Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ISH digital 2021: průmysl tepelné techniky je připraven na Green Deal

Dohodou Green Deal byl stanoven cíl snížit emise CO2 v rámci EU o 55 %. Uplatnění dohody má důsledky pro spotřebitele energie a ovlivňuje trh s tepelnou technikou. Toto téma bude podrobně diskutováno na on-line verzi veletrhu „ISH digital“.


Zákon německé spolkové vlády o ochraně klimatu z roku 2019 stanovil snížení emisí CO2 ze 118 milionů tun na 70 milionů tun (minus 40 procent) v sektoru budov do roku 2030. V listopadu 2020 se Evropská komise dohodla na zpřísnění cíle snížení CO2 v rámci Green Deal z původních 40 procent na „nejméně 55 procent“ do roku 2030.

Vítáme skutečnost, že EU trvale přispívá k ochraně klimatu,“ řekl Uwe Glock, prezident Federace německého průmyslu tepelné techniky (BDH). Vzhledem k tomu, že BDH uvažuje o způsobech, jak cíl dosáhnout, vychází z předpokladu, že Green Deal bude také znamenat zpřísnění cílů v odvětví stavebnictví a nemovitostí. Jen v Německu Green Deal v sektoru budov a nemovitostí to znamená:

  • Zdvojnásobení rychlosti výměny zastaralých topných zařízení. Tento proces ovlivní přibližně 12 milionů stávajících topných systémů, které budou muset být vyměněny za hybridní obnovitelné technologie, kombinující vysokou účinnost a obnovitelné energie. To zahrnuje, jakožto skutečně důležitou součást systému plánování investic, i optimalizaci rozvodů tepla na bázi tekutin (voda), zdvojnásobení dříve předpokládaného rozsahu modernizací, ze současných cca 3 % z celkového množství, objemu, či rozsahu tepelné techniky až na cca 6 procent.
  • Zvýšenou elektrifikaci trhu s teplem. Německé odvětví elektřiny již zahrnuje nejvyšší podíl obnovitelných energií. Například elektricky poháněná tepelná čerpadla nabízejí mnoho příležitostí k využití obnovitelných zdrojů energie a navíc snižují celkovou konečnou spotřebu energie.
  • Okamžitý začátek procesu přesunu energetické skladby na trhu ve vytápění a zrychlené zavádění zdrojů energie s nízkým CO2 a bez CO2
  • Zavádění „zelených plynů“ včetně biometanu a vodíku
  • Zavádění „zelených paliv“ včetně biogenních a syntetických složek, například i formou převádění obnovitelné energie na kapalná paliva (power-to-liquid)
  • Nárůst „zelených“ složek v dodávce elektřiny spolu se zvýšením použití tepelných čerpadel
  • Využití energie – tepla z dřevní hmoty

Při plánovaném zavádění „zelené“ či „modré“ vodíkové ekonomiky je nutné se vyhnout jakémukoliv centrálně řízenému využití vodíku. To nevyhnutelně znamená zahrnout trh s teplem do vodíkové strategie od samého počátku. Je zřejmé, s tím jsou spojeny obrovské výdaje na výzkum a vývoj, které umožní průmyslu tepelné techniky vytvořit technologie vytápění „připravené na H2“, včetně použití palivových článků.

Analogické postupy by měly platit i pro Českou republiku.

Podrobnější informace budou prezentovány v rámci Technologického a energetického fóra pod záštitou BDH Federation of German Heating Industry spolu s jeho 14 partnerskými sdruženími, pod záštitou německého spolkového ministerstva hospodářství, a to jako součásti doplňkového programu veletrhu ISH digital 2021.

Pod nadpisem „Green Deal ready“ se účastníci budou moci poučit o současném stavu technologií vytápění a postupu vývoje nových technologií.

On-line veletrh „ISH digital“ (zastupuje fyzické konání prestižního světového veletrhu ISH ve Frankfurtu n/M) se bude konat ve dnech 22.–26. března 2021.

 
 
Reklama