Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Národní divadlo rozšiřuje systém šetrnosti svých budov v Praze

"Šetrnost budov se dnes stala trendem, je však potřeba uvědomit si, že environmentálně šetrná architektura není pouze módním výstřelkem, nýbrž by se měla stát podmínkou pro každou novou stavbu. Objekty Národního divadla jsou příkladem, že i technologie z dob minulých je možno upravit podle zásad šetrných budov. Díky členství v České radě pro šetrné budovy chceme apelovat na společnost, aby přemýšlela do budoucnosti a chovala se ekologicky - vždyť zelená architektura je i pro člověka příjemnějším a zdravějším místem," vysvětluje ředitel Národního divadla Ondřej Černý.

Díky svým velkým zkušenostem na poli šetrného provozu budov se Národní divadlo zapojí v rámci spolupráce s Českou radou pro šetrné budovy do pracovní skupiny "Šetrná divadla". Tato skupina pod vedením zástupce provozně-technického ředitele Národního divadla Miroslava Růžičky uspořádá konferenci pro ředitele českých regionálních divadel a jejich technické pracovníky právě na téma možných úspor v provozu divadel. Pracovní skupina také vypracuje brožuru, která bude shrnovat dosavadní možnosti úspor v provozu a dostupné zdroje k jejich financování.

Objekty Národního divadla, kterými se rozumí historická a provozní budova, vč. suterénů a Nové scény se díky rozsáhlé rekonstrukci staly šetrné pro životní prostředí, ale také úspornější z hlediska spotřeby energií a financí. Národní divadlo celkově do nových energetických opatření investovalo přes 30 milionů korun. Přestože se původně počítalo s tím, že očekávaná roční provozní úspora bude okolo 22 procent, v roce 2008 dosáhla dokonce 33 procent, vyjádřeno finančně 6,2 milionu korun. V letošním roce očekáváme, že výsledky projektu budou obdobné jako v předchozím roce.

V nejbližších měsících navíc Národní divadlo přistoupí k dalšímu významnému kroku - další z řady jejich budov nastoupí stejnou cestu úspor: rekonstrukcí projde Anenský komplex poblíž Karlova mostu. V současné době se dokončuje úsporná přeměna energetického hospodářství Stavovského divadla.

Národní divadlo zvolilo pro financování modernizace energetického hospodářství metodu EPC (Energy Performance Contracting), která dlouhodobě garantuje smluvně dohodnutou výši úspor a jejím cílem je dosažení dlouhodobého a trvalého snížení provozních nákladů instalací energeticky úsporných opatření, jak investičního, tak organizačního charakteru. Firma, která projekt EPC realizuje, poskytuje dlouhodobou garanci na snížení provozních nákladů ve výši postačující ke splácení pořizovacích nákladů projektu.

 
 
Reklama