Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Hrubá výroba tepla z OZE 2019 – biomasa a tepelná čerpadla

Podíl biomasy je zásadní. Destinásobně od roku 2003 vzrostla výroba tepla solárními tepelnými soustavami.

V nejnovějším přehledu využití OZE v České republice „Obnovitelné zdroje energie v roce 2019, Výsledky statistického zjišťování“, který zpracovalo Oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je mimo jiné zachycen vývoj hrubé výroby tepla z OZE, viz obrázek. Z grafu je zřejmé, že největší podíly od počátečního roku sledování 2003 má spalování biomasy v domácnostech a zajímavý je také podíl tepla z tepelných čerpadel. V absolutní hodnotě bylo v roce 2019 v domácnostech vyrobeno cca 63 tisíc TJ, což je 61 % celkové hrubé výroby tepla z OZE. Pomocí tepelných čerpadel bylo vyrobeno 8 tisíc TJ s podílem 8,2 %.

Tak trochu popelkou mezi zařízeními na využití OZE pro výrobu tepla jsou solární tepelné systémy s roční výrobou 767 TJ tepla a podílem 0,74 %. Nicméně od roku 2003 s výrobou 73 TJ se jejich produkce tepla zvýšila nejrychleji ze všech, a to více než desetkrát.

Je zřejmé, že spalování biomasy v domácnostech, která má z pohledu energetické náročnosti budov přepočítávací koeficient na neobnovitelné primární energie u dřeva 0,1 a dřevních pelet 0,2, má významný podíl na celkovém využití obnovitelných zdrojů tepla v České republice a jeho případné omezování by mělo zásadní dopad na plnění cílů ČR v rámci snižování uhlíkové stopy.

Obr. Hrubá výroba tepla z obnovitelných zdrojů v letech 2003 až 2010 (Zdroj: MPO)
Obr. Hrubá výroba tepla z obnovitelných zdrojů v letech 2003 až 2010 (Zdroj: MPO)
 
 
Reklama