Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bude nutné nelegální prodeje čerpadel kriminalizovat?

Nelegální nabídka čerpadel nesplňujících požadavky na účinnost klame zákazníky. Zpravidla nemají dost znalostí, aby nepravdu v konkrétním případě odhalili. Očekávají úsporný výrobek a k nákupu je zláká nízká cena. Bez zpřísnění dohledu nad trhem problém poroste.

Výrobci a dovozci čerpadel využívaných v tepelné a chladicí technice, pokud chtějí působit na územní Evropské unie, se musí přísně držet legislativních požadavků na jejich účinnost, vliv výroby a provozu na životní prostředí, platí poplatky do systému ekologické likvidace nebo recyklace po skončení životnosti, drží zákonné garanční lhůty či spíše je nad požadavek zákona navyšují, řeší i ovlivnění elektrické sítě provozem čerpadel, jejich elektromagnetický smog atd.

Na úrovni možností odborného portálu TZB-info jsme si udělali malý orientační průzkum nabídky e-shopů v oblasti čerpadel a poznatky z něj jsou bohužel znepokojující.

Zjistili jsme, že na českém trhu se nabízí i čerpadla, která výše uvedené požadavky nesplňují. Pro takovou činnost neexistuje oprávnění a může jít o porušení technických požadavků kladených na výrobky uváděné na trh v rámci EU, tak o nekalou obchodní praktiku.

Určitou výjimku z legislativních požadavků mají tzv. individuální dovozy pro vlastní spotřebu, ale tuto podmínku veřejná nabídka čerpadel v žádném případě nesplňuje!

Požádali jsme proto o vyjádření k této protizákonné činnosti společnost WILO CS.

Oficiální vyjádření společnosti WILO CS a celé skupiny WILO SE k nelegálnímu prodeji čerpadel

Účinný dohled nad trhem v Evropě hraje klíčovou roli při ochraně práv spotřebitelů a zajištění rovné a spravedlivé hospodářské soutěže.

Dohled nad trhem zahrnuje ověření shody zboží a služeb nabízených evropském vnitřním trhu.

V případě potřeby zajišťuje a provádí činnosti, pokud produkt nebo služba nesplňuje zákonné požadavky vnitřního trhu Evropské unie.

Jako přední výrobce a distributor mj. i oběhových čerpadel v EU, je naší základní filozofií ve společnosti WILO dodržovat platné zákony v příslušných zemích, stejně jako se to očekává od všech ostatních účastníků soutěže na evropském vnitřním trhu.

Přes zavedení a platnost nařízení o ekodesignu (ES) č. 641/2009, pozměněno (EU) č. 622/2012 v rámci Směrnice o ekodesignu 2009/125 / EU (přepracované znění 2005/32 / ES) v roce 2013, se na trhu čerpadel událo jen velmi málo ve směru účinného dohledu nad ochrannou spotřebitele a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

V kamenných prodejnách a různých e-shopech jsou stále nabízena čerpadla, která svým popisem (3-rychlostní oběhové čerpadlo pro topné systémy), fyzickým provedením (těleso čerpadla z šedé litiny), technickými parametry (EEI>0.23] a dokumentací (nesplňují požadavky na cirkulaci TV) nesplňují podmínky výše zmíněných nařízení.

WILO SE, stejně jako další výrobci oběhových čerpadel, investovalo minulých dekádách vysoké částky, aby splnilo náročné požadavky na snížení energetické náročnosti svých výrobků. Tyto investice se následně promítají do koncové ceny výrobku, který je ale díky inovacím a moderním technologiím nesrovnatelně úspornější, než relativně laciná původní čerpadla s asynchronním motorem.

