Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh zákona týkající se povinnosti informovat o spotřebách a vyúčtování nákladů za teplo a teplou vodu musí projít druhým čtením

Jde o transpozici EU směrnice do českého práva. Zprávy o spotřebách mají být občanům doručovány nebo k dispozici v minimálně měsíčních intervalech.

Z informací MMR

V době zdražování energií je tento zákon pro naše občany obzvlášť důležitý. Všichni, kteří odebírají centrálně připravované teplo a teplou vodu, budou ze zákona informováni přesně, spolehlivě a jasně o aktuální spotřebě, pokud mají dálkově odečitatelná měřidla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. Návrhem se tak upravuje povinnost poskytovatele služeb informovat odběratele o jeho spotřebě tepla a teplé vody v pravidelných, alespoň měsíčních intervalech,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Předložená novela zákona je transpozicí relevantních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), kterou se mění směrnice o energetické účinnosti, do českého právního řádu. Návrh zákona také výslovně stanoví, že na splatnost nedoplatku na zálohách za služby nemají vliv takové vady rozúčtování, které nevedou k chybnému určení výše nedoplatku. Ministerstvo pro místní rozvoj tak reaguje na možné zpochybňování služeb a možné vyžadování penále za to, že družstvo nebo SVJ doručí vyúčtování s drobnou chybou.

Zdroj: MMR ČR


Návrh novely zákona 67/2013 Sb. prošel prvním čtením. Požádali jsme pana Jaroslava Plška, obchodního ředitele ista Česká republika o komentář k možnostem naplnění legislativy pro správce domů a předsedy SVJ.

Návrh novely zákona 67/2013 Sb. prošel dle očekávání a příprava změn v legislativě byla z naší strany intenzivně komunikována na naše zákazníky již delší dobu. Pořádali jsme velký počet seminářů, webinářů i jsme se účastnili odborných přednášek na tuto tématiku a snažili se zdůraznit, že je třeba se na změny připravit a zároveň jsme přišli s vyhovujícím řešením,“ říká Jaroslav Plšek a zmiňuje, že ista nabízí vhodnou technologii již 12 let a využívá ji již 87 % jejich klientů.

Jaké možnosti mají správci domů a předsedové SVJ, aby dostáli legislativě a zajistili měsíční informace o spotřebě pro uživatele bytů?

  • Nejprve bych rád zmínil, že návrhu této novely předcházelo schválení novely zákona 406/2000 sb. o povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel od 1. 1. 2022. Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zároveň musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Požadavky novely zákona 67/2013 Sb. tedy navazují na již schválený zákon 406/2000 Sb.
    Je všeobecně známo, že ista Česká republika nabízí technologii dálkového odečtu na českém trhu již 12 let. Technologie dálkového odečtu v kombinaci s portálovými službami jsou ideálním řešením pro naplnění legislativních požadavků.

Jaké jsou výhody portálových služeb, které, jak se zdá, budou pro novou legislativu hrát velkou roli?

  • Portálové služby jsou nejen skvělým a rychlým zdrojem informací pro správce, kteří portál využívají pro analýzy, archivaci dokumentů pro vyúčtování, monitorování spotřeb atd.…,ale také pro uživatelé bytů. Právě tam mohou najít mimo jiné informace o své měsíční spotřebě. Chystáme také mobilní aplikaci ECOTREND pro uživatele bytů, která umožní ještě rychlejší přístup k vlastní spotřebě. Ta je teď v testovací fázi.

Část našich klientů již portálové služby využívá, pro ostatní je možnost si portálové služby přidat do balíčku. Klienti s rádiovým pochozím odečtem přecházejí na sběrnice dat, tento trend pozorujeme již od začátku letošního roku,“ uzavírá Jaroslav Plšek.

Rozúčtování spotřeby vody a tepla – nové povinnosti a termíny,
nedávný rozhovor s Jaroslavem Plškem ve studiu estav.tv

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Návrh jde do druhého čtení

Josef Hodboď, redakce TZB-info, doplnění 19.07.2022:

Projednání novely zákona č. 67/2013 Sb. ve sněmovně už v úterý 12.7.2022 bylo poměrně překvapivé. V prvním čtení byla novela připomínkována a je zřejmé, že návrh zákona v předloženém znění naráží na významnou míru nesouhlasu. Poslanci hlasovali i o možnosti vrátit návrh zákona k přepracování na MMR, tento návrh byl ale zamítnut, konstatuje Ing. Petr Holyszewský, ENBRA, a.s. a pokračuje:
Poslanecká sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl proto postoupen Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a nejdříve 1.9.2022 může začít být projednáván ve druhém čtení.

 
 
Reklama