Projekt EPC v Národním divadle

Datum: 13.6.2011  |  Autor: Ing. Miroslav Marada  |  Recenzent: Ing. Vladimír Sochor

Cílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění, přípravu TV, vzduchotechniku a klimatizaci v historické budově Národního divadla i v budově Nové scény cestou instalace moderních technologií s efektivní regulací a s maximálním využitím odpadní energie.

Dodavatel garantuje, že veškeré náklady projektu budou za dobu smlouvy splaceny výhradně z úspor a že ani náklady na energii zahrnující splátky projektu nepřevýší v žádném roce smlouvy náklady na energii odpovídající stavu před realizací projektu. Předmětných úspor bude dosaženo jak úsporami energetických, tak i provozních nákladů. Největší podíl na úsporách energií bude mít snížení spotřeby plynu a užitkové vody.

Projekt se dále vyvíjí a během platnosti smlouvy mohou být uskutečňována další opatření. Vše bude záležet na vývoji a cenách nových technologií například v oblasti úsporného osvětlení, fotovoltaiky, pokročilých způsobů regulace a řízení spotřeby energie atd. Prvním takovým realizovaným opatřením je instalace multifunkční hydroizolace na střechu provozní budovy s integrovanými fotovoltaickými články. Dalšími dodatečně realizovanými opatřeními bylo rozšíření multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými články i na střechu budovy Nové scény, instalace úsporného osvětlení a instalace systému dochlazení zpětné vody pro kondenzační kotle s využitím získaného tepla v topném systému.

Účastníci projektu a financování
Dodavatel: Sdružení firem ENESA a.s., Praha a EVČ s.r.o., Pardubice
Objednatel: Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Financování: zdroje dodavatele + 2,5 mil. Kč dotace divadla na rekonstrukci střechy
Časové údaje
Uzavření smlouvy o energetických službách: listopad 2006
Realizace první etapy opatření: leden - prosinec 2007
Instalace střešní hydroizolace s fotovoltaickými články na administrativní budovu a modifikace
dalších opatření:
září - listopad 2008
Instalace střešní hydroizolace s fotovoltaickými články na budovu Nové scény a modifikace
dalších opatření (osvětlení a pitná voda):
září - listopad 2009
Vývoj a implementace ICT v rámci evropského projektu BEST Energy: 2009 - 2012
Ukončení splácení a poskytování garancí za úspory: prosinec 2017
Ekonomické parametry projektu ke konci roku 2008
Náklady na zajištění energetických potřeb před realizací projektu: 18,7 mil. Kč bez DPH
Investice zhotovitelů do základních energeticky úsporných opatření: 24,8 mil. Kč bez DPH
Investice do hydroizolace s fotovoltaickými moduly: 6,5 mil. Kč bez DPH
Celková úspora garantovaná za dobu smlouvy: 49,9 mil. Kč bez DPH

Dosažené úspory odpovídají 26,7 % původních nákladů na energii. Těchto úspor je dosahováno zejména:

 • vyšší účinností výroby tepla,
 • vyšší účinností klimatizace,
 • zpětným získáváním odpadního tepla,
 • účinnou regulací,
 • frekvenční regulací čerpacího výkonu,
 • energetickým řízením.

Základní údaje o projektu

Energie před rekonstrukcí:
 • 11 191 895 kWh/rok spotřebovaného plynu
 • 29 323 m3/rok spotřebované pitné vody pro chlazení
 • 6 372 500 kWh/rok spotřebované elektrické energie
Garantované spotřeby energie po rekonstrukci:
 • 6 765 221 kWh/rok spotřebovaného plynu
 • 0 m3/rok spotřebované pitné vody pro chlazení
 • 18 500 kWh/rok nebude odebráno díky vlastní výrobě na fotovoltaických článcích
Rozsah poskytovaných služeb:
 • rekonstrukce, dozor nad provozem a údržbou energetického hospodářství - topné systémy, vzduchotechnika, chlazení, TV, regulace
 • energetický management
Realizovaná opatření
 • chlazení oleje hydraulické tlakové stanice jevištní technologie s využitím získané tepelné energie pro předehřev TV
 • výměna stávající chladicí jednotky klimatizace za novou reversní chladicí jednotku, která umožňuje provoz za vyšší teploty v kondenzátoru, využití vody ohřáté při výrobě chladu pro vytápění objektů a přípravu TV
 • využití tepelné energie ze vzduchu odváděného do ovzduší z klimatizovaných prostorů objektů ND (odvod z historické budovy a do Divadelní ulice)
 • v době mimo topnou sezónu zajištění přípravy TV reverzní chladicí jednotkou a rekuperovaným teplem z jevištní technologie
 • rekonstrukce centrální kotelny vč. aplikace dvou nových vysoce účinných kondenzačních kotlů
 • modernizace systému M+R za účelem zajištění vyšší efektivity provozu energetických zařízení ND ve vazbě na centrální dispečink ND
 • instalace frekvenčních měničů pro čerpadla vltavské vody (řízení otáček v závislosti na teplotě vody)
 • instalace frekvenčních měničů pro čerpadla chladicí vody
 • rekonstrukce střechy provozní budovy a instalace multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely; plocha rekonstruované střechy je 876 m2, z toho fotovoltaické moduly zaujímají 550 m?
 • rekonstrukce střechy budovy Nové scény a instalace multifunkční hydroizolace s integrovanými fotovoltaickými panely; fotovoltaické moduly zaujímají 577 m2 (realizace 2009)
 • instalace úsporného osvětlení (realizace 2009)
 • instalace zařízení pro dochlazení zpětné vody do kondenzačních kotlů pro snížení komínové ztráty; teplo je odváděno pomocí tepelných čerpadel instalovaných v rámci jiných opatření do topného systému (realizace 2009)
Smluvně garantované ekonomické přínosy projektu

(V nákladech jsou zahrnuty pouze náklady na plyn a technickou vodu, v grafu nejsou zahrnuty náklady na elektrickou energii)

Úspory dosažené v roce 2008

Za rok 2008 byla v Národním divadle podle projektu očekávána úspora 4 138 000,- Kč bez DPH, to je 22,2% z původních celkových energetických nákladů. Skutečně dosažená úspora za rok 2008 však byla 6 193 747,- Kč bez DPH, což je 33,2% z původních celkových energetických nákladů. Dosažená úspora překračuje původní předpoklad o 2 055 747,-Kč bez DPH. Toto navýšení představuje čistý finanční přínos projektu pro Národní divadlo. V dalších letech bude vlivem realizace dalších etap hodnota garantované úspory narůstat, například v roce 2011 už garantovaná úspora přesahuje částku 9 mil. Kč.


Úspora ve spotřebě plynu 2008


Úspora 2008 ve finančním vyjádření

Související videa (projekt EPC a projekt šetrného osvětlení v Národním divadle)

 
English Synopsis

The project aims to reduce the costs of particularly heating, hot water and air conditioning at the National Theater - the historical building and the New Stage building. It means installation of modern technology with effective control and maximum use of waste energy.

 

Hodnotit:  

Datum: 13.6.2011
Autor: Ing. Miroslav Marada
Recenzent: Ing. Vladimír SochorSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

Partneři - Vytápění

logo FV PLAST
logo THERMONA
logo GEMINOX
logo ENBRA
logo DANFOSS

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czZávěsné tepelné čerpadlo Vaillant geoTHERM je výhodné pro nízkoenergetické domyŘímské rolety – dokonale zastíní a oživí váš interiérOkapy SATJAM Niagara za příznivou cenu a nově i z hliníkuHotel v Brně nabízí pokoj speciálně pro alergiky. Jaká má specifika?