Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Obrazové ohlédnutí za konferencí Vytápění 2011 v Třeboni

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádala tradiční prestižní setkání topenářů v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Konferenci pořádala sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí, kterou vede prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., který byl zároveň odborným garantem konference.

Konference začíná již tradičně v předvečer odborného programu společenským večerem, který je příležitostí k setkání a odborným debatám.

   

Při zahájení dostal slovo starosta města Třeboně Ing. Jiří Houdek a Pavel Herman, vedoucí marketingu Korado a.s. , generálního partnera Konference vytápění 2011.

Mezi čestnými hosty prof. Bašta přivítal prof.Ing.Františka Hrdličku, CSc., děkana Fakulty strojní ČVUT prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, Csc., děkanku Fakulty stavební ČVUT, prof. Ing. Dušana Petráše PhD., prorektora pro zahraniční vztahy STU Bratislava, prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., vedoucího katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT a doc. Ing. Jiřího Hirše, CSc., vedoucího Ústavu TZB na VUT v Brně. Výběr a účast čestných hostů potvrzuje význam konference, její odborný ráz a mezioborový a mezinárodní přesah.

Partneři konference přivezli řadu informací i vzorků novinek. V řadě přednášek zazněly čerstvé výsledky výzkumných úkolů, a tak partneři měli příležitost nejen oslovit účastníky konference, ale i navázat spolupráci s odborníky.

   
   

Konference se zúčastnilo více než 200 odborníků, kteří ocenili kvalitu přednášek svou téměř stálou přítomností v sále.

   

Konference Vytápění v Třeboni se koná pravidelně v dvouletém cyklu.

Tedy na shledanou v roce 2013.