, zvláštní kartičky, žetony nahrazující měnu).;
 6. započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e), např. vratné kauce v hotovosti při nájmu movitých i nemovitých věcí.

POZNÁMKA: Elektronické evidenci tržeb nepodléhají bezhotovostní převody finančních prostředků z účtu na účet, ani tzv. barter (tj. směna zboží za zboží). Povinnost evidovat tržbu z faktury vzniká vždy, kdy bez ohledu na to, co je na faktuře uvedeno, je přijata platba v hotovosti. Naopak povinnost nevzniká, je-li částka uvedená na faktuře uhrazena platební kartou a to jak způsobem, kdy k uhrazení dojde online transakcí provedenou např. prostřednictvím platební brány, tak přes platební terminál; převodem z účtu na účet nebo složením hotovosti na účet v bance. Rozhodným příjmem je příjem podléhající dani z příjmů (fyzických i právnických osob), pokud nepodléhá srážkové dani, případně dani ze samostatného základu (např. u příjmů z nájmu). Za rozhodný příjem, který podléhá elektronické evidenci, se nepovažuje ojedinělý příjem (např. náhodný hotovostní příjem někoho, kdo jinak přijímá úhrady jen prostřednictvím bankovních úhrad).

POZNÁMKA: Tržby, které se neevidují, lze podrobně dohledat na informačním webu ministerstva financí.

Evidenční povinnost

Evidenční povinností se rozumí povinnost poplatníka při uskutečnění tržby podléhající evidenci jednak zaslat datovou zprávu o této tržbě správci daně, příp. podat správci daně oznámení a jednak vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Zákon o elektronické evidenci tržeb rozlišuje 3 režimy plnění evidenční povinnosti:

 • evidence tržeb běžným způsobem;
 • evidence tržeb ve zjednodušeném režimu – k evidování v tomto režimu je třeba povolení správce daně, v takovém případě je prodloužena lhůta k zaslání informací o uskutečněné tržbě na 5 dnů, poplatník dále není povinen uvádět na účtence fiskální identifikační kód;
 • evidence tržeb ve zvláštním režimu – poplatník vystavuje účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek, stejnopis účtenky uchovává a každé čtvrtletí podává oznámení správci daně o uskutečněných tržbách.

Ve všech případech si musí poplatník pořídit nezbytné vybavení – technické nástroje, které mu elektronickou evidenci tržeb umožní, resp. ji budou nahrazovat u evidence tržeb ve zvláštním režimu. Evidence tržeb běžným způsobem je v praxi nejčastější. Poplatník si nejdříve požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Požádat lze na kterémkoliv finančním úřadě nebo elektronicky na Daňovém portále pomocí vlastní datové schránky. K tomu, aby poplatník mohl evidovat tržby, si zvolí zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (pokladna, ale např. i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě. Po obdržení autentizačních údajů se poplatník přihlásí do aplikace Elektronická evidence tržeb, zaeviduje všechny své provozovny a vygeneruje si certifikát, který nainstaluje na své pokladní zařízení.

ZDROJE:
 • Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů,
 • Portál eTržby,
 • Elektronická evidence tržeb, příručka HK ČR
  Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora ČR objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných informací. Hospodářská komora ČR postupuje s odbornou péčí, ale neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými informacemi.
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...