Výrobci a distributoři čerpadel, kteří náročné požadavky norem neplní a neinvestovali peníze do potřebných technologií, si tudíž mohou dovolit nastavit nízké ceny, čímž se stávají velmi atraktivními pro nepoučené spotřebitele. Tedy nejen z pohledu WILO SE nesplňují podmínky spravedlivé hospodářské soutěže. Někteří výrobci mají v portfoliu jak produkty, které požadavky nesplňují, tak produkty odpovídající nařízením o ekodesignu. Zajímavé je, že tyto varianty oběhových čerpadel se na trhu prodávají mnohem dráž.

V současnosti existují dvě výjimky z nařízení o ekodesignu, a to pro neregulovaná oběhová čerpadla na TV (také známá pod názvem cirkulační čerpadla pro TV) a pro náhradní oběhová čerpadla integrovaná v dalších zařízeních (např. kotel, tepelné čerpadlo, solární systém atd.) s platností do konce roku 2021. Nicméně i zde existují omezení a to následující:

  1. Cirkulační čerpadla pro TV musí být v provedení v nerezové oceli nebo bronzu, což většina „levných“ výrobků nesplňuje
  2. Náhradní čerpadlo integrované do jiného zařízení musí být identické jako to původní. A to nejen parametrově, ale i označením. Tudíž by spotřebitel měl poptávat čerpadlo jako náhradní díl pouze u výrobce originálního zařízení. Toto je navíc možné pouze pro zařízení dodaná na trh před rokem 2015!

Praktické vynucení nařízení je v tržních podmínkách velmi náročné a bude pravděpodobně vyžadovat zásah dohledových orgánů hospodářské soutěže, aby došlo k omezení nekalé nabídky. Úkolem společnosti WILO je nadále vzdělávat trh a spotřebitele ohledně praktických přínosů používání úsporných čerpadel. Zejména jde o finanční vyjádření úspor z používání těchto čerpadel, jejich prověřená dlouhá životnost a další benefity planoucí z technologického pokroku (diagnostika, provozní údaje, intuitivní ovládání atd.).

Závěr

Bohužel nejde jen o narůstající individuální dovozy, ale i záměnu původního, výrobcem deklarovaného určení čerpadla pro vytápění za zcela obecné určení čerpadlo pro domácnost, aby mohlo být dále prodáváno. Například, co si lze myslet o tomto příkladu z nabídky celostátně působícího e-shopu?

„Oběhové čerpadlo s maximálním tlakem 10 barů a průtokem vody 0,2 m3/h až 3,5 m3/h, u kterého je uvedeno, že jde o oběhové čerpadlo, které je ideální pro přečerpávání vody v domácnosti a na zahradě.“

Provozní rozsah teplot je od +2 do +110°C, tedy plně odpovídající požadavkům vytápění. Skutečnost, že jde o oběhové čerpadlo pro vytápění, je dokonce na štítku čerpadla v cizím jazyce uvedena. To, že toto čerpadlo asi těžko splní aktuální požadavky kladené na energetickou efektivitu ve vytápění, lze usoudit z údaje o elektrickém příkonu, který se pohybuje u 1, 2 a 3 stupně 45 W, 65 W a 90 W.

Je zřejmé, že současný stav není udržitelný. Nelegitimní nebo pololegitimní praktiky se netýkají jen čerpadel, ale i velkého množství jiných výrobků. Typické jsou dovozy elektronických přístrojů. Takové dovozy se charakterizují jako tzv. individuální a neprochází prakticky žádnou kontrolou. Jejich počty a objemy s vylepšováním elektronické komunikace a množícími se e-shopy narůstají, takže souhrnně již nejde o původně tolerovaná malá množství.

Časopis Chlazení 1-2020 citoval ze zahraničních pramenů, že: „V západní Evropě už dosahuje míra on-line free-ridingu ze zemí mimo EU pěti až deseti procent všech výrobků uvedených na trh a tento trend se pomalu přesouvá i do ČR.“ Free-ridingem se míní právě dovozy bez jakékoliv regulace.

Současný stav je dlouhodobě neudržitelný. Protože jinak by nařízení o energetické efektivitě v EU postrádala smysl.

 
 
Reklama