Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Green Point je příkladem budovy, jak úspěšně využít nepříznivou lokalitu

Green Point dokumentuje, že i v České republice, v dopravně mimořádně zatížené lokalitě na prostorově omezené parcele lze postavit budovu, která je unikátní sama o sobě a současně významně pozdvihuje estetické vnímání lokality. Získaný certifikát BREEAM Excelent dokazuje nejvyšší světovou úroveň.

Jednou ze stavebně inovativních budov nově dokončených a provozovaných v České republice je Green Point, která se nachází v Praze na Smíchově. Budova je doslova obklíčena dopravně intenzívně využívanými komunikacemi, jako jsou ulice Plzeňská, Mozartova a otevřená část městského okruhu mezi portály tunelů Mrázovka a Strahovského. Uživatelé budovy mají nejvyšší možný komfort pro z pohledu napojení na komunikace pro automobilovou dopravu, pro spojení s letištěm a v pěšky dostupné vzdálenosti je i MHD doprava včetně stanice metra. Na druhou stranu toto umístění kladlo zvýšené nároky na její architektonické řešení včetně návrhu technických zařízení budov. Projektovým manažerem budovy byla architektonická, projekční, inženýrská a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA, autorem projektu ateliér AHK Architekti, stavbu realizovala společnost HOCHTIEF CZ a. s. S tím, jak se to architektům, projektantům stavby i technologií, stavebním a instalačním firmám aj. podařilo, se mohla veřejnost seznámit krátce před dokončením, během exkurze Green Walk – Green Talk, kterou zorganizovala Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Obr. Estetický dojem z pohledu na budovu Green Point je unikátní. Unikátní je i její technické řešení.
Obr. Estetický dojem z pohledu na budovu Green Point je unikátní. Unikátní je i její technické řešení.

Budova Green Point je umístěna na oválné parcele a tvar budovy doslova kopíruje tvar parcely. Kvůli specifickému umístění v dopravním uzlu byl při návrhu budovy kladen zásadní důraz na odhlučnění vnitřních prostorů a zastínění fasády na Sluncem zatížené straně. Kancelářské prostory jsou situovány kolem vnitřního kruhového atria, s výhledem do atria i do okolí budovy, pokud je ponecháno jejich základní řešení formou open space. V atriu je samostatné stavební těleso, ve kterém jsou tři panoramatické výtahy. Na střeše budovy se nachází především technika pro TZB a odpočinková terasa s výhledem na Prahu. Přes zvýšené technické požadavky je tato budova mimořádně ekologicky šetrná, disponuje řadou inovativních technologických řešení.

Výsledkem všech architektonických, TZB a dalších opatření je, že budově Green Point byla přiznána enviromentální certifikace BREEAM Excelent.

Obr. Součástí energeticky úsporných systémů klimatizace, větrání, chlazení a teplovzdušného vytápění, které využívá i rekuperaci tepla, je i tento chladicí stroj.
Obr. Součástí energeticky úsporných systémů klimatizace, větrání, chlazení a teplovzdušného vytápění, které využívá i rekuperaci tepla, je i tento chladicí stroj.
Obr. Žádná kancelářská atp. budova se dnes neobejde bez chlazení. Přebytečné a jinak nevyužité teplo je odváděno přes chillery na střeše.
Obr. Žádná kancelářská atp. budova se dnes neobejde bez chlazení. Přebytečné a jinak nevyužité teplo je odváděno přes chillery na střeše.
Obr. Instalace v chodbě před dokončením
Obr. Instalace v chodbě před dokončením

Budova má 3 podzemní podlaží, 8 nadzemních podlaží a disponuje 7 515 m2 plochy kanceláří. Zajímavostí je například umístění 87 parkovacích míst ve třech podlažích, z nichž do vrchního se z vjezdu jede směrem nahoru, což je součástí opatření k tomu, aby se pobytové prostory dostaly výše, nad úroveň okolních komunikací. Plynová kotelna, strojovny chlazení a vzduchotechniky pro kanceláře jsou umístěny na střeše.

Jedním z energeticky úsporných řešení je technologie rekuperace elektrické energie z elektrických pohonů výtahů která, podobně jako v elektricky poháněných automobilech, nahrazuje mechanické brzdění generováním elektrické energie. Ta je pak dále využitelná na rozdíl od tepelné energie z mechanických brzd, která je v budově s velkými vnitřními tepelnými zisky od nejrůznějších kancelářských přístrojů a přítomnosti osob nežádoucí a musí být nuceně s využitím další energie odváděna.

Obr. Nezbytnými součástmi úsporného větrání, chlazení a teplovzdušného vytápění vnitřních prostorů jsou indukční trámy. Po dokončení budou v rovině stropu a ten zakryje i rozvody.
Obr. Nezbytnými součástmi úsporného větrání, chlazení a teplovzdušného vytápění vnitřních prostorů jsou indukční trámy. Po dokončení budou v rovině stropu a ten zakryje i rozvody.
Obr. V rámci rozvodů vody by mohlo dojít k průniku chemicky upravené vody pro systémy TZB zpět do potrubí vody pitné. Proto je před vstupem do úpravny vody (flexibilní hadice napojené zespoda na mosaznou armaturu s modrými ovládacími kolečky) vložen potrubní oddělovač (mosazná armatura naspodu s černým plastovým hrníčkem a přepadovými otvory), který případné hygienické riziko kontaminace pitné vody zamezuje.
Obr. V rámci rozvodů vody by mohlo dojít k průniku chemicky upravené vody pro systémy TZB zpět do potrubí vody pitné. Proto je před vstupem do úpravny vody (flexibilní hadice napojené zespoda na mosaznou armaturu s modrými ovládacími kolečky) vložen potrubní oddělovač (mosazná armatura naspodu s černým plastovým hrníčkem a přepadovými otvory), který případné hygienické riziko kontaminace pitné vody zamezuje.
Obr. Prosklený strop atria přivádí dolů světlo. Přehřátí tohoto prostoru včetně větrání řeší servopohony řízené otevírání oken, případně vzduchotechnika.
Obr. Prosklený strop atria přivádí dolů světlo. Přehřátí tohoto prostoru včetně větrání řeší servopohony řízené otevírání oken, případně vzduchotechnika.

Obr. Strojovna vzduchotechniky, která zajišťuje větrání a rozvod chladu nebo tepla po budově.
Obr. Strojovna vzduchotechniky, která zajišťuje větrání a rozvod chladu nebo tepla po budově.
Obr. Neobvyklé řešení budovy vytváří netradiční pohledy, například zdola do prostoru vnitřního atria.
Obr. Neobvyklé řešení budovy vytváří netradiční pohledy, například zdola do prostoru vnitřního atria.
Obr. Za vstupem do budovy. V popředí vlevo sloupek s elektronickým systémem řídícím vstup do sledovaného prostoru budovy a v pozadí těleso tří výtahů s rekuperací elektrické energie při jejich zpomalování.
Obr. Za vstupem do budovy. V popředí vlevo sloupek s elektronickým systémem řídícím vstup do sledovaného prostoru budovy a v pozadí těleso tří výtahů s rekuperací elektrické energie při jejich zpomalování.

 
 
Reklama